Informacje, których nie ma w BIP

Co zrobić kiedy informacji, których szukasz, nie ma w Biuletynie?

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

W tym celu, można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Załączony formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

Wypełniony wniosek można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: info@ciechanowiec.pl
  • faksem na nr: 86 277 10 66;
  • na elektroniczną skrzynkę podawczą ePuap;
  • pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

WNIOSEK (formularz aktywny Word 2007)             WNIOSEK (formularz Word 97-2003)             WNIOSEK (PDF)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Kondraciuk

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2003-08-27

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2016-10-31

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2003-08-27