Uchwała Nr 8/II/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska w Ciechanowcu

Data wytworzenia: 2018-11-30

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2018-12-03

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-12-03