Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

DOK.DOK3.9703.1.60.2020.LD z dnia 02.10.2020 r. o wszczęciu postępowania

DOK.DOK3.9703.1.60.2020.LD

PW - 140190


INFORMACJA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego, postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Nurzec w km 36+130 dla potrzeb Doprowadzalnika AO wraz z 15 budowlami piętrzącymi w km 0+000-7+964 w gm. Brańsk i Rudka, pow. bielski, 9 budowli – odcinek 5,534 km w gm. Ciechanowiec, pow. wysokomazowiecki, 6 budowli – odcinek 2,430 km, w celu nawodnień użytków rolnych o powierzchni 55,8 ha, udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, decyzją Starosty Bielskiego z dnia 20 lipca 2017 r., znak: AŚ.6341.14.2017.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Data wytworzenia: 2020-10-02

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-10-13

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-10-13