Uchwała Nr 196/XXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko chorobie COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 196/XXVI/21
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 28 stycznia 2021 r.


w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko chorobie COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2


Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) oraz art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się uznać petycję wniesioną przez Piotra Rakowskiego w sprawie masowych szczepień przeciwko chorobie COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2 za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2021-01-28

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-02-01

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2021-02-01