Budżet Gminy Ciechanowiec w 2021 roku

Zarządzenie Nr 95/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Ciechanowiec na 2021 rokUCHWAŁA Nr II-00310-60/20 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ciechanowiec na 2021 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowegoUchwała Nr 183/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2021


Uchwała Nr RIO.II-00312-22/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ciechanowiec


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2020-11-16

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-01-07

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-17