Konsultacje społeczne - projekt Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030

Zapraszamy mieszkańców Gminy Ciechanowiec do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030.

Konsultacje będą prowadzone w formie formularza uwag/propozycji składanych do projektu Strategii.

Termin konsultacji: od 10 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030 udostępniony został poniżej w plikach do pobrania. Dodatkowo projekt oraz formularz zgłaszania uwag/propozycji (w formie papierowej) jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Ciechanowiec. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Ciechanowiec, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz organizacje pozarządowe z terenu gminy Ciechanowiec.

Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu. Uwagi zgłoszone po terminie, anonimowe lub przesłane w formie innej, niż na formularzu konsultacyjnym, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

 Kompletnie wypełniony formularz można:

– złożyć osobiście do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 

– przesłać:

  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
  • drogą mailową: wydruki@ciechanowiec.pl
  • faksem na nr: 86 277 10 66.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół roboczy ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021 – 2030

Data wytworzenia: 2020-08-10

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-10-01

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-08-10