Zamówienia publiczne 2017

 

Lp.

Treść ogłoszenia i załączniki

Data publikacji

Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

1.

Dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu

SIWZ + załączniki 1-4,6

Załącznik 5 cz.1, Załącznik 5 cz.2

Odpowiedź i zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

18.01.2017

03.02.2017

do godz. 9:00

 

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu

SIWZ + Załączniki 1-6

Załącznik 7

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź i zmiana SIWZ

Projekt wykonawczy elektryczny

Odpowiedź

Projekt konstrukcyjny – rysunki i opis techniczny

Odpowiedź

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych

Przedmiar na budowę osłony śmietnikowej

 

24.03.2017

 

 

 

05.04.2017

 

 

10.04.2017

 

14.04.2017

18.04.2017

do godz. 10:00

 

informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

3.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu

SIWZ

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7:

- Załącznik 7:  Dokumantacja techniczna cz. 1

- Załącznik 7:  Dokumentacja techniczna cz. 2

- Załącznik 7:  Dokumentacja techniczna cz.3

- Załącznik 7:  Dokumentacja techniczna cz. 4

Odpowiedź

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych

Odpowiedź z dnia 16.05.2017 oraz załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź z dnia 19.05.2017

05.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2017

 

16.05.2017

29.05.2017

do godz. 10:00

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

4.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

Załączniki

12.06.2017

23.06.2017

5.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

- Załącznik 5 - część 1

- Załącznik 5 - część 2

- Załącznik 5 - część 3

- Załącznik 5 - część 4

Załącznik 6

Odpowiedź z dnia 03.07.2017 r. oraz załącznik

22.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.07.2017

07.07.2017

do godz. 9:00

 

informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w zakresie Części II

informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w zakresie Części I

6

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu w zakresie branży elektrycznej

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik 5

- Załącznik 5 - część 1

- Załącznik 5 - część 2

- Załącznik 5 - część 3

- Załącznik 5 - część 4

Załącznik nr 6

11.07.2017

26.07.2017

do godz. 9:00

 

informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

7

„Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu”

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

- Załącznik nr 5 cz. 1

- Załącznik nr 5 cz. 2

- Załącznik nr 5 cz. 3

- Załącznik nr 5 cz. 4

Załącznik nr 6

07.08.2017

 22.08.2017

do godz. 9:00

 

informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

8

„Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu”

SIWZ

Zmiana SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

- Załącznik nr 5 cz. 1

- Załącznik nr 5 cz. 2

- Załącznik nr 5 cz. 3

- Załącznik nr 5 cz. 4

Załącznik nr 6

23.08.2017

 07.09.2017

do godz. 9:00

 

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

9

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 i 4

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

01.12.2017

11.12.2017 r.

do godz. 10:00

 

informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

10

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 i 4

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

20.12.2017

28.12.2017 r.

do godz. 10:00

 

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Modyfikujący: Michał Chojnowski

Data modyfikacji: 2018-01-17

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2017-01-12