Lp.
Numer sprawy
Data
Obwieszczenia
1.
RI.6733.9.2012
22.01.2013r.
Obwieszczenie Burmistrza Ciechanowca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji Inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dojazdu pożarowego w Leśnictwie Rudka w km rob. 0+000 – 5+800, na terenie działek oznaczonych nr 696, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 680, 681, 678, 679, 682, 683, 684, 1010 (obręb Pobikry), 21 (obręb Malec), gm. Ciechanowiec. [pobierz]

2.

RI.6733.2.2013
06.02.2013r.
Obwieszczenie Burmistrza Ciechanowca w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wiat drewnianych z betonowym fundamentem, przeznaczonych na ekspozycję zabytkowych urządzeń tartacznych na terenie działki oznaczonych numerem geod.531/1, położonej przy ulicy Pałacowej w miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec . [pobierz]

3.

RI.6733.3.2013
11.02.2013r.
w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowy stacji transformatorowych kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV, budowy złączy kablowych SN 15 kV w obudowie betonowej, budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV, rozbiórce istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonej nr geod. 3038/3, 3039, 882, 857, 1713, 1711, 3101, 1714/2, 2840, 1710, 2823, 2824, 2789/2, 2770/1, 2769/1, 2768/1, 2636, 2701, 2635, 2908, 2879/2, 2879/1, 2879/3, 2909, 2882/2, 2883/9, 2883/7, 2883/4, 2882/1, 2903/2, położonych w ograniczeniu miejscowości Ciechanowiec.[pobierz]

4.

RI.6733.4.2013 14.02.2013r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. [pobierz]

5.

RI.6733.6.2013 15.03.2013r.
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN 15 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 201, 241, 1736/1, 1732/1, 1730/1, 1360, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1363/1, 1362, 1368/1, położonych w ograniczeniu miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]

6.

RI.6733.5.2013 15.03.2013r.
w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowy stacji transformatorowych kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV, budowy złączy kablowych SN 15 kV w obudowie betonowej, budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV, rozbiórce istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2635, 2636, 2578, 2331, 2330, 2302, 2289, 2079, 2081, 2080, 2078/6, 2701, 2777/11, 2777/12, 511, 2041, 1970, 1971/5, 2022/2, 2023, 2066/1, 2078/1, 367, 1943, 1956/1, 1957/1, 1958/1, 1959/1, 2042/1, 1960/1, 1963/1, 3097/1, 3096/1, 2078/4, 2078/2, 3098/1, 1962/1, 2125/1, 2129/1, 2129/3, 2125/8, 2130/1, 2132/1, 1968, 389/1, 390/1, 391/1, 392/1, 393/1, 394/1, 395/1, 396/3, 397/1, 398/1, 398/2, 388, 2124, 471, 2142, 2141/2, 2140/2, 749, 2763/1, 2764, 343, 1896/2, 1902/2, 1901, 1903/4, 1904, 1905, 1906, 1907, 1969/5, 1912/1, 1913/3, 1913/4, 1914, 1915, 1917, 1919, 1926, 1918, 1920/2, 1927/1, 1927/2, 1928, 1830, 1831, 1881, 1829, 1827, 1752, 1753, 1395, 1751, 200, położonych w ograniczeniu miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]

7.

RI.6733.2.2013 27.03.2013r.
w sprawie przesłania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień. [pobierz]

8.

RI.6733.10.2012 19.04.2013r w sprawie podjęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa mostu na rzece Kukawka w ciągu drogi gminnej Nr 108860B wraz z dojazdami. [pobierz]

9.

RI.6733.4.2013 08.05.2013r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2000 kW realizowanej w oparciu o instalacje nie połączonych trwale z gruntem: zespołu paneli fotowotaicznych montowanych na wolno stojących stelażach o konstrukcji szkieletowej i wysokości do 3 m, zakotwionych w istniejącym podłożu gruntowym, inwertorów prądu i kontenerowej stacji transformatorowej oraz ziemnej linii kablowej SN-15kV, przyłącza energetycznego i innych niezbędnych elementów, na terenie działek oznaczonych nr geod. 858, 882, 3039, położonych w ograniczeniu gruntów miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]

10.

RI.6733.2.2013 08.05.2013r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wiat drewnianych z betonowym fundamentem, przeznaczonych na ekspozycję zabytkowych urządzeń tartacznych, na terenie działki oznaczonych nr geod. 531/1, położonej przy ul. Pałacowej w miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]

11.

RI.6733.7.2013 09.05.2013r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowych kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych SN 15 kV w obudowie betonowej, budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV, rozbiórce istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonej nr geod. 3038/3, 3039, 882, 857/1, 1713, 1711, 3101, 1714/2, 2840, 1710, 2823, 2824, 2789/2, 2770/1, 2769/1, 2768/1, 2636, 2701, 2635, 2879/2, 2879/3, 2909, 2882/2, 2883/9, 2883/7, 2883/4, 2882/1, 2903/2, 2972, 2907, 2905/2, położonych w ograniczeniu miejscowości Ciechanowiec. [pobierz]

12.

RI.6733.10.2012 21.05.2013r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu na rzece Kukawka w ciągu drogi gminnej Nr 108860B wraz z dojazdami, na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 104, 106, 217, 302 położonych w ograniczeniu gruntów wsi Trzaski i Kułaki, gm. Ciechanowiec. [pobierz]

13.

RI.6733.3.2013 04.06.2013r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowych kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych SN 15 kV w obudowie betonowej, budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV, rozbiórce istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 3038/3, 3039, 882, 857, 1713, 1711, 3101, 1714/2, 2840, 1710, 2823, 2824, 2789/2, 2770/1, 2769/1, 2768/1, 2636, 2701, 2635, 2908, 2879/2, 2879/1, 2879/3, 2909, 2882/2, 2883/9, 2883/7, 2883/4, 2882/1, 2903/2, położonych w ograniczeniu miejscowości Ciechanowiec. [pobierz]

14.

RI.6733.8.2013 12.06.2013r. o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowych kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych SN 15 kV w obudowie betonowej, budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV, rozbiórce istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonej nr geod. 3080, 1280, 1270, 1268/6, 1240, 323, 1401, 286/3, 286/1, 1644, 1631, 1239/1, 1726/1, 1726/2, 1239/2, 1241, 1242, 1404, 1402, 1586/1, 1586/2, 1590, 1591/2, 1591/6, 1591/4, 1592/5, 321, 241, 324/2, 325, 1661, 1660, 285, 284, 1492/1, 286/5, 286/4, 1592/6, 268, 1456/3, 1455/1, 1492/2, 1593/2, 1594/1, 1266, 1585, 294, 1598/1, 3148, 1427, 1592/1, położonych w ograniczeniu miejscowości Ciechanowiec. [pobierz]
15. RI.6733.5.2013 13.06.2013r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowych kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych SN 15 kV w obudowie betonowej, budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV, rozbiórce istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2635, 2636, 2578, 2331, 2330, 2302, 2289, 2079, 2081, 2080, 2078/6, 2701, 2777/11, 2777/12, 511, 2041, 1970, 1971/5, 2022/2, 2023, 2066/1, 2078/1, 367, 1943, 1956/1, 1957/1, 1958, 1959/1, 2042/1, 1960/1, 1963/1, 3097/1, 3096/1, 2078/4, 2078/2, 3098/1, 1962/1, 2125/1, 2129/1, 2129/3, 2125/8, 2130/1, 2132/1, 1968, 389/1, 390/1, 391/1, 392/1, 393/1, 394/1, 395/1, 396/3, 397/1, 398/1, 398/2, 388, 2124, 471, 2142, 2141/2, 2140/2, 749, 2763/1, 2764, 343, 1896/2, 1902/2, 1901, 1903/4, 1904, 1905, 1906, 1907, 1969/5, 1912/1, 1913/3, 1913/4, 1914, 1915, 1917, 1919, 1926, 1918, 1920/2, 1927/1, 1927/2, 1928, 1830, 1831, 1881, 1829, 1827, 1752, 1753, 1395, 1751, 200, położonych w ograniczeniu miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]

16. RI.6733.6.2013 20.06.2013r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN 15 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 201, 241, 1736/1, 1732/1, 1730/1, 1358, 1357, 1356, 1355, 1353, 1354, 1359, 1360, 1363/1, 1362, 1368/1, położonych w ograniczeniu miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.. [pobierz]

17.

RI.6733.9.2013 29.08.2013r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowych kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych SN 15 kV w obudowie betonowej, budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV, rozbiórce istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 3038/4, 3040, 3041, 882, 3055, 3053/2, 3054/3, 3056/3, 3057/6, 3057/7, 3057/8, 3057/5, 3051/1, 3051/2, 3052/3, 3045/1, 3035/7, 2972/2, 3054/10, 3054/11, 2941/3, 2940/7, 3058/1, 3059/1, 3060/1, 3061/1, 3062/2, 2975/2, 2979, 2518, 2451/6, 925, 981, 929, 931, 932, 934, 935, 3035/9, 2480/2 (obręb Ciechanowiec), 642, 455/2, 455/3, 455/1, 639, 403, 404, 405, 388, 384/4 (obręb Zadobrze), położonych na terenie gminy Ciechanowiec. [pobierz]

18.

RI.6733.10.2013 06.09.2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowych kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych SN 15 kV w obudowie betonowej, budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV, rozbiórce istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2022/2, 1971/5, 1972, 1974/1, 1973/2, 1691/1, 1680/1, 1673/6, 1673/9, 343, 1660, 1661, 1684/1, 1683/1 (obręb Ciechanowiec), gm. Ciechanowiec. [pobierz]
19. RI.6733.7.2013 26.09.2013r.

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowych kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych SN 15 kV w obudowie betonowej, budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV, rozbiórce istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonej nr geod. 3038/3, 3039, 882, 857/1, 1713, 1711, 3101, 1714/2, 2840, 1710, 2823, 2824, 2789/2, 2770/1, 2769/1, 2768/1, 2636, 2701, 2635, 2879/2, 2879/3, 2909, 2882/2, 2883/9, 2883/7, 2883/4, 2882/1, 2903/2, 2972, 2907, 2905/2, położonych w ograniczeniu miejscowości Ciechanowiec.[pobierz]

20. RI.6733.8.2013 29.10.2013r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowych kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych SN 15 kV w obudowie betonowej, budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV, rozbiórce istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonej nr geod. 3080, 1280, 1270, 1268/6, 1240, 323, 1401, 286/3, 286/1, 1644, 1631, 1239/1, 1726/1, 1726/2, 1239/2, 1241, 1242, 1404, 1402, 1586/1, 1590, 1591/2, 1591/6, 1591/4, 1592/5, 321, 241, 1599, 324/2, 325, 1661, 1660, 285, 284, 286/5, 286/4, 1592/6, 268, 1456/3, 1455/1, 1592/1, 1492/1, 1492/2, 1593/2, 1594/1, 1266, 1585, 294, 1598/1, 3148, 1427, 1586/2, położonych w ograniczeniu miejscowości Ciechanowiec.[pobierz]
21. RI.6733.11.2013 06.12.2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej robót budowlanych polegających na przebudowie i dociepleniu (termomodernizacji) oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek o funkcji technicznej (węzeł cieplny), na terenie nieruchomości oznaczonej nr geod. 3032, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.[pobierz]
21. RI.6733.12.2013 17.12.2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej SN 15 kV, na terenie nieruchomości oznaczonej nr geod. 1903/1, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
22. RI.6733.11.2013 31.12.2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej robót budowlanych polegających na przebudowie i dociepleniu (termomodernizacji) oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek o funkcji technicznej (węzeł cieplny), na terenie nieruchomości oznaczonej nr geod. 3032, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.[pobierz]

 

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Wojciuk

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Chojnowski

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Data wprowadzenia: 2013-01-22

Data modyfikacji: 2013-12-31

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2013-01-22