Uchwała Nr 165/XXIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 września 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 117/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 165/XXIII/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 30 września 2020 r.


zmieniająca Uchwałę Nr 117/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.

W Uchwale Nr 117/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu uchyla się § 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Karolewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-09-30

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-11-29

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-10-02