Lp.
Numer sprawy
Data
Obwieszczenia
1.
RI.6733.4.2014
07.01.2015r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy odcinka linii kablowej SN 15 kV, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 1972, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
2.
RI.6733.2.2015
16.01.2015r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy budynku gospodarczego, na części działki oznaczonej nr geod. 3032, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
3. RI.6733.2.2015 10.03.2015r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy budynku gospodarczego, na części działki oznaczonej nr geod. 3032, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
4. RI.6733.5.2014 03.04.2015r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy wewnętrznej kablowej sieci elektroenergetycznej odprowadzenia mocy 2,5 MW z turbin wiatrowych, na terenie działek oznaczonych nr geod. 710, 715, 749/1, 756, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
5. RI.6733.3.2015 03.04.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy magazynu sprzętu rolniczego oraz zadaszenia magazynowego, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 528/3, położonej w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
6. RI.6733.4.2014 07.04.2015r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy odcinka linii kablowej SN 15 kV, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 1972, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
7. RI.6733.4.2015 20.05.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy konstrukcji wsporczej w postaci aluminiowego masztu kratownicowego na potrzeby gminnej sieci szerokopasmowej, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 438, położonej w obrębie Koce-Schaby, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
8. RI.6733.4.2015 15.06.2015r. w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy konstrukcji wsporczej w postaci aluminiowego masztu kratownicowego na potrzeby gminnej sieci szerokopasmowej, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 438, położonej w obrębie Koce-Schaby, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
9. RI.6733.5.2015 03.07.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy kompleksu boisk sportowych, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 3032, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
10. RI.6733.6.2015 03.07.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowy drogi gminnej Nr 108853B we wsi Nowodwory od km 0+000,00 do km 0+007,50 oraz od km 1+388,30 do km 1+399,80, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 357, 357/1, 434, położonych w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
11. RI.6733.4.2015 09.07.2015r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy konstrukcji wsporczej w postaci aluminiowego masztu kratownicowego na potrzeby gminnej sieci szerokopasmowej, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 438, położonej w obrębie Koce-Schaby, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
12. RI.6733.3.2015 29.07.2015r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy magazynu sprzętu rolniczego oraz zadaszenia magazynowego, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 528/3, położonej w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
13. RI.6733.5.2015 10.08.2015r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy kompleksu boisk sportowych, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 3032, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
14. RI.6733.6.2015 26.08.2015r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Nr 108853B we wsi Nowodwory od km 0+000,00 do km 0+007,50 oraz od km 1+388,30 do km 1+399,80, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 357, 357/1, 434, położonych w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec. [pobierz]

 

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Wojciuk

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Chojnowski

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Data wprowadzenia: 2015-01-07

Data modyfikacji: 2015-08-26

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2015-01-07