Tablica Ogłoszeń

 

Temat ogłoszenia

Data

Ważne do

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.4.2021.MM z dnia 25 lutego 2021 r.

03.03.2021 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.1.2021.AJ z dnia 18 lutego 2021 r.

25.02.2021 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.2.2021.MM z dnia 19 lutego 2021 r.

24.02.2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2021".

17.02.2021 r. 03.03.2021 r.

Zarządzenie Nr 15/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej

16.02.2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec w 2021 r.

12.02.2021 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2020.MM z dnia 21 stycznia 2021 r.

26.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 2/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia7 stycznia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2021 rok

08.01.2021 r. 05.02.2021 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.8.2020.AJ z dnia 05.01.2021 r.

07.01.2021 r.

Zapytanie ofertowe „Dostawa nowego samochodu osobowego typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

30.12.2020 r. 15.01.2021 r.
do godz. 1200

Zapytanie ofertowe: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych

28.12.2020 r. 10.01.2021 r.
do godz. 1400

Zapytanie ofertowe „Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w Gminie Ciechanowiec w 2021 roku”

23.12.2020 r. 30.12.2020 r.
do godz. 1300

Zapytanie ofertowe „Zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych, bądź losowych z ich udziałem na terenie Gminy Ciechanowiec w 2021 roku”.

23.12.2020 r. 30.12.2020 r.
do godz. 1300

Zapytanie ofertowe: „Wykonywanie zadań służby BHP (kompleksowa obsługa) oraz zadań PPOŻ na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec w 2021 r.”

21.12.2020 r. 28.12.2020 r.
do godz. 1200

Zapytanie ofertowe: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych

21.12.2020 r. 23.12.2020 r.
do godz. 900

Zarządzenie Nr 104/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Zapytanie ofertowe: Zakupu sprzętu do rehabilitacji na potrzeby mieszkańców Gminy Ciechanowiec

09.12.2020 r. 21.12.2020 r.
do godz. 1400

Zapytanie ofertowe "Zakup laptopa dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu’’

08.12.2020 r. 18.12.2020 r.
do godz. 1500

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych

02.12.2020 r. 04.12.2020 r.
do godz. 1000

Zapytanie ofertowe „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu”

02.12.2020 r. 16.12.2020 r.
do godz. 1400

Zapytanie ofertowe „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec w 2021 r.”.

30.11.2020 r. 11.12.2020 r.
do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Ciechanowiec

27.11.2020 r. 04.12.2020 r.
do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji parteru budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu w celu dostosowania do możliwości utworzenia żłobka w ramach realizacji projektu pn.: „Maluch+2021”.

25.11.2020 r. 04.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec w 2021 r.”.

16.11.2020 r. 30.11.2020 r.
do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe: Zakup plotera z zestawem tuszy oraz skanerem na potrzeby Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu

13.11.2020 r. 18.11.2020 r.
do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe „Doposażenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”

10.11.2020 r. 19.11.2020 r.
do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtkowice-Dady

10.11.2020 r. 20.11.2020 r.
do godz. 14:00

Obwieszczenie Burmistrza Ciechanowca o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

10.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.384.2020.TR z dnia 06.11.2020 r.

06.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

04.11.2020 r. 16.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Przebudowa budynku gospodarczego z częściową zmianą funkcji na sanitariat dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (kat. III) wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i energetycznym oraz elementami zagospodarowania terenu w zabudowie usługowej.

04.11.2020 r. 12.11.2020 r.
do godz. 14:00

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.8.2020.AJ z dnia 26.10.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Przebudowa i budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości

26.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Przebudowa budynku gospodarczego z częściową zmianą funkcji na sanitariat dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (kat. III) wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i energetycznym oraz elementami zagospodarowania terenu w zabudowie usługowej.

27.10.2020 r. 02.11.2020 r.
do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe: Realizacja zajęć rozwijających i kształtujących kompetencje kluczowe uczniów oraz szkoleń zawodowych dla nauczycieli.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

26.10.2020 r. 05.11.2020 r.
do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

22.10.2020 r. 04.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Ciechanowiec w 2021 roku

20.10.2020 r. 27.10.2020 r.
do godz. 13:00

Ogłoszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w sprawie zgłoszenia planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych w 2021 r.

19.10.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2020.MM z dnia 14.10.2020 r.

16.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

13.10.2020 r. 20.10.2020 r.

Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9703.1.60.2020.LD z dnia 02.10.2020 r. o wszczęciu postępowania

13.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Realizacja usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec wraz z zapewnieniem im miejsca w schronisku

13.10.2020 r. 23.10.2020 r.
do godz. 13:00

Plan audytu na 2020 rok

12.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Ciechanowiec w 2021 roku

09.10.2020 r. 19.10.2020 r.
do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe wyposażenia w artykuły meblowe „Klubu Senior+” w gminie Ciechanowiec

07.10.2020 r. 13.10.2020 r.
do godz. 15:00

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategori

05.10.2020 r. 04.11.2020 r.

Informacja SKO.433/64/2020 z dnia 22 września 2020 r.

22.09.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.256.2020.AG z dnia 23.09.2020 r.

23.09.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: Wykonanie oraz utrzymanie sieci WIFI4EU w Ciechanowcu

22.09.2020 r.

02.10.2020 r.
do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

21.09.2020 r.

30.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Dostawa nowego samochodu osobowego typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

18.09.2020 r.

28.09.2020 r.
do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe: wyposażenie „Klubu Senior+” w gminie Ciechanowiec

14.09.2020 r.

25.09.2020 r.
do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu"

07.09.2020 r.

16.09.2020 r.
do godz. 15:00

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.6.2020.AJ

26.08.2020 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca w sprawie nieograniczonego przetargu ustnego, którego przedmiotem była nieruchomość niezabudowana (Winna-Poświętna)

18.08.2020 r.

 

Konsultacje społeczne - projekt Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030

10.08.2020 r.

31.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 63/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego na potrzeby opracowania „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”

05.08.2020 r.

17.08.2020 r.

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec"

30.07.2020 r.

10.08.2020 r.

do godz. 15:30

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21.07.2020 roku.

27.07.2020 r.

 

Informacja Powszechny Spis Rolny 2020

20.07.2020 r.

 

Informacja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z realizacją inwestycji pn.: ”Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska – Litwa)”

16.07.2020 r.

 

Obwieszczenie Ministra Rozwoju DLI-I.7620.5.2020.PS.2 z dnia 6 lipca 2020 r.

15.07.2020 r.

29.07.2020 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia położonego w obrębie Ciechanowca stanowiącego grunty orne i nieużytki

14.07.2020 r.

14.08.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.10.2015 z dnia 9 lipca 2020 r.

13.07.2020 r.

 

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym

03.07.2020 r.

12.08.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.6.2020.AJ z dnia 22 czerwca 2020 r.

26.06.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe „Zakup plotera z zestawem tuszy na potrzeby Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu”

26.06.2020 r.

06.07.2020 r.
do godz. 10:00

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.165.2020.TR z dnia 16 czerwca 2020 r.

19.06.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.137.2020.TR z dnia 15.06.2020 r.

19.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”

18.06.2020 r. 22.06.2020 r.
do godz. 09:00

Zapytanie ofertowe „Przebudowa odcinka ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu”

16.06.2020 r. 23.06.2020 r.
do godz. 12:00

Nabór kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

15.06.2020 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego na potrzeby opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030

15.06.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.3.2020.AJ z dnia 2 czerwca 2020 r.

04.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie parku na działce nr 2879/1 w Ciechanowcu o powierzchni ok.0,60 ha, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1196 z późn. zm.).

03.06.2020 r. 15.06.2020 r.
do godz. 14:00

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

29.05.2020 r. 19.06.2020 r.
do godz. 15:30

Raport o stanie gminy Ciechanowiec za 2019 rok

27.05.2020 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w zakresie podatków lub opłat w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 

25.05.2020 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

25.05.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: dotyczące wykonanie malowidła wielkoformatowego typu mural zgodnie z projektem zamawiającego

25.05.2020 r.

1 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.90.2020.DW z dnia 12.05.2020 r.

18.05.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 35/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

15.05.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 33/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

14.05.2020 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców – na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.)

11.05.2020 r.

 

Obwieszczenie WPN.420.37.2020.PS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 kwietnia 2020 roku

02.04.2020 r.

 

Informacja o terminie i sposobie dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

27.03.2020 r.

10.04.2020 r.
godz. 15:30

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji wodociągowej oraz ujęć wód podziemnych w Radziszewie Sieńczuch gm. Ciechanowiec”

23.03.2020 r. 26.03.2020 r.
godz. 13.00

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego

13.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji wodociągowej oraz ujęć wód podziemnych w Radziszewie Sieńczuch gm. Ciechanowiec

11.03.2020 r. 19.03.2020 r.
godz. 13.00

Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu

11.03.2020 r. 18.03.2020 r.
godz. 14.00

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.3.2020.AJ z dnia 09.03.2020 r.

11.03.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu

10.03.2020 r.

12.03.2020 r.
godz. 15.00

Ministerstwo Zdrowia - kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi

06.03.2020 r.

 

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.41.2020.DW z dnia 2 marca 2020 r.

04.03.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe „Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu przy ulicach: Sosnowej, Ralkowej, Żwirki i Wigury oraz Szerokiej”

02.03.2020 r.

06.03.2020 r.
godz. 15.30

Ogłoszenie: wykaz działki przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

28.02.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe „Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu przy ulicach: Sosnowej, Ralkowej, Żwirki i Wigury oraz Szerokiej”

24.02.2020 r.

28.02.2020 r.
godz. 15.30

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego AB-IV.747.3.2020.NK z dnia 18.02.2020 r.

24.02.2020 r.

09.03.2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-IV.747.3.2020.NK z dnia 18.02.2020 r.

24.02.2020 r.

09.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa papierowych artykułów sanitarnych i środków czystości na potrzeby Gminy Ciechanowiec w 2020 r.”

18.02.2020 r.

26.02.2020 r.
godz. 15.30

Zapytanie ofertowe „Sukcesywna dostawa papieru i artykułów biurowych na potrzeby Gminy Ciechanowiec w 2020 r.”

18.02.2020 r.

26.02.2020 r.
godz. 15.30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego

18.02.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Gminy Ciechanowiec w 2020 r.”

18.02.2020 r.

26.02.2020 r.
godz. 15.30

Wykaz działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców

18.02.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ujęć wód podziemnych i SUW w Radziszewie Sieńczuch gm. Ciechanowiec

17.02.2020 r.

24.02.2020 r.
godz. 14.00

Zarządzenie Burmistrza Ciechanowca w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2020 rok

10.02.2020 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców – na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65)

06.02.2020 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec w 2020 r.

06.02.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: „Realizacja usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec wraz z zapewnieniem im miejsca w schronisku”.

04.02.2020 r.

10 lutego 2020 r.

godz. 15.30

Zapytanie ofertowe: Dostawa nowego samochodu osobowego typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

24.01.2020 r.

30 stycznia 2020 r.

godz. 15.00

Zapytanie ofertowe: na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

24.01.2020 r.

30 stycznia 2020 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

24.01.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej

24.01.2020 r.

30 stycznia 2020 r.

godz. 14.00

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

24.01.2020 r.

30 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie - wyznaczenia lokalizacji punktów dróg gminnych położonych na działce: nr ewid. 302 obręb Winna-Wypychy, nr ewid. 235 obręb Wojtkowice-Glinna oraz nr ewid. 104 obręb Kosiorki, gmina Ciechanowiec."

24.01.2020 r.

31 stycznia 2020 r.
godz. 12.00

Zapytanie ofertowe: wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Ciechanowiec

21.01.2020 r.

27 stycznia 2020 r.
godz. 15.30

”Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska – Litwa)”

14.01.2020 r.

 

Zapytanie Ofertowe: "Wykonanie  odwiertu poszukiwawczo - rozpoznawczego o głębokości maksymalnej 100 m w miejscowości Radziszewo Sieńczuch gm. Ciechanowiec (dz. nr ew. 46/2) oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej".

13.01.2020 r.

24 stycznia 2020 r.
godz. 14.00

Zarządzenie Nr 1/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

07.01.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec w 2020 r.”

31.12.2019 r.

8 stycznia 2020 r.
godz. 12.00

Zapytanie ofertowe: „Zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych, bądź losowych z ich udziałem na terenie Gminy Ciechanowiec w 2020 roku”

31.12.2019 r.

7 stycznia 2020 r.
godz. 15.30

Zapytanie ofertowe: „Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu”

20.12.2019 r. 24.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe: nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

20.12.2019 r. 23.12.2019 r.
godz. 12:00

Zapytanie ofertowe „Prowadzenie obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec w 2020 r.”

17.12.2019 r. 24.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe "Zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych, bądź losowych z ich udziałem na terenie Gminy Ciechanowiec w 2020 roku”.

16.12.2019 r. 30.12.2019 r.
godz. 15.30

Zapytanie ofertowe: "Realizacja usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec oraz zapewnieniem im miejsca w schronisku"

12.12.2019 r. 30.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe: „Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w Gminie Ciechanowiec w 2020 roku”

12.12.2019 r. 20.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie odwiertu poszukiwawczo - rozpoznawczego o głębokości maksymalnej 100 m w miejscowości Radziszewo Sieńczuch gm. Ciechanowiec (dz. nr ew. 46/2) oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej."

12.12.2019 r.

19.12.2019 r.

W terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe: „Dostawa ubrań specjalnych i specjalistycznego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Ciechanowiec”

05.12.2019 r. 10.12.2019 r.
godz. 13:00

Zapytanie ofertowe: „Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV do zasilania oświetlenia drogowego we wsi Antonin”

04.12.2019 r. 06.12.2019 r.
godz. 15:00

Zapytanie ofertowe „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu”

02.12.2019 r. 16.12.2019 r.
godz. 14:00

Zapytanie ofertowe: „Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Ciechanowiec w 2020 roku”

29.11.2019 r. 03.12.2019 r.

Zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych w 2020 r.

25.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie elementów oznakowania pionowego do Systemu Informacji Miejskiej (SIM) gm. Ciechanowiec

22.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”, zadanie będzie realizowane na odcinku ul. Wińskiej w dokumentacji projektowej oznaczony jako odcinek IV

19.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę drogi gminnej Nr 108920B ul. Podlaska

18.11.2019 r.

Zarządzenie Nr 88/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu

07.11.2019 r.

Zarządzenie Nr 87/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

06.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe: nadzór inwestorski 1. „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” 2. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara –Winna-Chroły”

05.11.2019 r. 08.11.2019 r.
do godz. 15:00

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 5 listopada 2019 r.

05.11.2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym

25.10.2019 r.

Obwieszczenie BI.6740.1.400.2018 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 21.10.2019 r.

24.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe: "Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu"

24.10.2019 r. 28.10.2019 r.
do godz. 15:00

Komunikat Zarządu Koła Łowieckiego Tur Wołomin

16.10.2019 r.

Terminarz polowań Koła Łowieckiego "Rogacz" Ciechanowiec

16.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe „Rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”

16.10.2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7840.6.44.2019.OW z dnia 9 października 2019 r.

14.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”

10.10.2019 r. 15.10.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.327.2019.AW z dnia 3 października 2019 r.

08.10.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.327.2019.AW z dnia 3 października 2019 r.

08.10.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.325.2019.AW z dnia 3 października 2019 r.

08.10.2019 r.

 

Zapytanie cenowe: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie parku na działce nr 2879/1 w Ciechanowcu o powierzchni ok.0,60 ha, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1196 z późn. zm.).

04.10.2019 r.

10.10.2019 r.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

19.09.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe: na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

01.10.2019 r.

07.10.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.344.2019.TR z dnia 23.09.2019 r.

23.09.2019 r.

 

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dnia 20 września 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów siemiatyckiego i wysokomazowieckiego

23.09.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

20.09.2019 r.

26.09.2019 r.

Kalendarz polowań zbiorowych koła łowieckiego "Rogacz" w Ciechanowcu 2019/2020

20.09.2019 r.

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7840.6.44.2019.OW z dnia 16 września 2019 r.

19.09.2019 r.

03.10.2019 r.

Zapytanie Ofertowe: na dostawę ubrań specjalnych Raptor NXT dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

13.09.2019 r.

20.09.2019 r.

do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu".

28.08.2019 r.

30.08.2019 r.

do godz. 11:00

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym

20.08.2019 r.

 

Rozporządzenie nr 5/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów siemiatyckiego i wysokomazowieckiego

14.08.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie elementów oznakowania pionowego do Systemu Informacji Miejskiej (SIM) miasta Ciechanowiec"

31.07.2019 r.

14.08.2019 r.

do godz. 12:00

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 26.07.2019

26.07.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe „Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza nr. ewid. 2517/2 w Ciechanowcu”

22.07.2019 r.

26.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe: na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu nr RPPD.08.06.00-20-0201/18 pn. „Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu”.

11.07.2019 r.

15.07.2019 r.

do godz. 14:00

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

11.07.2019 r.

Zarządzenie Nr 52/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

02.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe: „Remont budynku mieszkalnego w m. Ciechanowiec przy ul Plac Papieża Jana Pawła II 10, 18230 Ciechanowiec działka nr ew. 1791”

28.06.2019 r.
03.07.2019 r. 

Zapytanie ofertowe: Zmiana utwardzenia części terenu przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu z wyznaczeniem miejsc postojowych i wykonaniem zieleńców

21.06.2019 r. 27.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe: Utwardzenie placu manewrowego z budową miejsc postojowych w ciągu pasa drogowego drogi gminnej Nr 108868B w miejscowości Łempice

19.06.2019 r. 27.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe: Remont budynku mieszkalnego w m. Ciechanowiec przy ul Plac Papieża Jana Pawła II 10, 18-230 Ciechanowiec, działka nr ew. 1791

19.06.2019 r. 27.06.2019 r.

Komunikat dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu Radziszewo-Sieńczuch

18.06.2019 r.

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławnikówInformacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników

07.06.2019 r. 30.06.2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia  za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

30.05.2019 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

30.05.2019 r.

Raport o stanie gminy Ciechanowiec za 2018 rok

30.05.2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym

27.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych niżej wymienionych odcinków dróg:

  • przebudowa gruntowej drogi gminnej ul. Sienkiewicza (boczna) nr ewid. 2517/1 w Ciechanowcu całkowita długość ok. 130 m szerokość pasa drogowego 6 m, w nawiązaniu do DW 681, przewidywana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, odwodnienie powierzchniowe.
21.05.2019 r. 24.05.2019

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego Bi.6740.1.118.2019.TR z dnia 10 maja 2019 r.

14.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych niżej wymienionych odcinków dróg:

  • przebudowa gruntowej drogi gminnej Sienkiewicza (boczna) nr ewid. 2517/1 w Ciechanowcu całkowita długość ok. 130 m szerokość pasa drogowego 6 m, w nawiązaniu do DW 681, przewidywana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, odwodnienie powierzchniowe,  
  • przebudowa gruntowej drogi gminnej nr ewid. 329 w nawiązaniu do drogi powiatowej nr 2093B ul. Kuczyńska, przewidywana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, odwodnienie powierzchniowe, włącznie z opracowaniem dokumentacji w zakresie oświetlenia drogowego na przedmiotowym odcinku z nawiązaniem do istniejącego oświetlenia drogowego w ul. Kuczyńskiej. 
10.05.2019 r. 16.05.2019 r.
Zarządzenie Nr 32/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej 29.04.2019 r.
Zarządzenie nr 31/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 29.04.2019 r.
Uchwała nr II-00321-78/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok 29.04.2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-IV.747.2.2.2019.NK z dnia 18 kwietnia 2019 r. 29.04.2019 r.
Informacja w sprawie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Wysokomazowieckim 18.04.2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-IV-747.2.2.2019.NK z dnia 21 marca 2019 r. 27.03.2019 r.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie LU.ZUZ.2.421.412.2018 z dnia 21 marca 2019 r. 26.03.2019 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec w roku 2019 19.03.2019 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2018 z dnia 12 marca 2019 r. 18.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe: Dostarczenie nowego sprzętu TIK w tym komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu RTV w celu wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu i w Szkole Podstawowej w Łempicach 08.03.2019 r. 21.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe: o cenę wykonania znaków poziomych na terenie Gminy Ciechanowiec 07.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe: dostarczenie wyposażenia do pracowni szkolnych i klasopracowni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu (ul. 11 Listopada nr 5, 18-230 Ciechanowiec) oraz w Szkole Podstawowej w Łempicach (Łempice 13A, 18-230 Ciechanowiec) 06.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe: wykonanie analizy gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Ciechanowiec za rok 2018 19.02.2019 r.
Zarządzenie Burmistrza Ciechanowca w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2019 rok 01.02.2019 r.
Ponowne zapytanie ofertowe: "Realizacja usług związanych z wyłapywaniem i odbiorem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec, zaczipowaniu ich, przewożeniu, umieszczeniu i bezterminowym utrzymywaniu tych zwierząt w schronisku zapewniając im właściwą opiekę i warunki bytowe" 31.01.2019 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7440.23.2018 z dn. 25.01.2019 29.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa papierowych artykułów sanitarnych i środków czystości na potrzeby Gminy Ciechanowiec” 28.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa papieru i artykułów biurowych na potrzeby Gminy Ciechanowiec” 28.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Gminy Ciechanowiec” 24.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe: "Realizacja usług polegających na wyłapywaniu i obiorze bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec, zaczipowaniu ich, przewożeniu, umieszczeniu i bezterminowym utrzymywaniu tych zwierząt w schronisku zapewniając im właściwą opiekę i warunki bytowe"

nie wpłynęła żadna oferta

22.01.2019 r.

 

31.01.2019 r.

Uchwała Nr II-00312-24/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2019 r. 21.01.2019 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.447.2018 z dn. 14 stycznia 2019 r. 17.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe: „Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy Ciechanowiec” 10.01.2019 r. 

Zapytanie ofertowe: „Opracowanie i przygotowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec" 

informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty

09.01.2019 r.

31.01.2019 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji ustnej 04.01.2019 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7440.23.2018 z dn. 21.12.2018 28.12.2018 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7440.23.2018 z dn. 15.11.2018 20.11.2018 r.
Decyzja Wojewody Podlaskiego AB-II.7821.21.2018.KG z dnia 7 listopada 2018 r. 14.11.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego we wsi Kozarze gm. Ciechanowiec po działkach nr 296 oraz 1.” 10.10.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.13.2018 z dn. 17 września 2018 r. 20.09.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.294.2018 z dn. 14 września 2018 r. 19.09.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.2.2014 i BI.6740.3.14.2018 z dn. 12 września 2018 r. 13.09.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. 28.08.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.2.2014 z dnia 27 sierpnia 2018 r. 28.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec” 24.08.2018 r.
Obwieszczenie BI.6140.3.13.2018 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. 23.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: Utwardzenie pobocza na drodze gminnej Nr 108872B przez wieś Czaje – Bagno odc. I 22.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: "Zakup 15 sztuk stołów” w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej OSP Winna – Chroły” dofinansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego 22.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe: Dostarczenie i montaż mebli do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.08.2018 r.

 

 

30.08.2018

Zapytanie ofertowe: Kredyt długoterminowy w kwocie 850.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną wraz z wyposażeniem w filii Winnej-Poświętnej” dofinansowywanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.08.2018 r.

 

 

04.09.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o drugim nieograniczonym przetargu ustnym 16.08.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o drugim nieograniczonym przetargu ustnym 16.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Zakup 120 sztuk krzeseł bankietowych’’ w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej OSP Winna – Chroły” 09.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Zakup 15 sztuk stołów” w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej OSP Winna – Chroły” 09.08.2018 r.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartały 2018 roku 24.07.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. 12.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu"

Zmiana zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.07.2018 r.

13.07.2018 r.

23.07.2018 r.

25.07.2018 r.

30.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 na: wykonanie, dostarczenie i montaż mebli do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.07.2018 r.

17.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe: Nadzór inwestorski nad realizacją projektu nr RPPD.05.01.00-20-0380/17 pod nazwą „Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.07.2018 r.

31.07.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 08.06.2018 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 30.05.2018 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 30.05.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Budowa elektroenergetycznej sieci - linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w Ciechanowcu ul. Sienkiewicza w pasie drogi wojewódzkiej nr 681, działka nr 2518, odcinek AB. Etap I. Budowa elektroenergetycznej sieci - linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w Ciechanowcu ul. Ogrodowa w pasie drogowym drogi gminnej, działki nr 2425 i 2453/2, odcinek BC. Etap II” 28.05.2018 r.
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem przykanalika pod drogą, ścieku z kamienia polnego, zjazdów oraz chodnika w m. Zadobrze 23.05.2018 r.
Decyzja LU.RET.070.1.88.2018.JB z dnia 23 kwietnia 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o zatwierdzeniu projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciechanowiec 02.05.2018 r.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za I kwartał 2018 roku 30.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 30.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 292/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 25.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec w roku 2018 18.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 13.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 13.04.2018 r.
Uchwała nr II-00321-27/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 13.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 05.04.2018 r. 
Zarządzenie Nr  279/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 27.03.2018 r. 
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2017 20.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Remont chodnika w drodze gminnej Nr 108907B – ulica Kościuszki w Ciechanowcu, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ulicą Drohicką strona prawa oraz w ulicy Żwirki i Wigury początek od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Drohicką strona prawa” 14.03.2018 r. 
Zapytanie  ofertowe: Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu miasta i gminy Ciechanowiec 06.03.2018 r.
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych we wsi Pobikry 02.03.2018 r.
Zarządzenie Nr 269/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej 26.02.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o odbytym pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym 26.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe na realizację usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Ciechanowiec 08.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe na opiekę weterynaryjną i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy Ciechanowiec 08.02.2018 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej 08.02.2018 r.
Informacja o unieważnieniu w części przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych Pobikry 08.02.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 01.02.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 01.02.2018 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 stycznia 2018 r. o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Miasto i Gminę Ciechanowiec 25.01.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o pierwszym ograniczonym przetargu ustnym 23.01.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym 22.01.2018 r.
Informacja Starosty Wysokomazowieckiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wysokomazowieckim na rok 2018 10.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 256/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej 08.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 02.01.2018 r.

>> poprzednia strona

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-03-03

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-01-08