Petycje

Informacja na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Burmistrza Ciechanowca i Rady Miejskiej

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 z późn. zm.).

 

ROK 2020

PETYCJE ZŁOŻONE DO BURMISTRZA

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1. Brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na podanie danych osobowych w BIP

[Dokument do pobrania]

montaż oświetlenia w ciągu ul. Uszyńskiej w kierunku cmentarza parafialnego 14.02.2020 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji [Dokument do pobrania]

 

PETYCJE ZŁOŻONE DO RADY MIEJSKIEJ

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Piotr Rakowski
ul. Ślusarska 16
15-714 Białystok

[Dokument do pobrania]

przyjęcie uchwały w sprawie powikłań poszczepiennych

12.12.2021 r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

W TRAKCIE

ROK 2019

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Szulc Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

[Dokument do pobrania]

Przystąpienie do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” 08.03.2019 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji [Dokument do pobrania]
2.

 CASUS NOSTER

Kancelaria Radcy Prawnego

Konrad Cezary Łakomy

ul. Onyksowa 11/1

20-582 Lublin

[Dokument do pobrania]

wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 26.08.2019 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

[Dokument do pobrania]

3.

Szulc Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

[Dokument do pobrania]

udział Szkół Podstawowych podległych Gminie Ciechanowiec w akcji „Się gra się ma” pod hasłem Bezpieczny Playroom 24.10.2019 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

[Dokument do pobrania]

 

ROK 2018

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Szulc Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

[Dokument do pobrania]

System Zarządzania i Monitorowania Energii 13.09.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji [Dokument do pobrania]
2.

Szulc Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

[Dokument do pobrania]

V edycja Programu “Wzorowa Łazienka” 20.09.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji [Dokument do pobrania]

 

 

 

 

ROK 2017

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1. Brak zgody na podanie danych osobowych w BIP

[Dokument do pobrania]

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 14.02.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji [Dokument do pobrania]
2. Brak zgody na podanie danych osobowych w BIP

[Dokument do pobrania]

Przystąpienie do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” 10.05.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

[Dokumant do pobrania]

3. Brak zgody na podanie danych osobowych w BIP

[Dokumant do pobrania]

Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki „Wiarygodna Firma” 05.09.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

[Dokument do pobrania]

4.

Szulc Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

[Dokument do pobrania]

Przekazanie wniosku -  do podległych Placówek Oświatowych 15.09.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

[Dokumant do pobrania]

5.

Brak zgody na podanie danych osobowych w BIP

[Dokument do pobrania]

Umieszczenie informacji na stronie internetowej o możliwości używania bezpłatnego programu do nauki matematyki 18.09.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

[Dokument do pobrania]

 

 

ROK 2016

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1. Brak zgody na podanie danych osobowych w BIP [Dokument do pobrania] Szkolenia kadry urzędniczej 26.02.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji [Dokument do pobrania]
2. Brak zgody na podanie danych osobowych w BIP [Dokument do pobrania] Zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych Windows XP 11.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji [Dokument do pobrania]
3. Brak zgody na podanie danych osobowych w BIP [Dokument do pobrania] Utworzenie "biblioteczki samorządowca" 21.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji [Dokument do pobrania]
4. Brak zgody na podanie danych osobowych w BIP [Dokument do pobrania] „Efektywność energetyczna” – opinia prawna 25.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji [Dokument do pobrania]
5. Brak zgody na podanie danych osobowych w BIP [Dokument do pobrania] „Efektywność energetyczna” - 2 04.08.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji [Dokument do pobrania]
6. Brak zgody na podanie danych osobowych w BIP [Dokument do pobrania]

Konkurs "Wzorowa Łazienka"

14.10.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji [Dokument do pobrania]
7. Brak zgody na podanie danych osobowych w BIP [Dokument do pobrania] utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze" 02.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji [Dokument do pobrania]

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Kondraciuk

Data wytworzenia: 2017-09-15

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-01-12

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2016-11-15