Zamówienia publiczne 2020

Lp.

Treść ogłoszenia i załączniki

Data publikacji

Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

1.

Wykonanie instalacji OZE do produkcji energii cieplnej w Szkole Podstawowej w Łempicach poprzez dostawę i montaż gruntowej pompy ciepła 08.05.2020 r. 25.05.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2.

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków publicznych w Gminie Ciechanowiec 11.05.2020 r. 26.05.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kosiorki – Kolonia Kosiorki 13.05.2020 r. 28.05.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu 02.07.2020 r. 17.07.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5.

Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu 03.07.2020 r. 20.07.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6.

Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu 24.07.2020 r. 18.08.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7.

Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 31.07.2020 r. 21.08.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

8.

Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 28.08.2020 r. 14.09.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ciechanowiec 11.09.2020 r. 16.10.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu
06.10.2020 r. 14.10.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

11.

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec 13.10.2020 r. 28.10.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

12.

Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec 13.10.2020 r. 28.10.2020 r.
do godz. 10:30
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

13.

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu 02.11.2020 r. 10.11.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.

Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk 02.11.2020 r. 17.11.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.

Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna 03.11.2020 r. 18.11.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

16.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108889B w miejscowości Dąbczyn 03.11.2020 r. 18.11.2020 r.
do godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.

Przebudowa drogi gminnej nr 108878B w miejscowości Przybyszyn 04.11.2020 r. 19.11.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

18.

Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia 09.11.2020 r. 30.11.2020 r.
do godz. 10:00

19.

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Gminy Ciechanowiec i jej jednostek organizacyjnych w roku 2021 18.11.2020 r. 30.11.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

20.

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec 26.11.2020 r. 11.12.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.

Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec 26.11.2020 r. 11.12.2020 r.
do godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka odc. II w km rob. 0+000 - 0+947,5 27.11.2020 r. 14.12.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

23.

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec, w zakresie ochronyróżnorodności biologicznej w ramach projektu pn: „promowanie ochrony różnorodności biologicznej iprzyrodniczej południowego Podlasia’ 30.11.2020 r. 16.12.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

24.

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje Wólka odc. III w km rob. 0+000 - 0+797,50 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 02.12.2020 r. 17.12.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25.

"Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Gminy Ciechanowiec i jej jednostek organizacyjnych w roku 2021." 03.12.2020 r. 14.12.2020 r.
do godz. 10:00

26.

Przebudowa drogi nr ewid. 323 - ul. Kuczyńska w Ciechanowcu 07.12.2020 r. 22.12.2020 r.
do godz. 09:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27.

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”prac objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec, w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu pn: „promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia’ 18.12.2020 r. 11.01.2020 r.
do godz. 10:00

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2020-01-03

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-01-07

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-01-03