Uchwała Nr 193/XXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2021 r.

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 193/XXVI/21
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 28 stycznia 2021 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 43 ust. 6 i § 89 ust. 4 Statutu Gminy Ciechanowiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/II/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2002 r. (t. j. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 91 z późn. zm.) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Zatwierdza się:

1) plan pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
2) plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały;
3) plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały;
4) plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2021-01-28

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-02-01

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2021-02-01