Raport o stanie gminy Ciechanowiec za 2019 rok


Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Ciechanowiec została zwołana na 25 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do 24 czerwca 2020 r. (środa), do godziny 15:30

w holu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (biuro podawcze) lub w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 17).


INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Ciechanowca przedstawia Radzie Miejskiej w Ciechanowcu Raport o stanie Gminy Ciechanowiec za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Ww. raport 15 maja 2020 r. został złożony do Biura Obsługi Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Z tekstem Raportu zapoznać można się na stronie internetowej http://ciechanowiec.esesja.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej w Ciechanowcu pod adresem: https://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/urzad_ciech/raport_o_stanie_gminy/raport-o-stanie-gminy-ciechanowiec-za-2019-rok.html oraz w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Ciechanowcu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek: 7:30 -15:30.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Ciechanowiec za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu, najpóżniej w przeddzień sesji.

Formularz[1] zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w holu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (biuro podawcze) oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 17).

 

[1] Załączony formularz zgłoszenia  nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-05-15

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-06-22

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-05-27