Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

W dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ciechanowcu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar Starego Miasta,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar ulic Drohickiej, Wierzbowej, Mickiewicza, Szkolnej i Kazimierza Uszyńskiego,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar Polek,
 • zmiany uchwały Nr 220/XXXIX/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
 • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji podległego samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE w Ciechanowcu na lata 2021-2023,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 r.,
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych
  za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
 • aktualizacji na lata 2021-2023 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciechanowiec.
 1. Planowane inwestycje i remonty dróg gminnych w 2021 roku.
 2. Informacja o sposobie wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2020 rok.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2020 roku.
 5. Realizacja wniosków i interpelacji Radnych za 2020 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

 Zygmunt Józef Kosk


OBWIESZCZENIE

 W dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar Starego Miasta,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar ulic Drohickiej, Wierzbowej, Mickiewicza, Szkolnej i Kazimierza Uszyńskiego,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar Polek,
 • zmiany uchwały Nr 220/XXXIX/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowychw miejscach publicznych,
 • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji podległego samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE w Ciechanowcu na lata 2021-2023,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 r.,
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
 • aktualizacji na lata 2021-2023 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciechanowiec.
 1. Planowane inwestycje i remonty dróg gminnych w 2021 roku.
 2. Informacja o sposobie wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2020 rok.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2020 roku.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Aneta Joanna Czarnecka


OBWIESZCZENIE

W dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu Rady Miejskiej w Ciechanowcu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar Starego Miasta,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar ulic Drohickiej, Wierzbowej, Mickiewicza, Szkolnej i Kazimierza Uszyńskiego,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar Polek,
 • zmiany uchwały Nr 220/XXXIX/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowychw miejscach publicznych,
 • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji podległego samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE w Ciechanowcu na lata 2021-2023,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 r.,
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
 • aktualizacji na lata 2021-2023 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciechanowiec.
 1. Planowane inwestycje i remonty dróg gminnych w 2021 roku.
 2. Informacja o sposobie wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2020 rok.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2020 roku.
 5. Oferta promocyjna i kulturalna spędzania czasu w Gminie.
 6. Stan wiedzy na temat rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                        

Przewodniczący Komisji

Jan Krzysztof Binaś


 

OBWIESZCZENIE

 W dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 900 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar Starego Miasta,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar ulic Drohickiej, Wierzbowej, Mickiewicza, Szkolnej i Kazimierza Uszyńskiego,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar Polek,
 • zmiany uchwały Nr 220/XXXIX/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
 • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji podległego samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE w Ciechanowcu na lata 2021-2023,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 r.,
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
 • aktualizacji na lata 2021-2023 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciechanowiec.
 1. Planowane inwestycje i remonty dróg gminnych w 2021 roku.
 2. Informacja o sposobie wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2020 rok.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2020 roku.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne i wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

          Marek Karolewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2006-11-22

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-02-18

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-05-23