Nabór rachmistrzów

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019r., poz. 1728).

 1. Wymagania dla kandydatów na rachmistrzów terenowych:

Wyboru rachmistrza dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich,
 • zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanowiec,
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę o następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

 1. Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów:
 • Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz informacje z pkt 1.
 • Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER).
 • Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelnienia (login do e/m learning, który zostanie przekazany kandydatowi. Jednocześnie na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość zawierające wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe.
 • Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu w czasie rejestrowania ich danych w SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 • Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych będą obejmować część teoretyczną oraz część praktyczną.
 • Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-lerning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenia.
 • Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Gminne Biuro Spisowe

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-06-18

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-06-15