Lobbing

Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

 

[Ustawa] z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Zgodnie z ustawą działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zasady dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej w tut. Urzędzie zostały określone Zarządzeniem nr 2/16 Burmistrza Ciechanowca z dn. 20 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 2/16 Burmistrza Ciechanowca z dn. 20 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  2. Oświadczenie o podmiocie na rzecz którego prowadzona jest działalność lobbingowa
  3. Oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

 

 


 

 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Ciechanowiec przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

 


ROK 2020

 

Informacja zbiorcza

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 2/16 Burmistrza Ciechanowca z dn. 20 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej:

w okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa przez organy Gminy Ciechanowiec.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 w/w ustawy niniejsza informacja podlega niezwłocznie udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

 


ROK 2019

 

Informacja zbiorcza

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 2/16 Burmistrza Ciechanowca z dn. 20 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej:

w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa przez organy Gminy Ciechanowiec.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 w/w ustawy niniejsza informacja podlega niezwłocznie udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

 


 

ROK 2018

 

Informacja zbiorcza

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 2/16 Burmistrza Ciechanowca z dn. 20 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej:

w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa przez organy Gminy Ciechanowiec.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 w/w ustawy niniejsza informacja podlega niezwłocznie udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.


 

ROK 2017

 

Informacja zbiorcza

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 2/16 Burmistrza Ciechanowca z dn. 20 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej:

w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa przez organy Gminy Ciechanowiec.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 w/w ustawy niniejsza informacja podlega niezwłocznie udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

  

 


 

ROK 2016

 

Informacja zbiorcza

 

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 2/16 Burmistrza Ciechanowca z dn. 20 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej:

w okresie od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wpłynęło jedno wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa przez organy Gminy Ciechanowiec.

Dnia 6 lipca 2016r. do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wpłynęło wystąpienie zawodowego lobbysty zarejestrowanego pod nr 00351 w Rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House w sprawie sporządzenia wewnętrznych regulacji dotyczących obsługi zawodowych lobbystów w Urzędzie Miejskim oraz wydania informacji o zarządzeniu wewnętrznym. Zarządzenie nr 2/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej zostało wydane i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w zakładce „Lobbing". Pismem znak: OR.1431.43.2016 z dnia 5 września 2016 roku poinformowano wnioskującego o wprowadzeniu zarządzenia i sposobie jego udostępnienia.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 w/w ustawy niniejsza informacja podlega niezwłocznie udostepnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

 

Informacja

 

na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa:

w dniu 6 lipca 2016r. do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wpłynęło wystąpienie zawodowego lobbysty zarejestrowanego pod nr 00351 w Rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House w sprawie wydania informacji o zarządzeniu wewnętrznym.

 


 

ROK 2015

 

Informacja zbiorcza

 

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 2/16 Burmistrza Ciechanowca z dn. 20 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej:

w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa przez organy Gminy Ciechanowiec.

Informacja została opracowana w oparciu o informacje przekazane przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Kondraciuk

Data wytworzenia: 2018-01-29

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-01-19

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2016-09-01