Obwieszczenia


 

OBWIESZCZENIE

 

 

W dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Ciechanowca.
 7. Analiza zasadności przekazania obiektów sportowych i hali COKiS przy ulicy 11. Listopada w zarząd Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.
 8. Budżet obywatelski jako forma konsultacji z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec..
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

Zygmunt Józef Kosk           

         


OBWIESZCZENIE

 

 

W dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 800  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Ciechanowca.
 4. Analiza zasadności przekazania obiektów sportowych i hali COKiS przy ulicy 11. Listopada w zarząd Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.
 5. Budżet obywatelski jako forma konsultacji z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec..
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Jan Krzysztof Binaś   

     


OBWIESZCZENIE

 

 

W dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Ciechanowca.
 4. Analiza zasadności przekazania obiektów sportowych i hali COKiS przy ulicy 11. Listopada w zarząd Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.
 5. Budżet obywatelski jako forma konsultacji z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec..
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Michał Koc         

     


OBWIESZCZENIE

 

 

W dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 800  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z następującym proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Ciechanowca.
 4. Analiza zasadności przekazania obiektów sportowych i hali COKiS przy ulicy 11. Listopada w zarząd Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.
 5. Budżet obywatelski jako forma konsultacji z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec..
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji    

Wojciech Piotr Puchaczewski


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Rafał Zawadzki

Data wprowadzenia: 2006-11-22

Data modyfikacji: 2018-07-18

Opublikował: Rafał Zawadzki

Data publikacji: 2017-05-23