Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

 

Lp.

Nr

nieruchomości

Pow.

w m2

Nr

Księgi

Wiecz.

Opis nieruchomości

Sposób wykorzystania nieruchomości

Forma

dzierżawy

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin

wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

1

część działki nr 3054/10

 

20 m2

LM1W/00026175/4

 

Ciechanowiec ul. Kazimierza Uszyńskiego

 

 

Pod garaż

 

Na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Opłata według zarządzenia Burmistrza Ciechanowca Nr  24/19 z dnia 03-04-2019 r.

czynsz płatny do 31 marca i 30 września  każdego roku po otrzymaniu

 faktury VAT

Stawka czynszu będzie rewaloryzowana w I kwartale każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2020-01-24

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-01-24

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-01-24