Uchwała Nr 186/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr ew. 3053/4 o powierzchni 0,9227 ha położonej w obrębie miasta Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 186/XXV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 17 grudnia 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr ew. 3053/4 o powierzchni 0,9227 ha położonej w obrębie miasta Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec


Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 poz. 1990 z póź. zm) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr ew. 3053/4 o powierzchni 0,9227 ha położonej w obrębie miasta Ciechanowiec przy ulicy Wojska Polskiego, na czas nieokreślony, na rzecz Spółki Glass Technika Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, z przeznaczeniem na budowę nowego zakładu produkcyjnego oraz wyposażenie tego zakładu w innowacyjną linię produkcyjną do rozkroju, obróbki, hartowania oraz nanoszenia powłok wielowarstwowych wraz ze zmianą struktury powierzchniowej szkła płaskiego w celu poprawienia jego właściwości użytkowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-12-23