Zamówienia publiczne 2013-2016

 

Zamówienia publiczne 2013 - 2016

 

Lp. Treść ogłoszenia i załączniki

Data publikacji

Termin składania ofert Rozstrzygnięcie

1

Sukcesywana dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, OSP w Ciechanowcu, budynku kina w Ciechanowcu oraz budynku świetlicy w m. Czaje Wólka i Pobikry

SIWZ

 

11.01.2013

21.01.2013

do 9:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2

 

Przebudowa i remont ulic: Glinki, Wiatraczna, Pińczowska w Ciechanowcu

SIWZ

Załączniki 1,2,3,4,5,7

Załącznik 6

 

20.02.2013

06.03.2013

do 9:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

3

Zapytanie ofertowe - Budowa ogrodzenia wokół dawnej synagogi w Ciechanowcu

Załączniki 1,2,3,4,6

Załącznik 5

Kosztorys ofertowy

15.05.2013

24.05.2013
do 10:30

 

4

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec

SIWZ

22.05.2013

03.06.2013

do 9:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o dokonaniu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego 

5

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec

SIWZ

Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6

29.05.2013

07.06.2013

do 11:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

6

Remont kotłowni z układem pomp ciepła i kolektorów słonecznych w Gimnazjum w Ciechanowcu

SIWZ + 7 załączników

załącznik 8

16.09.2013

01.10.2013

do 9:45

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

7

Remont kotłowni z układem pomp ciepła i kolektorów słonecznych w Gimnazjum w Ciechanowcu

SIWZ

Załączniki cz.1, załączniki cz.2, załączniki cz.3, załączniki cz.4

Odpowiedzi na złożone pytania

Załącznik nr 1 do odpowiedzi

01.10.2013

15.10.2013

do 9:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

8

Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Gminy Ciechanowiec oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanowiec

SIWZ + załączniki

27.11.2013

05.12.2013

do 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

9

 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, OSP i budynku kina w Ciechanowcu oraz świetlicy w m. Czaje Wólka, Pobikry, Tworkowice

SIWZ

04.12.2013

12.12.2013

do 9:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

SIWZ

06.12.2013

23.12.2013

do 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec

SIWZ

10.12.2013

18.12.2013

do 9:45

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12

Wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska dla zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Ciechanowiec.

SIWZ wraz z załącznikami

13.02.2014

21.02.2014

do 10:00

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

13

Odbudowa mostu na rzece Kukawka w km 0+456 w ciągu drogi gminnej Nr 108860B prowadzącej do wsi Kułaki

SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedź na złożone pytanie

09.05.2014

23.05.2014

do 9:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14

Przebudowę i remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec – część I

SIWZ

Załączniki

Odpowiedzi na złożone pytania

Odpowiedzi na złożone pytania + załączniki

26.06.2014

11.07.2014

do 9:45

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

15

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec - część I

SIWZ

Załączniki

15.07.2014

30.07.2014

do 9:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16

Dostawa i montaż zestawów płaskich kolektorów słonecznych w ramach realizacji projektu: „Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne”- instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec

SIWZ

Załączniki

Odpowiedzi na złożone pytania

Odpowiedzi na złożone pytania

Odpowiedzi na złożone pytania

Odpowiedzi na złożone pytania

23.07.2014

02.09.2014

do 10:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź zamawiającego na informację o czynności niezgodnej z przepisami ustawy

Informacja o wykluczeniu oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17

Remont i adaptacja pomieszczeń budynku szkoły podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu

SIWZ + załączniki 1,2,3,4,5,6,7,9

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik 8

08.09.2014

23.09.2014

do 9:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

plik 1

plik 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Drohickiej w Ciechanowcu

SIWZ + załączniki 1,2,3,5,6,7

Załącznik 4

Odpowiedzi na złożone pytania

Odpowiedzi na złożone pytania

Zmiana treści SIWZ i odpowiedzi na pytania

25.09.2014

14.10.2014

do 9:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

19

Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Ciechanowiec

SIWZ + załączniki

Odpowiedzi na złożone pytania

Sprostowanie do odpowiedzi na złożone pytania

13.11.2014

02.12.2014

do 10:30

Unieważnienie postępowania

20

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ciechanowiec

SIWZ + załączniki

Odpowiedzi na złożone pytania

25.11.2014

04.12.2014

do 10:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

21

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

SIWZ

27.11.2014

16.12.2014

do 10:00

Unieważnienie postępowania

22

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

SIWZ

17.12.2014

29.12.2014

do 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

23

Integracja dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych w Gminie Ciechanowiec

SIWZ + załączniki

Odpowiedzi na złożone pytania

21.01.2015

05.02.2015

do 10:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec

SIWZ

26.01.2015

03.02.2015

do 9:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, OSP w Ciechanowcu, Tworkowicach i Kozarzach, budynku kina w Ciechanowcu oraz do budynków świetlic w miwjscowościach Czaje Wólka i Pobikry

SIWZ

26.01.2015

03.02.2015

do 10:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26

Udzielenie kredytu długoterminowego

SIWZ

Załączniki

Odpowiedzi na złożone pytania

Odpowiedzi na złożone pytania

Odpowiedzi na pytania z załącznikami

Opinia RIO - WPF

Opinia RIO - zmiany w budżecie

19.05.2015

30.06.2015

do 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

SIWZ + załączniki

17.11.2015

27.11.2015

do 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

28

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, OSP w Ciechanowcu, OSP w Kozarzach, OSP w Tworkowicach oraz świetlicy w m. Czaje Wólka i Pobikry.

SIWZ + załączniki

20.11.2015

01.12.2015

do 9:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec

SIWZ + załączniki

01.12.2015

10.12.2015

do 9:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec

SIWZ + załączniki

10.05.2016

18.05.2016

do 10:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

31

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare

SIWZ + załączniki

Odpowiedzi na złożone pytania     Załącznik nr 1

12.07.2016

27.07.2016

do 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

32

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

SIWZ + załączniki

09.12.2016

21.12.2016

do 11:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2005-12-21

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2005-12-21