Tablica Ogłoszeń

 << następna strona

 

Temat ogłoszenia

Data zamieszczenia

Ważne do

Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa 02.01.2018
Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, OSP w Kozarzach, OSP w Tworkowicach oraz świetlicy w m. Czaje Wólka, Pobikry, Wojtkowice Stare 22.12.2017
Zapytanie ofertowe: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec 22.12.2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 08.12.2017
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za III kwartał 2017 roku 23.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.39.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo-Sobiechowo, gmina Ciechanowiec 05.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.40.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo-Króle, gmina Ciechanowiec 05.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.41.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo-Sieńczuch, gmina Ciechanowiec 05.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.31.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Tworkowice, gmina Ciechanowiec 05.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.33.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Wojtkowice-Dady, gmina Ciechanowiec 05.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.24.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Trzaski, gmina Ciechanowiec 05.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.32.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Wojtkowice Stare, gmina Ciechanowiec 04.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.34.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Wojtkowice-Glinna, gmina Ciechanowiec 04.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.35.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Winna-Wypychy, gmina Ciechanowiec 04.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.38.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo Stare, gmina Ciechanowiec 04.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.36.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Winna-Chroły, gmina Ciechanowiec 04.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.21.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Koce-Basie, gmina Ciechanowiec 04.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.37.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Czaje-Wólka, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.37.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Kułaki, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.22.2017 z dn. 25.09.2017 w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Koce-Piskuły, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.11.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Kosiorki, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.13.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Przybyszyn, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.15.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Malec, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.16.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Skórzec, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.17.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Pobikry, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.18.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Łempice, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.19.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Kobusy, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.20.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Bujenka, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.23.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Koce-Schaby, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.25.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Nowodwory, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.27.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Antonin, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.28.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Winna-Stara, gmina Ciechanowiec 02.10.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.10.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbczyn, gmina Ciechanowiec 28.09.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.26.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Zadobrze, gmina Ciechanowiec 28.09.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.29.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Winna-Wilki, gmina Ciechanowiec 28.09.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.30.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Winna-Poświętna, gmina Ciechanowiec 28.09.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.12.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Gaj, gmina Ciechanowiec 28.09.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.14.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Kostuszyn-Kolonia, gmina Ciechanowiec 28.09.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego znak GN.6623.9.2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzanej z urzędu klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozarze, gmina Ciechanowiec 28.09.2017
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 14.09.2017
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży SKO.412/28/2017 07.09.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.13.2017 28.08.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.12.2017 28.08.2017
Zapytanie ofertowe: "Wykonanie odwodnienia drogowego w ciągu drogi nr 108870B w miejscowości Radziszewo Sieńczuch od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+249,00" 28.08.2017
Zapytanie ofertowe „Wykonanie odwodnienia drogowego w ciągu drogi nr 108870B w miejscowości Radziszewo Sieńczuch od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+249,00” 04.08.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.13.2017 02.08.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.12.2017  02.08.2017
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartał 2017 roku 31.07.2017
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego marki VOLVO FL-611 20.07.2017
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż równiarki drogowej BAUKEMA SHM4 20.07.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2017 12.07.2017
Zapytanie ofertowe: "Wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku świetlicy  wiejskiej w miejscowości Kosiorki” oraz „Wykonanie izolacji pionowej fundamentów  wraz z drenażem opaskowym budynku OSP w miejscowości Winna Chroły” 29.06.2017
Zapytanie ofertowe: sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu” 26.06.2017
Zapytanie ofertowe: sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu” 26.06.2017
Zapytanie ofertowe: sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu” 26.06.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.6.2017 12.06.2017
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym 09.06.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.6.2017 07.06.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2017 01.06.2017
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 31.05.2017
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 31.05.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.6.2017 16.05.2017
Zawiadomienie BI.6740.3.1.2017 16.05.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.1.2017 16.05.2017
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej 28.04.2017
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za I kwartał 2017 roku 27.04.2017
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego 14.04.2017
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym 05.04.2017
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za 2016 rok 08.03.2017
Opłaty za korzystanie ze środowiska 07.03.2017
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec 02.03.2017
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego 09.02.2017
Obwieszczenie o  wyłożeniu do wglądu publicznego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec 27.01.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego 26.01.2017
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego 19.01.2017
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera nr 1/2017 19.01.2017
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie planowanej kwoty długu 05.01.2017
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją 29.12.2016
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektów uchwał dotyczących WPF oraz budżetu na rok 2017 14.12.2016
Zapytanie ofertowe - bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec 12.12.2016
Zapytanie ofertowe - sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, OSP w Ciechanowcu, OSP w Kozarzach, OSP w Tworkowicach oraz świetlicy w m. Czaje Wólka, Pobikry, Wojtkowice Stare 12.12.2016
Ogłoszenie o wyniku przetargu 06.12.2016
Zawiadomienie 29.11.2016
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec 10.11.2016
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym 02.11.2016
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za III kwartały 2016 roku 28.10.2016
Zawiadomienie o wyborze partnera 13.10.2016
Ogłoszenie 07.10.2016
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 30.09.2016
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 19.09.2016
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego 16.09.2016
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 14.09.2016
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera 13.09.2016
Informacja w sprawie Programu monitoringu siedlisk przyrodniczych 13.09.2016
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 29.08.2016
Obwieszczenie 24.08.2016
Informacja w sprawie wdrażania programu bioasekuracji 04.08.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 03.08.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 03.08.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 03.08.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 03.08.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 02.08.2016  
Obwieszczenie 01.08.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 28.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 25.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 22.07.2016  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartał 2016 roku 21.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 20.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 01.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 01.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 01.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 01.07.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 29.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 29.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 27.06.2016  
Ogłoszenie 02.06.2016  
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 31.05.2016  
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 31.05.2016  
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym 30.05.2016  
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż agregatu prądotwórczego 19.05.2016  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego 05.05.2016  
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego 11.04.2016  
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż agregatu prądotwórczego 11.04.2016  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 05.04.2016  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za 2015 rok 01.04.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 22.03.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 21.03.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 17.03.2016  
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego 17.03.2016  
Zapytanie ofertowe - usługi związane z wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Ciechanowiec 01.02.2016 12.02.2016
Zapytanie ofertowe - opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy Ciechanowiec 26.01.2016 05.02.2016
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego 19.01.2016  
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - budowa i rozbudowa DW Nr 690 Ciechanowiec - Ostrożany 17.12.2015  
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektów uchwał dotyczących WPF oraz budżetu na rok 2016 11.12.2015  
Obwieszczenie 17.11.2015  
Obwieszczenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dwóch autobusów szkolnych 04.11.2015  
Ogłoszenie o wyniku przetargu 04.11.2015  
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym 23.10.2015  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za III kwartały 2015 roku 22.10.2015  
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego 22.10.2015  
Obwieszczenie 09.10.2015  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 07.10.2015  
Obwieszczenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dwóch autobusów szkolnych 06.10.2015  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego 01.10.2015  
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym 01.10.2015  
Obwieszczenie 23.09.2015  
Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusów szkolnych 18.09.2015  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 11.08.2015  
Zaproszenie 24.07.2015  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartał 2015 roku 22.07.2015  
Ogłoszenie dotyczące azbestu 22.07.2015  
Wyniki przetargu 26.06.2015  
Zawiadomienie 22.06.2015  
Informacja 16.06.2015  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 02.06.2015  
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 29.05.2015  
Wykaz osoób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odrczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyzszającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 29.05.2015  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny 25.05.2015  
Zawiadomienie 19.05.2015  
Zapytanie ofertowe - wymiana pokrycia dachowego 18.05.2015  
Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu krótkoterminowego 11.05.2015  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za I kwartał 2015 roku 21.04.2015  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za 2014 rok 13.04.2015  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 09.04.2015  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 30.03.2015  
Wynik przetargu- Ciechanowiec 27.03.2015  
Wynik przetargu-Przybyszyn 26.03.2015  
Wynik przetargu-Ciechanowiec 26.03.2015  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową zabudowaną 25.02.2015  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową niezabudowaną 25.02.2015  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową zabudowaną 25.02.2015  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 19.02.2015  
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego 17.02.2015  
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego 15.01.2015  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 14.01.2015  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży 13.01.2015  
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwał 08.12.2014  
Ogłoszenie o naborze do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu 23.10.2014  
Sprawozdanie z konsultacji statutów sołectw i osiedli 16.10.2014  
Drugi nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość 14.10.2014  
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Ciechanowiec oraz w sprawie zmiany statutów samorządów mieszkaców osiedli 30.09.2014  
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego 25.09.2014  
Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii 15.09.2014  
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego 10.09.2014  
Obwieszczenie 08.09.2014  
Wyniki przetargu - Przybyszyn 03.09.2014  
Zapytanie ofertowe 29.08.2014  
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 06.08.2014  
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 04.08.2014  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową niezabudowaną 30.07.2014  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 30.07.2014  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartały 2014 roku 25.07.2014  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 30.06.2014  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność  gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 03.06.2014  
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 30.05.2014  
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 30.05.2014  
Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 05.05.2014  
Ogłoszenie o losowaniu 02.05.2014  
Obwieszczenie Burmistrza Ciechanowca 25.04.2014  
Zapytanie ofertowe - ocieplenie elewacji 14.04.2014 17.04.2014
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za 2013 rok 11.04.2014  
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 14.02.2014  
Wyniki przetargu 10.02.2014  
Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego 07.02.2014  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 03.02.2014  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o planowanej kwocie długu 24.01.2014  
Drugi nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 09.01.2014  
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie WPF oraz projektu budżetu na rok 2014 11.12.2013  
Wyniki przetargu 06.12.2013  
Zaproszenie do złożenia oferty-udzielenie kredytu pomostowego 04.12.2013  
Zapytanie ofertowe 12.11.2013  
Wyniki przetargu 08.11.2013  
Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego 07.11.2013  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową niezabudowaną 04.11.2013  
Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski 31.10.2013  
INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY CIECHANOWIEC 30.10.2013  
Zapytanie ofertowe-nadzór inwestorski 25.10.2013  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 23.10.2013  
Wyniki przetargu - FARE 16.10.2013  
Pierwszy ograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 14.10.2013  
Wyniki przetargu 30.09.2013  
Wyniki przetargu  26.09.2013  
Wyniki przetargu 26.09.2013  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 19.09.2013  
Obwieszczenie FARE 18.09.2013  
Wyniki przetargu 30.08.2013  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży 27.08.2013  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż samochodu 26.08.2013  
Drugi nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 26.08.2013  
Drugi nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 26.08.2013  
Drugi nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 26.08.2013  
Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec 13.08.2013 31.10.2013
Obwieszczenie 09.08.2013  
Zapytanie cenowe na wykonanie ogrodzenia wokół budynku dawnej synagogi 30.07.2013 14.08.2013
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 30.07.2013  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 30.07.2013  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartał 2013 roku 23.07.2013  
Harmonogram odbioru nieczystości stałych i zbiórki selektywnej w roku 2013 17.07.2013  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 11.06.2013  
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 29.05.2013  
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej 29.05.2013  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 29.05.2013  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 29.05.2013  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 29.05.2013  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 16.04.2013  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 04.04.2013  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za 2012 rok 19.04.2013  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 17.01.2013  
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 05.12.2012  
Obwieszczenie 23.11.2012  
Trzeci nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 22.11.2012  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartał 2012 roku 31.10.2012  
Ogłoszenie o wyniku przetargu 26.10.2012  
Ogłoszenie o wyniku przetargu 28.09.2012  
Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego 27.09.2012  
Trzeci nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 26.09.2012  
Drugi nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową niezabudowaną 19.09.2012  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 12.09.2012  
Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie kredytu krótkoterminowego 11.09.2012  
Drugi ograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową niezabudowaną 28.08.2012  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 23.08.2012  
Informacja o dofinansowanie podręczników w 2012 r. 20.07.2012  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartał 2012 roku 19.07.2012  
Obwieszczenie o drugim przetargu nieograniczonym 12.07.2012  
Obwieszczenie o drugim przetargu nieograniczonym 12.07.2012  
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym 10.07.2012  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 09.07.2012  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy  przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 03.07.2012  
Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego 29.06.2012  
Obwieszczenie o drugim przetargu nieograniczonym 14.06.2012  
Ogłoszenie o wyniku przetargu 13.06.2012  
Ogłoszenie o wyniku przetargu 11.06.2012  
Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego 08.06.2012  
Drugi ustny przetarg na sprzedaż środków transportu 04.06.2012  
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 04.06.2012  
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 29.05.2012  
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej 29.05.2012  
Ograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową niezabudowaną 29.05.2012  
Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji 23.05.2012  
Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym 22.05.2012  
Ogłoszenie o taryfach i opłatach 21.05.2012  
Ograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową niezabudowaną 09.05.2012  
Ograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową niezabudowaną 09.05.2012  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 07.05.2012  
Przetarg na nieruchomość gruntową we wsi Malec 04.05.2012  
Przetarg na nieruchomość gruntową we wsi Malec 04.05.2012  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za 2011 rok 27.04.2012  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za I kwartał 2012 roku 26.04.2012  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 20.04.2012  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 20.04.2012  
Przetarg na samochody 27.03.2012  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 26.03.2012  
Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę działek z przeznaczeniem pod użytek rolny 23.03.2012  
Zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej wraz z załącznikiem 20.03.2012  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży 05.03.2012  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia 05.03.2012  
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Ciechanowiec
22.02.2012  
Informacja dla rolników 13.02.2012  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 25.01.2012  
Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku 04.01.2012  
Zapytanie ofertowe - wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku kina przy ul. Mostowej w Ciechanowcu, przyłącza co.+ cwu/cyrk. od budynku kina do budynku dawnej synagogi oraz montaż kotła co. w kotłowni kina i uruchomienie centralnego ogrzewania w budynku dawnej synagogi. 15.12.2011  
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 13.12.2011  
Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę działek z przeznaczeniem pod użytek rolny 29.11.2011  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia 07.11.2011  
Projekty uproszczonych planów urządzania lasu 31.10.2011  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za III kwartały 2011 roku 24.10.2011  
Uchwała nr IV w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Ciechanowiec informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku 08.09.2011  
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego 25.08.2011  
Trzeci nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową położoną przy ulicy Ralkowej 22.08.2011  
Trzeci nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową we wsi Skórzec 22.08.2011  
Wykaz nieruchomości stanowiącyh własność gminy przeznaczonej do wynajmu w trybie bezprzetargowym 25.07.2011  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartały 2011 roku 21.07.2011  
Obwieszczenie 21.07.2011  
Informacja o wyniku przetargu 20.07.2011  
Drugi nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową położoną we wsi Skórzec 21.06.2011  
Drugi nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową położoną we wsi Malec 21.06.2011  
Drugi nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową położoną we wsi Malec 21.06.2011  
Drugi nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową położoną przy ulicy Ralkowej 21.06.2011  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy i miasta przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 06.06.2011  
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 31.05.2011  
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej 31.05.2011  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za I kwartał 2011 roku 28.04.2011  
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 13.04.2011  
Nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową położoną we wsi Skórzec 12.04.2011  
Nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową położoną we wsi Malec 12.04.2011  
Nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową położoną we wsi Malec 12.04.2011  
Nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową położoną przy ulicy Ralkowej 12.04.2011  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za 2010 rok 07.04.2011  
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 17.03.2011  
Informacja o wyniku przetargu 04.03.2011  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 21.02.2011  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 03.02.2011  
Przetarg na nieruchomość gruntową niezabudowaną 01.02.2011  
Przetarg na samochody strażackie 18.01.2011  
Informacja o wynikach naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
w 2011 r.
23.12.2010  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie budżetu na 2011 rok 21.12.2010  
Wynik przetargu ograniczonego-ulica Młyńska 17.12.2010  
Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego-ulica Młyńska 16.12.2010  
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 06.12.2010 20.12.2010
Trzeci ograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową niezabudowaną 17.11.2010  
Przetarg na nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ul.Wojska Polskiego 17.11.2010  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży 25.10.2010  
Wynik przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną 27.09.2010  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 08.09.2010  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym-Zieleniak 08.09.2010  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia -Stadion 07.09.2010  
Trzeci nieograniczony przetarg ustny-Skórzec 27.08.2010  
Wynik przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną 12.08.2010  
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego 29.07.2010  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartał 2010 roku 22.07.2010  
Burmistrz Ciechanowca ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 14.07.2010  
Ograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową 07.07.2010  
Ograniczony przetarg ustny na nieruchomość rolną 07.07.2010  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 18.06.2010  
Informacja o wynikach naboru kandydatów na rachmistrzów 17.06.2010  
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 16.06.2010  
Burmistrz Ciechanowca ogłasza nabór kandytatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 01.06.2010  
Wykaz osób prawnych i fizyczncznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń 31.05.2010  
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej 31.05.2010  
Nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową w obrębie wsi Skórzec 31.05.2010  
Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę działek pod użytek rolny 04.05.2010  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za I kwartał 2010 roku 04.05.2010  
Nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość przy ulicy 11 Lisopada 29.04.2010  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za 2009 rok 07.04.2010  
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 07.04.2010  
Nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową położonej w obrębie wsi Skórzec 26.03.2010  
Nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość niezabudowaną przy ulicy 11 Listopada 26.03.2010  
Nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową zabudowaną 26.03.2010  
Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę działek przy ulicy Mickiewicza 15.03.2010 15.04.2010
Wykaz nieruchomości 11.02.2010  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 02.02.2010 16.03.2010
Wykaz nieruchomości 25.01.2010  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 07.01.2010  
rozporządzenie porządkowe nr 1/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych 30.12.2009  
Nieruchomość w Ciechanowcu 28.12.2009  
wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 07.12.2009 28.12.2009
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Ciechanowiec na 2010 rok przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku 04.12.2009  
Sprzedaż agregatu prądotwórczego 20.11.2009  
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za III kwartały 2009 roku 27.10.2009  
Nieograniczony przetarg ustny na nieruchomość gruntową zabudowaną 16.10.2009 16.11.2009
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 07.10.2009  

Przetarg ustny na dzierżawę działki

   

Obwieszczenie

14.09.2009  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży 07.09.2009  
Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości 25.08.2009  
Przetarg ustny na dzierżawę działek przy ulicy Szkolnej 11.08.2009  
Przetarg ustny na dzierżawę działki przy ulicy Szkolnej 11.08.2009  

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartały 2009 roku

11.08.2009  
Rozstrzygnięcie ogłoszenia dotyczącego przeprowadzenia warsztatów psychologicznych 15.07.2009  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu poszukuje firmy szkoleniowej na umowę zlecenie do przeprowadzenia 138 godzin szkoleń w zawodzie:
- Nowoczesny sprzedawca + fakturowanie i obsługa kas fiskalnych dla 11 osób;
- Opiekunka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych dla 11 osób
02.07.2009 31.07.2009
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu poszukuje doradcy zawodowego i psychologa na umowę zlecenie do przeprowadzenia po 42 godzin szkoleń 29.06.2009 24.07.2009
informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Winna-Stara 25.06.2009  
przetarg na dzierżawę działek na zieleniaku na okres 5 lat 29.05.2009 30.06.2009
przetarg na dzierżawę działki na zieleniaku na okres 5 lat 29.05.2009 30.06.2009
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej 26.05.2009  
Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Winna Stara 18.05.2009 23.06.2009
Przetarg na dzierżawę działki rolnej na 5 lat 13.05.2009 15.06.2009
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia 08.05.2009  
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2009 r. 29.04.2009  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia 23.04.2009  
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia 23.04.2009  
Przetarg ustny na dzierżawę działki przy ul.Mickiewicza 25.03.2009  
INFORMACJA O POPRAWNYM NUMERZE RUCHUNKU BANKOWEGO 24.03.2009  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

   

Przetarg na sprzedaż samochodów

18.03.2009
Przetarg na dzierżawę działki przy ul. Wojska Polskiego 16.03.2009  
Drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Stara Winna 12.03.2009 14.04.2009
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - ul. Wojska Polskiego 02.03.2009  
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - ul. Mickiewicza 02.03.2009  
Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Tworkowice - rozstrzygnięcie 06.02.2009  
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2009 rok 09.01.2009  
Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Stara Winna 07.01.2009 09.02.2009
Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Tworkowice 07.01.2009 06.02.2009

Sprzedaż samochodów w formie przetargu ustnego

19.12.2008 19.01.2009
Opinia RIO do projektu budżetu Miasta Ciechanowiec na 2009 rok 11.12.2008  

Sprawdź czy jesteś właścicielem swoich nieruchomości

03.11.2008  

Usuwanie azbestu z terenu gminy Ciechanowiec

02.12.2008 15.12.2008
WYKAZ SAMOCHODÓW STRAŻACKICH I ŚRODKÓW TRANSPORTU PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO 27.11.2008 18.12.2008
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) 18.11.2008 02.01.2009

Ogłoszenie o wyznaczeniu dodatkowego dnia wolnego w Urzedzie Miejskim w Ciechanowcu
w dniu 10 listopada 2008r.

28.10.2008 10.11.2008
Ogłoszenie o nabyciu nieruchomości: ul. Drohicka 8 i 10 28.10.2008  

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za III kwartały 2008r.

27.10.2008  

Przetarg na sprzedaż nieruchomości: ul. Drohicka 8 i 10

22.09.2008 24.10.2008
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)    

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartały 2008r.

   
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.    
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.    

Obwieszczenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

  04.06.08

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za I kwartał 2008r.

   
Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej    

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec" i "Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec do roku 2020"

  12-04-08

Obwieszczenie o przetargu nieruchomości

  05-03-08

OGŁOSZENIE

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU POMIESZCZEŃ W PRZEDSZKOLU Z ODDZIELNYM WEJŚCIEM

Zainteresowanych proszę o kontakt:0862771 325

   

Obwieszczenie o przetargu nieruchomości

   

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za III kwartał 2007r.

   

Zawiadomienie o przystapieniu do sporzadzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego

   

Ogloszenie o sposobie podlaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej

   

Obwieszczenie

  09-11-2007

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy i miasta przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej

  08-10-2007

Wykaz nieruchomości w miejscowości Stara Winna przeznaczonych do sprzedaży

   

Wykaz nieruchomości przy ul. Kuczyńskiej przeznaczonych do sprzedaży

   
Apel w sprawie psów    

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie pożyczki

   

Informacja w sprawie dokończenia remontu ul. Mickiewicza

   
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2007/2008 * Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego * Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego    

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartał 2007 r.

   

Regulamin Konkursu ,,Wzorowa Posesja Roku 2007”

  27-07-07
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW
* Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
* Lista osób popierających kandydata na ławnika
   
     
     

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

   
     

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

   
     
Harmonogram odbioru nieczystości stałych    
     
Informacja o zmianie cen taryfy wody i ścieków    

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za I kwartał 2007 r.

   

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w sprawie sprzedaży autobusu marki Autosan H9 20-41

   

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za 2006 rok

   

Wykaz mienia do sprzedaży

   

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

   

Opłaty za korzystanie ze środowiska, które powinny uiścić podmioty prowadzące działalność gospodarczą

   

Rozporządzenie porządkowe nr 2/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie obowiązku zgłoszenia posiadania drobiu

   

   

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2006-04-03

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-01-28

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-06-12