Tablica Ogłoszeń

 

Temat ogłoszenia

Data

Ważne do

Konsultacje społeczne - projekt Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030

10.08.2020 r.

31.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 63/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego na potrzeby opracowania „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”

05.08.2020 r.

17.08.2020 r.

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec"

30.07.2020 r.

10.08.2020 r.

do godz. 15:30

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21.07.2020 roku.

27.07.2020 r.

 

Informacja Powszechny Spis Rolny 2020

20.07.2020 r.

 

Informacja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z realizacją inwestycji pn.: ”Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska – Litwa)”

16.07.2020 r.

 

Obwieszczenie Ministra Rozwoju DLI-I.7620.5.2020.PS.2 z dnia 6 lipca 2020 r.

15.07.2020 r.

29.07.2020 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia położonego w obrębie Ciechanowca stanowiącego grunty orne i nieużytki

14.07.2020 r.

14.08.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.10.2015 z dnia 9 lipca 2020 r.

13.07.2020 r.

 

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym

03.07.2020 r.

12.08.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.6.2020.AJ z dnia 22 czerwca 2020 r.

26.06.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe „Zakup plotera z zestawem tuszy na potrzeby Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu”

26.06.2020 r.

06.07.2020 r.
do godz. 10:00

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.165.2020.TR z dnia 16 czerwca 2020 r.

19.06.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.137.2020.TR z dnia 15.06.2020 r.

19.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”

18.06.2020 r. 22.06.2020 r.
do godz. 09:00

Zapytanie ofertowe „Przebudowa odcinka ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu”

16.06.2020 r. 23.06.2020 r.
do godz. 12:00

Nabór kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

15.06.2020 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego na potrzeby opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030

15.06.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.3.2020.AJ z dnia 2 czerwca 2020 r.

04.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie parku na działce nr 2879/1 w Ciechanowcu o powierzchni ok.0,60 ha, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1196 z późn. zm.).

03.06.2020 r. 15.06.2020 r.
do godz. 14:00

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

29.05.2020 r. 19.06.2020 r.
do godz. 15:30

Raport o stanie gminy Ciechanowiec za 2019 rok

27.05.2020 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w zakresie podatków lub opłat w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 

25.05.2020 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

25.05.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: dotyczące wykonanie malowidła wielkoformatowego typu mural zgodnie z projektem zamawiającego

25.05.2020 r.

1 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.90.2020.DW z dnia 12.05.2020 r.

18.05.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 35/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

15.05.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 33/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

14.05.2020 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców – na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.)

11.05.2020 r.

 

Obwieszczenie WPN.420.37.2020.PS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 kwietnia 2020 roku

02.04.2020 r.

 

Informacja o terminie i sposobie dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

27.03.2020 r.

10.04.2020 r.
godz. 15:30

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji wodociągowej oraz ujęć wód podziemnych w Radziszewie Sieńczuch gm. Ciechanowiec”

23.03.2020 r. 26.03.2020 r.
godz. 13.00

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego

13.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji wodociągowej oraz ujęć wód podziemnych w Radziszewie Sieńczuch gm. Ciechanowiec

11.03.2020 r. 19.03.2020 r.
godz. 13.00

Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu

11.03.2020 r. 18.03.2020 r.
godz. 14.00

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.3.2020.AJ z dnia 09.03.2020 r.

11.03.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu

10.03.2020 r.

12.03.2020 r.
godz. 15.00

Ministerstwo Zdrowia - kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi

06.03.2020 r.

 

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.41.2020.DW z dnia 2 marca 2020 r.

04.03.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe „Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu przy ulicach: Sosnowej, Ralkowej, Żwirki i Wigury oraz Szerokiej”

02.03.2020 r.

06.03.2020 r.
godz. 15.30

Ogłoszenie: wykaz działki przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

28.02.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe „Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu przy ulicach: Sosnowej, Ralkowej, Żwirki i Wigury oraz Szerokiej”

24.02.2020 r.

28.02.2020 r.
godz. 15.30

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego AB-IV.747.3.2020.NK z dnia 18.02.2020 r.

24.02.2020 r.

09.03.2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-IV.747.3.2020.NK z dnia 18.02.2020 r.

24.02.2020 r.

09.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa papierowych artykułów sanitarnych i środków czystości na potrzeby Gminy Ciechanowiec w 2020 r.”

18.02.2020 r.

26.02.2020 r.
godz. 15.30

Zapytanie ofertowe „Sukcesywna dostawa papieru i artykułów biurowych na potrzeby Gminy Ciechanowiec w 2020 r.”

18.02.2020 r.

26.02.2020 r.
godz. 15.30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego

18.02.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Gminy Ciechanowiec w 2020 r.”

18.02.2020 r.

26.02.2020 r.
godz. 15.30

Wykaz działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców

18.02.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ujęć wód podziemnych i SUW w Radziszewie Sieńczuch gm. Ciechanowiec

17.02.2020 r.

24.02.2020 r.
godz. 14.00

Zarządzenie Burmistrza Ciechanowca w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2020 rok

10.02.2020 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców – na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65)

06.02.2020 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec w 2020 r.

06.02.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: „Realizacja usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec wraz z zapewnieniem im miejsca w schronisku”.

04.02.2020 r.

10 lutego 2020 r.

godz. 15.30

Zapytanie ofertowe: Dostawa nowego samochodu osobowego typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

24.01.2020 r.

30 stycznia 2020 r.

godz. 15.00

Zapytanie ofertowe: na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

24.01.2020 r.

30 stycznia 2020 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

24.01.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej

24.01.2020 r.

30 stycznia 2020 r.

godz. 14.00

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

24.01.2020 r.

30 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie - wyznaczenia lokalizacji punktów dróg gminnych położonych na działce: nr ewid. 302 obręb Winna-Wypychy, nr ewid. 235 obręb Wojtkowice-Glinna oraz nr ewid. 104 obręb Kosiorki, gmina Ciechanowiec."

24.01.2020 r.

31 stycznia 2020 r.
godz. 12.00

Zapytanie ofertowe: wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Ciechanowiec

21.01.2020 r.

27 stycznia 2020 r.
godz. 15.30

”Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska – Litwa)”

14.01.2020 r.

 

Zapytanie Ofertowe: "Wykonanie  odwiertu poszukiwawczo - rozpoznawczego o głębokości maksymalnej 100 m w miejscowości Radziszewo Sieńczuch gm. Ciechanowiec (dz. nr ew. 46/2) oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej".

13.01.2020 r.

24 stycznia 2020 r.
godz. 14.00

Zarządzenie Nr 1/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

07.01.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec w 2020 r.”

31.12.2019 r.

8 stycznia 2020 r.
godz. 12.00

Zapytanie ofertowe: „Zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych, bądź losowych z ich udziałem na terenie Gminy Ciechanowiec w 2020 roku”

31.12.2019 r.

7 stycznia 2020 r.
godz. 15.30

Zapytanie ofertowe: „Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu”

20.12.2019 r. 24.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe: nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

20.12.2019 r. 23.12.2019 r.
godz. 12:00

Zapytanie ofertowe „Prowadzenie obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec w 2020 r.”

17.12.2019 r. 24.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe "Zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych, bądź losowych z ich udziałem na terenie Gminy Ciechanowiec w 2020 roku”.

16.12.2019 r. 30.12.2019 r.
godz. 15.30

Zapytanie ofertowe: "Realizacja usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec oraz zapewnieniem im miejsca w schronisku"

12.12.2019 r. 30.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe: „Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w Gminie Ciechanowiec w 2020 roku”

12.12.2019 r. 20.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie odwiertu poszukiwawczo - rozpoznawczego o głębokości maksymalnej 100 m w miejscowości Radziszewo Sieńczuch gm. Ciechanowiec (dz. nr ew. 46/2) oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej."

12.12.2019 r.

19.12.2019 r.

W terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe: „Dostawa ubrań specjalnych i specjalistycznego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Ciechanowiec”

05.12.2019 r. 10.12.2019 r.
godz. 13:00

Zapytanie ofertowe: „Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV do zasilania oświetlenia drogowego we wsi Antonin”

04.12.2019 r. 06.12.2019 r.
godz. 15:00

Zapytanie ofertowe „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu”

02.12.2019 r. 16.12.2019 r.
godz. 14:00

Zapytanie ofertowe: „Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Ciechanowiec w 2020 roku”

29.11.2019 r. 03.12.2019 r.

Zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych w 2020 r.

25.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie elementów oznakowania pionowego do Systemu Informacji Miejskiej (SIM) gm. Ciechanowiec

22.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”, zadanie będzie realizowane na odcinku ul. Wińskiej w dokumentacji projektowej oznaczony jako odcinek IV

19.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę drogi gminnej Nr 108920B ul. Podlaska

18.11.2019 r.

Zarządzenie Nr 88/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu

07.11.2019 r.

Zarządzenie Nr 87/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

06.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe: nadzór inwestorski 1. „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” 2. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara –Winna-Chroły”

05.11.2019 r. 08.11.2019 r.
do godz. 15:00

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 5 listopada 2019 r.

05.11.2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym

25.10.2019 r.

Obwieszczenie BI.6740.1.400.2018 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 21.10.2019 r.

24.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe: "Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu"

24.10.2019 r. 28.10.2019 r.
do godz. 15:00

Komunikat Zarządu Koła Łowieckiego Tur Wołomin

16.10.2019 r.

Terminarz polowań Koła Łowieckiego "Rogacz" Ciechanowiec

16.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe „Rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”

16.10.2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7840.6.44.2019.OW z dnia 9 października 2019 r.

14.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”

10.10.2019 r. 15.10.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.327.2019.AW z dnia 3 października 2019 r.

08.10.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.327.2019.AW z dnia 3 października 2019 r.

08.10.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.325.2019.AW z dnia 3 października 2019 r.

08.10.2019 r.

 

Zapytanie cenowe: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie parku na działce nr 2879/1 w Ciechanowcu o powierzchni ok.0,60 ha, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1196 z późn. zm.).

04.10.2019 r.

10.10.2019 r.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

19.09.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe: na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

01.10.2019 r.

07.10.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.344.2019.TR z dnia 23.09.2019 r.

23.09.2019 r.

 

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dnia 20 września 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów siemiatyckiego i wysokomazowieckiego

23.09.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

20.09.2019 r.

26.09.2019 r.

Kalendarz polowań zbiorowych koła łowieckiego "Rogacz" w Ciechanowcu 2019/2020

20.09.2019 r.

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7840.6.44.2019.OW z dnia 16 września 2019 r.

19.09.2019 r.

03.10.2019 r.

Zapytanie Ofertowe: na dostawę ubrań specjalnych Raptor NXT dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

13.09.2019 r.

20.09.2019 r.

do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu".

28.08.2019 r.

30.08.2019 r.

do godz. 11:00

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym

20.08.2019 r.

 

Rozporządzenie nr 5/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów siemiatyckiego i wysokomazowieckiego

14.08.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie elementów oznakowania pionowego do Systemu Informacji Miejskiej (SIM) miasta Ciechanowiec"

31.07.2019 r.

14.08.2019 r.

do godz. 12:00

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 26.07.2019

26.07.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe „Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza nr. ewid. 2517/2 w Ciechanowcu”

22.07.2019 r.

26.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe: na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu nr RPPD.08.06.00-20-0201/18 pn. „Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu”.

11.07.2019 r.

15.07.2019 r.

do godz. 14:00

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

11.07.2019 r.

Zarządzenie Nr 52/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

02.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe: „Remont budynku mieszkalnego w m. Ciechanowiec przy ul Plac Papieża Jana Pawła II 10, 18230 Ciechanowiec działka nr ew. 1791”

28.06.2019 r.
03.07.2019 r. 

Zapytanie ofertowe: Zmiana utwardzenia części terenu przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu z wyznaczeniem miejsc postojowych i wykonaniem zieleńców

21.06.2019 r. 27.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe: Utwardzenie placu manewrowego z budową miejsc postojowych w ciągu pasa drogowego drogi gminnej Nr 108868B w miejscowości Łempice

19.06.2019 r. 27.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe: Remont budynku mieszkalnego w m. Ciechanowiec przy ul Plac Papieża Jana Pawła II 10, 18-230 Ciechanowiec, działka nr ew. 1791

19.06.2019 r. 27.06.2019 r.

Komunikat dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu Radziszewo-Sieńczuch

18.06.2019 r.

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławnikówInformacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników

07.06.2019 r. 30.06.2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia  za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

30.05.2019 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

30.05.2019 r.

Raport o stanie gminy Ciechanowiec za 2018 rok

30.05.2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym

27.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych niżej wymienionych odcinków dróg:

  • przebudowa gruntowej drogi gminnej ul. Sienkiewicza (boczna) nr ewid. 2517/1 w Ciechanowcu całkowita długość ok. 130 m szerokość pasa drogowego 6 m, w nawiązaniu do DW 681, przewidywana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, odwodnienie powierzchniowe.
21.05.2019 r. 24.05.2019

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego Bi.6740.1.118.2019.TR z dnia 10 maja 2019 r.

14.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych niżej wymienionych odcinków dróg:

  • przebudowa gruntowej drogi gminnej Sienkiewicza (boczna) nr ewid. 2517/1 w Ciechanowcu całkowita długość ok. 130 m szerokość pasa drogowego 6 m, w nawiązaniu do DW 681, przewidywana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, odwodnienie powierzchniowe,  
  • przebudowa gruntowej drogi gminnej nr ewid. 329 w nawiązaniu do drogi powiatowej nr 2093B ul. Kuczyńska, przewidywana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, odwodnienie powierzchniowe, włącznie z opracowaniem dokumentacji w zakresie oświetlenia drogowego na przedmiotowym odcinku z nawiązaniem do istniejącego oświetlenia drogowego w ul. Kuczyńskiej. 
10.05.2019 r. 16.05.2019 r.
Zarządzenie Nr 32/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej 29.04.2019 r.
Zarządzenie nr 31/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 29.04.2019 r.
Uchwała nr II-00321-78/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok 29.04.2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-IV.747.2.2.2019.NK z dnia 18 kwietnia 2019 r. 29.04.2019 r.
Informacja w sprawie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Wysokomazowieckim 18.04.2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-IV-747.2.2.2019.NK z dnia 21 marca 2019 r. 27.03.2019 r.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie LU.ZUZ.2.421.412.2018 z dnia 21 marca 2019 r. 26.03.2019 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec w roku 2019 19.03.2019 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2018 z dnia 12 marca 2019 r. 18.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe: Dostarczenie nowego sprzętu TIK w tym komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu RTV w celu wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu i w Szkole Podstawowej w Łempicach 08.03.2019 r. 21.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe: o cenę wykonania znaków poziomych na terenie Gminy Ciechanowiec 07.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe: dostarczenie wyposażenia do pracowni szkolnych i klasopracowni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu (ul. 11 Listopada nr 5, 18-230 Ciechanowiec) oraz w Szkole Podstawowej w Łempicach (Łempice 13A, 18-230 Ciechanowiec) 06.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe: wykonanie analizy gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Ciechanowiec za rok 2018 19.02.2019 r.
Zarządzenie Burmistrza Ciechanowca w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2019 rok 01.02.2019 r.
Ponowne zapytanie ofertowe: "Realizacja usług związanych z wyłapywaniem i odbiorem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec, zaczipowaniu ich, przewożeniu, umieszczeniu i bezterminowym utrzymywaniu tych zwierząt w schronisku zapewniając im właściwą opiekę i warunki bytowe" 31.01.2019 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7440.23.2018 z dn. 25.01.2019 29.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa papierowych artykułów sanitarnych i środków czystości na potrzeby Gminy Ciechanowiec” 28.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa papieru i artykułów biurowych na potrzeby Gminy Ciechanowiec” 28.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Gminy Ciechanowiec” 24.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe: "Realizacja usług polegających na wyłapywaniu i obiorze bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec, zaczipowaniu ich, przewożeniu, umieszczeniu i bezterminowym utrzymywaniu tych zwierząt w schronisku zapewniając im właściwą opiekę i warunki bytowe"

nie wpłynęła żadna oferta

22.01.2019 r.

 

31.01.2019 r.

Uchwała Nr II-00312-24/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2019 r. 21.01.2019 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.447.2018 z dn. 14 stycznia 2019 r. 17.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe: „Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy Ciechanowiec” 10.01.2019 r. 

Zapytanie ofertowe: „Opracowanie i przygotowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec" 

informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty

09.01.2019 r.

31.01.2019 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji ustnej 04.01.2019 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7440.23.2018 z dn. 21.12.2018 28.12.2018 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7440.23.2018 z dn. 15.11.2018 20.11.2018 r.
Decyzja Wojewody Podlaskiego AB-II.7821.21.2018.KG z dnia 7 listopada 2018 r. 14.11.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego we wsi Kozarze gm. Ciechanowiec po działkach nr 296 oraz 1.” 10.10.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.13.2018 z dn. 17 września 2018 r. 20.09.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.294.2018 z dn. 14 września 2018 r. 19.09.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.2.2014 i BI.6740.3.14.2018 z dn. 12 września 2018 r. 13.09.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. 28.08.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.2.2014 z dnia 27 sierpnia 2018 r. 28.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec” 24.08.2018 r.
Obwieszczenie BI.6140.3.13.2018 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. 23.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: Utwardzenie pobocza na drodze gminnej Nr 108872B przez wieś Czaje – Bagno odc. I 22.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: "Zakup 15 sztuk stołów” w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej OSP Winna – Chroły” dofinansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego 22.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe: Dostarczenie i montaż mebli do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.08.2018 r.

 

 

30.08.2018

Zapytanie ofertowe: Kredyt długoterminowy w kwocie 850.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną wraz z wyposażeniem w filii Winnej-Poświętnej” dofinansowywanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.08.2018 r.

 

 

04.09.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o drugim nieograniczonym przetargu ustnym 16.08.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o drugim nieograniczonym przetargu ustnym 16.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Zakup 120 sztuk krzeseł bankietowych’’ w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej OSP Winna – Chroły” 09.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Zakup 15 sztuk stołów” w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej OSP Winna – Chroły” 09.08.2018 r.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartały 2018 roku 24.07.2018 r.
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. 12.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu"

Zmiana zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.07.2018 r.

13.07.2018 r.

23.07.2018 r.

25.07.2018 r.

30.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 na: wykonanie, dostarczenie i montaż mebli do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.07.2018 r.

17.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe: Nadzór inwestorski nad realizacją projektu nr RPPD.05.01.00-20-0380/17 pod nazwą „Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.07.2018 r.

31.07.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 08.06.2018 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 30.05.2018 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 30.05.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Budowa elektroenergetycznej sieci - linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w Ciechanowcu ul. Sienkiewicza w pasie drogi wojewódzkiej nr 681, działka nr 2518, odcinek AB. Etap I. Budowa elektroenergetycznej sieci - linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w Ciechanowcu ul. Ogrodowa w pasie drogowym drogi gminnej, działki nr 2425 i 2453/2, odcinek BC. Etap II” 28.05.2018 r.
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem przykanalika pod drogą, ścieku z kamienia polnego, zjazdów oraz chodnika w m. Zadobrze 23.05.2018 r.
Decyzja LU.RET.070.1.88.2018.JB z dnia 23 kwietnia 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o zatwierdzeniu projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciechanowiec 02.05.2018 r.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za I kwartał 2018 roku 30.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 30.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 292/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 25.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o wyborze ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec w roku 2018 18.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 13.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 13.04.2018 r.
Uchwała nr II-00321-27/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 13.04.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 05.04.2018 r. 
Zarządzenie Nr  279/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 27.03.2018 r. 
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2017 20.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe: „Remont chodnika w drodze gminnej Nr 108907B – ulica Kościuszki w Ciechanowcu, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ulicą Drohicką strona prawa oraz w ulicy Żwirki i Wigury początek od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Drohicką strona prawa” 14.03.2018 r. 
Zapytanie  ofertowe: Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu miasta i gminy Ciechanowiec 06.03.2018 r.
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych we wsi Pobikry 02.03.2018 r.
Zarządzenie Nr 269/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej 26.02.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o odbytym pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym 26.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe na realizację usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Ciechanowiec 08.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe na opiekę weterynaryjną i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu miasta i gminy Ciechanowiec 08.02.2018 r.
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej 08.02.2018 r.
Informacja o unieważnieniu w części przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych Pobikry 08.02.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 01.02.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o nieograniczonym przetargu ustnym 01.02.2018 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 stycznia 2018 r. o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Miasto i Gminę Ciechanowiec 25.01.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o pierwszym ograniczonym przetargu ustnym 23.01.2018 r.
Ogłoszenie Burmistrza Ciechanowca o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym 22.01.2018 r.
Informacja Starosty Wysokomazowieckiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wysokomazowieckim na rok 2018 10.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 256/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej 08.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 02.01.2018 r.

>> poprzednia strona

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-08-10

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-01-08