Obwieszczenia


 

OBWIESZCZENIE

 

 

W dniu 18 października 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
  2. zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Ciechanowiec rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Kazachstanu,
  3. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec,
  4. wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego Gminy Ciechanowiec,
  5. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec.
 7. Prawidłowość złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
 8. Założenia do budżetu gminy na 2019 rok.
 9. Dochody z dzierżawy obiektów gminnych i ich przeznaczenie.
 10. Realizacja zadań oświatowych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne i wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Eugeniusz Święcki           

         


OBWIESZCZENIE

 

 

W dniu 16 października 2018 r. o godz. 800  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
  2. zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Ciechanowiec rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Kazachstanu,
  3. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec,
  4. wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego Gminy Ciechanowiec,
  5. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec.
 4. Prawidłowość złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
 5. Założenia do budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Dochody z dzierżawy obiektów gminnych i ich przeznaczenie.
 7. Realizacja zadań oświatowych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Jan Krzysztof Binaś   

     


OBWIESZCZENIE

 

 

W dniu 15 października 2018 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
  2. zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Ciechanowiec rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Kazachstanu,
  3. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec,
  4. wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego Gminy Ciechanowiec,
  5. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec.
 4. Prawidłowość złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
 5. Założenia do budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Dochody z dzierżawy obiektów gminnych i ich przeznaczenie.
 7. Realizacja zadań oświatowych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Michał Koc         

     


OBWIESZCZENIE

 

 

W dniu 17 października 2018 r. o godz. 830  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z następującym proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
  2. zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Ciechanowiec rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Kazachstanu,
  3. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec,
  4. wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego Gminy Ciechanowiec,
  5. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec.
 4. Prawidłowość złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
 5. Założenia do budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Dochody z dzierżawy obiektów gminnych i ich przeznaczenie.
 7. Realizacja zadań oświatowych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji    

Wojciech Piotr Puchaczewski


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Rafał Zawadzki

Data wprowadzenia: 2006-11-22

Data modyfikacji: 2018-10-12

Opublikował: Rafał Zawadzki

Data publikacji: 2017-05-23