Zbiorcza informacja

o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Ciechanowca w roku 2017

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.), poniżej została zamieszczona zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Ciechanowca w roku 2017.

W roku 2017 wpłynęło do Burmistrza Ciechanowca pięć petycji. Cztery petycje zostały rozpatrzone w roku 2017, natomiast jedną, w związku z nieusuwalnymi wadami formalnymi, pozostawiono bez rozpatrzenia. Żadna z wniesionych petycji nie miała charakteru petycji wielokrotnej w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach.

Stosownie do art. 8 ww. ustawy zarówno skany wniesionych petycji, jak i treść udzielonych odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem: <www>

  1. Petycja w sprawie:

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Data wpływu petycji:

14.02.2017 r.

Sposób załatwienia petycji:

Pismem z dnia 24 lutego 2017 r. poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

[link do pliku]

  1. Petycja w sprawie:

Przystąpienie do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA”.

Data wpływu petycji:

10.05.2017

Sposób załatwienia petycji:

Pismem z dnia 26.05.2017 r. poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

[link do pliku]

  1. Petycja w sprawie:

Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki „Wiarygodna Firma”

Data wpływu petycji:

05.09.2017r.

Sposób załatwienia petycji:

Pismem z dnia 06.11.2017 r. poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

[link do pliku]

  1. Petycja w sprawie:

Przekazanie Szkołom Podstawowym, podległym gminie Ciechanowiec, wniosku dotyczącego dokonania wewnętrznej analizy stanu faktycznego, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

Data wpływu petycji:

07.09.2017r.

Sposób załatwienia petycji:

Pismem z dnia 05.10.2017 r. poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

[link do pliku]

  1. Petycja w sprawie:

Umieszczenie informacji na stronie internetowej o możliwości używania bezpłatnego programu do nauki matematyki.

Data wpływu petycji:

18.09.2017 r.

Sposób załatwienia petycji:

Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.

[link do pliku]

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Kondraciuk

Data wytworzenia: 2018-02-14

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2018-02-14

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-02-14