Wybory samorządowe 2018

     1. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R.
      w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
     2. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CIECHANOWCA Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 ROKU
      o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku


     3. OGŁOSZENIE O PEŁNIONYCH DYŻURACH MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIECHANOWCU


     4. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CIECHANOWCA Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU
      o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


     5. INFORMACJE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY
      o terminach przyjmowania dodatkowych zgłoszeń i terminach losowań członków Obwodowych Komisji Wyborczych

     6. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2018 R.
      w sprawie terminu przyjmowania dodatkowych zgłoszeń i losowań członków Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Ciechanowie

     7. KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIECHANOWCU z dnia 28 września 2018 r.
      w sprawie losowań numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


     8. POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w ŁOMŻY Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R.
      w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ciechanowiec


     9. OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIECHANOWCU Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R
      o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach w wyborach do Rady Miejskiej w Ciechanowcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

     10. OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIECHANOWCU Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R
      o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Ciechanowcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

     11. OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIECHANOWCU Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
      o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Ciechanowca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

     12. POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w ŁOMŻY Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

     13. ZARZĄDZENIE NR 318/18 BURMISTRZA CIECHANOWCA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R.
      w sprawie miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

     14. KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIECHANOWCU z dnia 18 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
      w sprawie dyżuru Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu poprzedzającym wybory, tj. 20 października 2018 r.


     15. INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


     16. UCHWALA NR 14 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIECHANOWCU Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
      o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 


     17. KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIECHANOWCU z dnia 2 LISTOPADA 2018 r.
      w sprawie dyżuru Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu poprzedzającym ponowne głosowanie, tj. 3 listopada 2018 r.


     18. INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 


       

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Czarnecka

Data wytworzenia: 2018-08-14

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2018-11-02

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-08-14