Obwieszczenia 

OBWIESZCZENIE

 

 

 W dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 900 w pokoju Nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z następującym proponowanym porządkiem obrad.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
  2. miejscowego zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej.
 4. Polityki gminy w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwania inwestorów.
 5. Omówienie stanu obiektów sportowo – rekreacyjnych przed sezonem letnim: stadion, ośrodek, hale sportowe i przystań na Nurcu, plaża i kąpielisko z ewentualną wizytą na wybranych obiektach. Inwestycji w tym zakresie.
 6. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2017 r.
 7. Informacja na temat:
  1. analizy zadłużenia gminy wg stanu na dzień 01.01.2016 r., 01.01.2017 r. i 01.01.2018 r.,
  2. zdolności kredytowej Gminy.
 8. Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2017 roku.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Jan Krzysztof Binaś    

              


  

OBWIESZCZENIE

 

 

 W dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 900 w pokoju Nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z następującym proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
  2. miejscowego zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej.
 4. Polityki gminy w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwania inwestorów.
 5. Omówienie stanu obiektów sportowo – rekreacyjnych przed sezonem letnim: stadion, ośrodek, hale sportowe i przystań na Nurcu, plaża i kąpielisko z ewentualną wizytą na wybranych obiektach. Inwestycji w tym zakresie.
 6. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2017 r.
 7. Informacja na temat:
  1. analizy zadłużenia gminy wg stanu na dzień 01.01.2016 r., 01.01.2017 r. i 01.01.2018 r.,
  2. zdolności kredytowej Gminy.
 8. Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2017 roku.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji    

Wojciech Piotr Puchaczewski

    


OBWIESZCZENIE

 

 

 W dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 1100 w pokoju Nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z następującym proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
  2. miejscowego zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej.
 4. Polityki gminy w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwania inwestorów.
 5. Omówienie stanu obiektów sportowo – rekreacyjnych przed sezonem letnim: stadion, ośrodek, hale sportowe i przystań na Nurcu, plaża i kąpielisko z ewentualną wizytą na wybranych obiektach. Inwestycji w tym zakresie.
 6. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2017 r.
 7. Informacja na temat:
  1. analizy zadłużenia gminy wg stanu na dzień 01.01.2016 r., 01.01.2017 r. i 01.01.2018 r.,
  2. zdolności kredytowej Gminy.
 8. Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2017 roku.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Rozpatrzenie skargi Pana M. Z.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Michał Koc         

 


OBWIESZCZENIE

 

W dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
  2. miejscowego zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej.
 7. Polityki gminy w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwania inwestorów.
 8. Omówienie stanu obiektów sportowo – rekreacyjnych przed sezonem letnim: stadion, ośrodek, hale sportowe i przystań na Nurcu, plaża i kąpielisko z ewentualną wizytą na wybranych obiektach. Inwestycji w tym zakresie.
 9. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2017 r.
 10. Informacja na temat:
  1. analizy zadłużenia gminy wg stanu na dzień 01.01.2016 r., 01.01.2017 r. i 01.01.2018 r.,
  2. zdolności kredytowej Gminy.
 11. Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2017 roku.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne i wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Eugeniusz Święcki       

 

     


         

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Rafał Zawadzki

Data wprowadzenia: 2006-11-22

Data modyfikacji: 2018-04-13

Opublikował: Rafał Zawadzki

Data publikacji: 2017-05-23