Zamówienia publiczne 2019

Lp.

Treść ogłoszenia i załączniki

Data publikacji

Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

1.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:  
"Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ciechanowiec"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

09.01.2019 r.

18.01.2019 r.

do godz. 11:00

informacja z otwarcia ofert

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 i nr 4

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

11.01.2019 R.

21.01.2019 R.

do godz. 10:00

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załączniki nr 4 i 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

29.01.2019 r.

15.02.2019 r.

do godz. 10:00

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
„Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu”

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załączniki nr 4

Załączniki nr 5:

część 1

część 2

część 3 

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

27.02.2019 r.

14.03.2019 r.

do godz. 10:00

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 2 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
"Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu"

Zmiana SIWZ z dnia 2 kwietnia 2019 r.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

01.04.2019 r.

17.04.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

6.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.04.2019 r.

18.04.2019 r.

06.05.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

7.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

24.04.2019 r.

09.05.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

8.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

09.05.2019 r.

24.05.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

9.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Odpowiedź na pytanie z dnia 22.05.2019 r.

10.05.2019 r.

27.05.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

10.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

27.05.2019 r.

11.06.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

11.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 30.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 06.06.2019 r.

Zmiana SIWZ

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.06.2019 r.

29.05.2019 r.

21.06.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjnosportowe przy budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

30.05.2019 r.

14.06.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

13.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Przebudowa drogi dojazdowej do pól relacji Kobusy – Radziszewo Stare"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

23.07.2019 r.

07.08.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

- Projekt budowlany

- Specyfikacje

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

25.07.2019 r.

09.08.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

30.07.2019 r.

19.08.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

16.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

21.08.2019 r.

05.09.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu"

SIWZ

Załączniki 1-12

Załącznik - dokumentacja techniczna

Przedmiar zadania nr 1

Przedmiar zadania nr 2

Klauzula informacyjna

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:
"Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu"

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.09.2019 r.

Schemat technologiczny

Zestawienie stolarki okiennej

02.09.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2019 r.

07.10.2019 r.

do godz. 10:00

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

18.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

13.09.2019 r.

03.10.2019 r.

do godz. 10:00

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.10.2019 r.

17.09.2019 r.

04.10.2019 r.

do godz. 10:00

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

15.10.2019 r.

30.10.2019 r.

do godz 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

16.10.2019 r.

31.10.2019 r.

do godz 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 i nr 4

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.11.2019 r.

12.11.2019 r.

20.11.2019 r.

do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

23.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

29.11.2019 r.

16.12.2019 r.

do godz. 8:15

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

24.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

29.11.2019 r.

16.12.2019 r.

do godz. 8:30

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
"Budowa ulicy Szerokiej na odcinku działek oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068 w Ciechanowcu"

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

05.12.2019 r.

20.12.2019 r.

do godz. 8:30

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-01-08

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-12-23

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2019-01-08