Zamówienia publiczne 2019

Lp.

Treść ogłoszenia i załączniki

Data publikacji

Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

1.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:  
"Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ciechanowiec"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

09.01.2019 r.

18.01.2019 r.

do godz. 11:00

informacja z otwarcia ofert

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 i nr 4

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

11.01.2019 R.

21.01.2019 R.

do godz. 10:00

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załączniki nr 4 i 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

29.01.2019 r.

15.02.2019 r.

do godz. 10:00

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
„Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu”

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załączniki nr 4

Załączniki nr 5:

część 1

część 2

część 3 

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

27.02.2019 r.

14.03.2019 r.

do godz. 10:00

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 2 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
"Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu"

Zmiana SIWZ z dnia 2 kwietnia 2019 r.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

01.04.2019 r.

17.04.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

6.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.04.2019 r.

18.04.2019 r.

06.05.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

7.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

24.04.2019 r.

09.05.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

8.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

09.05.2019 r.

24.05.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

9.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Odpowiedź na pytanie z dnia 22.05.2019 r.

10.05.2019 r.

27.05.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

10.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

27.05.2019 r.

11.06.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

11.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 30.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 06.06.2019 r.

Zmiana SIWZ

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.06.2019 r.

29.05.2019 r.

21.06.2019 r.

do godz. 10:00

12.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjnosportowe przy budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

30.05.2019 r.

14.06.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-01-08

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-06-14

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2019-01-08