Zbiorcza informacja

o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Ciechanowca w roku 2016

 

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.), poniżej zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Ciechanowca w roku 2016.

W roku 2016 do Burmistrza Ciechanowca wpłynęło 7 petycji i wszystkie zostały rozpatrzone w roku 2016. Żadna z wniesionych petycji nie miała charakteru petycji wielokrotnej w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach. Stosownie do art. 8 ww. ustawy zarówno skany wniesionych petycji, jak i treść udzielonych odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem: <www>

 

1. Petycja w sprawie:

Szkolenia kadry urzędniczej.

Data wpływu petycji:

26.02.2016 r.

Sposób załatwienia petycji:

Pismem z dnia 24 maja 2016 r. poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

[link do pliku]

 

2. Petycja w sprawie:

Wymiana systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.

Data wpływu petycji:

11.04.2016 r.

Sposób załatwienia petycji:

Pismem z dnia 01.07.2016 r. poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

[link do pliku]

 

3. Petycja w sprawie:

Utworzenie przez Kierownika JST – „biblioteczki samorządowca”, w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji.

Data wpływu petycji:

21.04.2016 r.

Sposób załatwienia petycji:

Pismem z dnia 01.07.2016 r. poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

[link do pliku]

 

4. Petycja w sprawie:

„Efektywność energetyczna” – dokonanie analizy sygnalizowanej problematyki oraz zapoznanie się z Opinią prawną w kwestii wymogów dotyczących kotłów na paliwo stałe, które muszą spełniać ich producenci w świetle znowelizowanych postanowień tzw. „ekoprojektu”.

Data wpływu petycji:

25.04.2016 r.

Sposób załatwienia petycji:

Pismem z dnia 25.07.2016 r. poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

[link do pliku]

 

5. Petycja w sprawie:

Archiwizacja w zasobach Urzędu - wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej".

Data wpływu petycji:

04.08.2016 r.

Sposób załatwienia petycji:

Pismem z dnia 19.10.2016r. poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

[link do pliku]

 

6. Petycja w sprawie:

Przekazanie petycji do wszystkich szkół podstawowych miejscowo właściwych dla terenu gminy.

Data wpływu petycji:

14.10.2016 r.

Sposób załatwienia petycji:

Pismem z dnia 16.11.2016 r. poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

[link do pliku]

 

7. Petycja w sprawie:

Utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis www) - zakładki "Czystsze Powietrze",  w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza.

Data wpływu petycji:

02.11.2016 r.

Sposób załatwienia petycji:

Pismem z dnia 13.12.2016 r. poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

[link do pliku]

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Kondraciuk

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2017-01-17

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-01-17