Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE

 

Dyrektor

 

p. o. Robert Tadeusz Popławski

 

Dane teleadresowe

 ul. Podlaska  1

18-230 Ciechanowiec

 (086) 27-71-042

 fare@ciechanowiec.pl

 

- Usługi

- Ogłoszenie o taryfach i opłatach

- Decyzja Dyrektora RZGW w Lublinie dotycząca zatwierdzenia taryf i opłat

- Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych I

- Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych II

 

- Statut

Regulamin Organizacyjny

 

- Podanie o przepisanie licznika wody (pdf) (doc)

- Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (pdf) (doc)

- Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (pdf) (doc)

- Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej (pdf) (doc)

- Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (pdf) (doc)

- Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków (pdf) (doc)

- Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody (pdf) (doc)

- Sprawozdania jednostkowe (Bilanse) za rok 2018

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - monitoring

- Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE
w Ciechanowcu z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

 

KOMUNIKAT z dnia 14.06.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem

KOMUNIKAT z dnia 26.07.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: PRK FARE

Data wytworzenia: 2017-08-29

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2006-03-02