Uchwała Nr 189/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 189/XXV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 17 grudnia 2020 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) uchwala się co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-12-23