Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

        

 

W dniu 28 września 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku dziennego sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec.
  6. Informacja o wydatkach na placówki oświatowe w Gminie Ciechanowiec.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej       

Eugeniusz Święcki                

 


           

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2006-11-22

Data modyfikacji: 2017-09-22

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-05-23