Uchwała Nr 190/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 190/XXV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 17 grudnia 2020 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 20 ust. 1 Statutu Gminy Ciechanowiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/II/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2002 r. (t. j. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 91 z późn. zm.) Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2021 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ciechanowcu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-12-23