Raport o stanie gminy Ciechanowiec za 2018 rok

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Ciechanowca przedstawia Radzie Miejskiej w Ciechanowcu Raport o stanie Gminy Ciechanowiec za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Ww. raport 29 maja 2019 r. został złożony do Biura Obsługi Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Z tekstem Raportu zapoznać można się na stronie internetowej http://ciechanowiec.esesja.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej w Ciechanowcu pod adresem: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/tablica_ogl/Tab_og_zal/2019/raport-za-2018-rok.html oraz w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Ciechanowcu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 -15:30 oraz czwartek: 8:00 – 16:00.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Ciechanowiec za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Ciechanowiec została zwołana na 6 czerwca 2019 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 czerwca 2019 r. (środa), do godziny 15:30 w pok. 17 Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Formularz[1] zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (pok. 15) oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 17).

 

[1] Załączony formularz zgłoszenia  nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-05-29

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-05-25

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2019-05-29