Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo


 Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Incydent bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczenstwa to zdarzenie, którego skutkiem jest lub może być naruszenie bezpieczeństwa. Jego przyczyną może być:

  • zdarzenie losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, pożary, zakłócenia w dostawie energii elektrycznej itp.),
  • zdarzenie losowe wewnętrzne (np. błędy w oprogramowaniu, awarie sprzętu itp.),
  • świadome i celowe działania mające na celu naruszenie poufności zasobów informacyjnych.

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 05 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu dostęp do informacji pozwalających na zrozumienie zagrożeń wynikających z cyberbezpieczeństwa oraz jak stosować skuteczne sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami:

Darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerowych: https://www.cert.pl/ouch/

Portal, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni: https://stojpomyslpolacz.pl/

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Inspektor Ochrony Danych

Data wytworzenia: 2019-07-10

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-07-12

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2019-07-12