Lp.
Numer sprawy
Data
Obwieszczenia
1.
RI.6733.9.2013
07.01.2014r.
w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowych kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych SN 15 kV w obudowie betonowej, budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV,  oraz rozbiórce istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonej nr geod. 3038/4, 3040, 3041, 882, 3055, 3053/2, 3054/3, 3056/3, 3057/6, 3057/7, 3057/8, 3057/5, 3051/1, 3051/2, 3052/3, 3045/1, 3035/7, 2972/2, 3054/10, 3054/11, 2941/3, 2940/7, 3058/1, 3059/1, 3060/1, 3061/1, 3062/2, 2975/2, 2979, 2518, 2451/6, 925, 981, 929, 931, 932, 934, 935, 3035/9, 2480/2 w obrębie Ciechanowiec oraz na działkach nr geod. 642, 455/2, 455/3, 455/1, 639, 403, 404, 405 w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
2.
RI.6733.11.2013
22.01.2014r.
w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej robót budowlanych polegających na przebudowie i dociepleniu (termomodernizacji) oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek o funkcji technicznej (węzeł cieplny) na terenie nieruchomości oznaczonej nr geod. 3032, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
3.
RI.6733.10.2013 03.02.2014r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowych kontenerowej i słupowej 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych SN 15 kV w obudowie betonowej, budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV,  oraz rozbiórce istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2022/2, 1971/5, 1972, 1974/1, 1973/2, 1691/1, 1680/1, 1673/6, 1673/9, 343, 1660, 1661, 1684/1, 1683/1, położonych w miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
4.
RI.6733.12.2013 12.02.2014r. w sprawie przekazania sporządzonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do organów uzgadniających, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. [pobierz]
5.
RI.6733.12.2013 13.03.2014r. w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego [pobierz]
6.
RI.6733.12.2013 04.04.2014r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN 15 kV. [pobierz]
7.
RI.6733.1.2014 04.06.2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej wykonania robót budowlanych w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, na terenie działki oznaczonej nr geod. 2928, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
8.
RI.6733.1.2014 09.07.2014r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej wykonania robót budowlanych w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, na terenie działki oznaczonej nr geod. 2928, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
9. RI.6733.2.2014 06.08.2014r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV, linii napowietrznej SN 15 kV, linii kablowej SN 15 kV, budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod.: 1/3, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2 (obręb Winna-Poświętna), 275, 274/1, 273, 332, 291/2, 292/2, 293/1, 293/3, 293/2, 294, 330, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 331, 291/1, 335, 267/2, 263, 262, 261, 260/1, 260 [pobierz]
10. RI.6733.3.2014 02.09.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy budynku centralnego magazynu zbiorów muzealnych z funkcją wystawienniczą wraz z zapleczem konserwatorskim i edukacyjnym; parkingiem na 60 miejsc postojowych i indywidualną ekologiczną oczyszczalnią ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę, na terenie działek oznaczonych nr geod.528/4 i 528/3, położonych w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec .[pobierz]
11. RI.6733.2.2014 13.10.2014r. w sprawie przekazania sporządzonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do organów uzgadniających, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. [pobierz]
12. RI.6733.3.2014 13.10.2014r. w sprawie przekazania sporządzonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do organów uzgadniających, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. [pobierz]
13. RI.6733.2.2014 28.10.2014r. w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV, linii napowietrznej SN 15 kV, linii kablowej SN 15 kV, budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod.: 1/3, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2 (obręb Winna-Poświętna), 275, 274/1, 273, 332, 291/2, 292/2, 293/1, 293/3, 293/2, 294, 330, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 331, 291/1, 335, 267/2, 263, 262, 261, 260/1, 260/2, 259, 258, 336, 252, 189, 188/2, 187 (obręb Koce-Basie), 560 (obręb Koce-Schaby), gm. Ciechanowiec. [pobierz]
14. RI.6733.3.2014 03.11.2014r. w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy budynku centralnego magazynu zbiorów muzealnych z funkcją wystawienniczą wraz z zapleczem konserwatorskim i edukacyjnym; parkingiem na 60 miejsc postojowych i indywidualną ekologiczną oczyszczalnią ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę, na terenie działek oznaczonych nr geod. 528/4 i 528/3, położonych w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec.[pobierz]
15. RI.6733.3.2014 25.11.2014r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy budynku centralnego magazynu zbiorów muzealnych z funkcją wystawienniczą wraz z zapleczem konserwatorskim i edukacyjnym; parkingiem na 60 miejsc postojowych i indywidualną ekologiczną oczyszczalnią ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę, na terenie działek oznaczonych nr geod. 528/4 i 528/3, położonych w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec.[pobierz]
16. RI.6733.2.2014 27.11.2014r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV, linii napowietrznej SN 15 kV, linii kablowej SN 15 kV, budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod.: 1/3, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2 (obręb Winna-Poświętna), 275, 274/1, 273, 332, 291/2, 292/2, 293/1, 293/3, 293/2, 294, 330, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 331, 291/1, 335, 267/2, 263, 262, 261, 260/1, 260/2, 259, 258, 336, 252, 189, 188/2, 187 (obręb Koce-Basie), 560 (obręb Koce-Schaby), gm. Ciechanowiec.[pobierz]
17. RI.6733.5.2014 23.12.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy wewnętrznej kablowej sieci elektroenergetycznej odprowadzenia mocy 2,5 MW z turbin wiatrowych, na terenie działek oznaczonych nr geod. 710, 715, 749/1, 756, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.[pobierz]

 

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Wojciuk

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Chojnowski

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Data wprowadzenia: 2014-01-07

Data modyfikacji: 2014-12-23

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2014-01-07