KARTA INFORMACYJNA nr  49  

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

ZAŚWIADCZENIE O TERMINIE ŚLUBU (POTWIERDZENIE TELEGRAMU LUB ZAPROSZENIA)

WYMAGANE DOKUMENTY:

-    Wniosek

-    Dowód osobisty /do wglądu/

OPŁATY:

Zaświadczenie (potwierdzenie)  26 zł

Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr  

67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec w dniu złożenia wniosku

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1,

pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W dniu złożenia wniosku nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Niewiarowska

pokój nr 16 tel. 086 2771 145 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

Wojewoda Podlaski w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia lub odmowa

PODSTAWA PRAWNA:

-    Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267)

-    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 1282)

UWAGI:

 

Data sporządzenia:15.03.2007 r.

Data aktualizacji:29.04.2013 r.

Opracował: Barbara Niewiarowska

Sprawdził:

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Chojnowski

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Modyfikujący: Michał Chojnowski

Data modyfikacji: 2013-04-29

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2008-02-12