Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302t.j.) niniejszym zawiadamiam, że Wojewoda Podlaski postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 r. znak: AB-IV.747.3.2020.NK wznowił postępowanie administracyjne na wniosek Pana Marka Lachowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Podlaskiego nr AB-IV.747.2.2.2019.NK z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. budowy międzysystemowego gazociągu, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do jego obsługi, tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna- granica RP-LT (Polska-Litwa); w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego , odcinek nr 2, powiaty siemiatycki i wysokomazowiecki.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w  tej sprawie w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku,

ul. Mickiewicza 3, w  Wydziale Architektury  i Budownictwa, pokój 321, od dnia  24.02.2020 r.  –   09.03.2020 r.  od poniedziałkudo piątku,w godzinach 8:00 do 14:00.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Wojewoda Podlaski

Data wytworzenia: 2020-02-18

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-02-24

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-02-24