Uchwała Nr 197/XXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 197/XXVI/21
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 28 stycznia 2021 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2021-01-28

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-02-01

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2021-02-01