Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

 

W dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 730 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  2. udzielenia w 2021 roku dotacji na badania konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu wpisanego do rejestru zabytków,
  3. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązania w zakresie poniesienia kosztów wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechanowiec wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  4. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań w zakresie rewitalizacji zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”,
  5. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg,
  6. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  7. nawiązania współpracy z Gminą Pińczów,
  8. rozpatrzenia petycji,
  9. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
 5. Informacja dotycząca przygotowania obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz sytuacji finansowej szkół podstawowych oraz przedszkola.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

                                      

Przewodnicząca Komisji

 Aneta Joanna Czarnecka


OBWIESZCZENIE

 

W dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu Rady Miejskiej w Ciechanowcu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  2. udzielenia w 2021 roku dotacji na badania konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu wpisanego do rejestru zabytków,
  3. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązania w zakresie poniesienia kosztów wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechanowiec wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  4. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań w zakresie rewitalizacji zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”,
  5. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg,
  6. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  7. nawiązania współpracy z Gminą Pińczów,
  8. rozpatrzenia petycji,
  9. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
 5. Informacja dotycząca przygotowania obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz sytuacji finansowej szkół podstawowych oraz przedszkola.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

 Jan Krzysztof Binaś


OBWIESZCZENIE

W dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ciechanowcu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  2. udzielenia w 2021 roku dotacji na badania konserwatorskie zabytkowego Kościoła Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu wpisanego do rejestru zabytków,
  3. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązania
   w zakresie poniesienia kosztów wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechanowiec wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  4. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań w zakresie rewitalizacji zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”,
  5. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg,
  6. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  7. nawiązania współpracy z Gminą Pińczów,
  8. rozpatrzenia petycji,
  9. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
 5. Informacja dotycząca przygotowania obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz sytuacji finansowej szkół podstawowych oraz przedszkola.
 6. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych zakładu budżetowego PRK FARE
  w Ciechanowcu za I półrocze 2021 roku.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

 Zygmunt Józef Kosk


 

OBWIESZCZENIE

 

W dniu 27 sierpnia 2021 r. o godz. 1000 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  2. udzielenia w 2021 roku dotacji na badania konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu wpisanego do rejestru zabytków,
  3. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązania w zakresie poniesienia kosztów wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechanowiec wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  4. upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań w zakresie rewitalizacji zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej
   i przyrodniczej południowego Podlasia”,
  5. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg,
  6. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
   o dochodach gospodarstwa domowego,
  7. nawiązania współpracy z Gminą Pińczów,
  8. rozpatrzenia petycji,
  9. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
 8. Informacja dotycząca przygotowania obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz sytuacji finansowej szkół podstawowych oraz przedszkola.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

         Marek Karolewski

                                                                           


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2006-11-22

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-08-18

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-05-23