Obwieszczenia 

OBWIESZCZENIE

 

W dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
  2. przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
  3. przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
  4. przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
  5. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2018;
  6. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   i zagospodarowania tych odpadów;
  7. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec;
  8. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę w 2017 r.
 5. Informacje z działalności instytucji kultury w 2017 r.
 6. Stan przygotowań do realizacji inwestycji przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu oraz planowane remonty na drogach gminnych w 2018 r.
 7. Oferta promocyjna i kulturalna spędzania czasu wolnego w Gminie Ciechanowiec.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

    Przewodniczący Rady Miejskiej

 Eugeniusz Święcki           

            


  

OBWIESZCZENIE

 

W dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
  2. przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
  3. przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
  4. przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
  5. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2018;
  6. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  7. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec;
  8. zmian w budżecie gminy na 2018 r.  
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę w 2017 r.
 8. Informacje z działalności instytucji kultury w 2017 r.
 9. Stan przygotowań do realizacji inwestycji przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu oraz planowane remonty na drogach gminnych w 2018 r.
 10. Oferta promocyjna i kulturalna spędzania czasu wolnego w Gminie Ciechanowiec.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne i wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Eugeniusz Święcki    

 

     


         

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2006-11-22

Data modyfikacji: 2018-02-16

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-05-23