Zamówienia publiczne 2020

Lp.

Treść ogłoszenia i załączniki

Data publikacji

Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

1.

Wykonanie instalacji OZE do produkcji energii cieplnej w Szkole Podstawowej w Łempicach poprzez dostawę i montaż gruntowej pompy ciepła 08.05.2020 r. 25.05.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2.

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków publicznych w Gminie Ciechanowiec 11.05.2020 r. 26.05.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kosiorki – Kolonia Kosiorki 13.05.2020 r. 28.05.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu 02.07.2020 r. 17.07.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5.

Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu 03.07.2020 r. 20.07.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6.

Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu 24.07.2020 r. 18.08.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7.

Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 31.07.2020 r. 21.08.2020 r.
do godz. 10:00
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

8.

Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 28.08.2020 r. 14.09.2020 r.
do godz. 10:00

9.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ciechanowiec 11.09.2020 r. 16.10.2020 r.
do godz. 10:00

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2020-01-03

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-09-11

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-01-03