Uchwała Nr 95/XV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 81/XIV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020 - 2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2019-11-21

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-11-28

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2019-11-28