Organizacje pozarządowe

- Wieloletni Program Współpracy w latach 2015-2019

- Wieloletni Program Współpracy w latach 2020-2024

- zmiana z dnia 21.11.2019 r.

- Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017

- Sprawozdanie z realizacji Strategii Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

- zmiana z dnia 29.12.2022 r.

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

- zmiana z dnia 28.01.2021 r.

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

- Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu współpracy w roku 2022

- Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu współpracy w roku 2021

- Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu współpracy w roku 2020

- Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu współpracy w roku 2019

- Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu współpracy w roku 2018

- Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu współpracy w roku 2017

- Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu współpracy w roku 2016

- Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu współpracy w roku 2015

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2022

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2011

- SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010

 

- Uchwała nr 107/XVIII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec

 

 

 

Aktualne wzory formularzy:

 

- wzór oferty

- wzór umowy

- wzór sprawozdania

 

 


 

Ogłoszenia

 

  

Data

Treść

Pliki do pobrania:

03.11.2023 r.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy w 2024 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Projekt programu

Formularz zgłaszania opinii

Sprawozdanie

23.06.2023 r.

Informuję, że 23 czerwca 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" złożona przez Ciechanowieckie Stowarzyszenie Piłkarskie "Unia 1976", ul. Plac 3 Maja 21, 18-230 Ciechanowiec.


W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce Organizacje.


Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail kozlowska.k@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 41  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

09.01.2023

Informuję, że 3 stycznia 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ferie z szachami" złożona przez KLUB SZACHOWY SKOCZEK CIECHANOWIEC, ul. Drohicka 61, 18-230 Ciechanowiec.


W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce Organizacje.


Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail kierska.w@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 41  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

01.12.2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 369/XLVI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2023 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Ogłoszenie

Sprawozdanie

07.11.2022 r.

Informuję, że 3 listopada 2022 roku do Urzędu  Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego p-od nazwą „Ferie z szachami” złożona przez KLUB SZACHOWY SKOCZEK CIECHANOWIEC, ul. Drohicka ,  Ciechanowiec.


W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce Organizacje.


Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail kierska.w@ciechanowiec.pl, tel. 86 27771145 w.41 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

03.11.2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy w 2023 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Ogłoszenie

Sprawozdanie

14.10.2022 r.

Informuję, że 7 października 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „XIV Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka" złożona przez KLUB SZACHOWY SKOCZEK CIECHANOWIEC, ul. Drohicka 61, 18-230 Ciechanowiec.


W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce Organizacje.


Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail kierska.w@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 41  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

20.10.2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy w 2022 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Ogłoszenie

Sprawozdanie

09.07.2021 r.

Informuję, że 2 lipca 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sieć Życia” złożona przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, Tatrzańska 62/64 lok. 34, 93-219 Łódź.


W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce Organizacje.


Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail kierska.w@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 41  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

05.01.2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu zmiany „Programu współpracy w 2021 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Ogłoszenie

Projekt programu

Formularz zgłaszania opinii

Sprawozdanie

16.10.2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu "Programu współpracy w 2021 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Ogłoszenie

Projekt programu

Formularz zgłaszania opinii

Sprawozdanie

16.09.2020 r.

Informuję, że 15 września 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Futbol - aktywnie i zdrowo - kontynuacja” złożona przez Klub Sportowy Unia Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 29a, 18-230 Ciechanowiec.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Klub Sportowy Unia Ciechanowiec, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce Organizacje.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 12  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

30.06.2020 r.

Informuję, że 29 czerwca 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Futbol - aktywnie i zdrowo” złożona przez Klub Sportowy Unia Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 29a, 18-230 Ciechanowiec.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Klub Sportowy Unia Ciechanowiec, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce Organizacje.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 12  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

03.02.2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020".

Ogłoszenie

Projekt programu

Formularz zgłaszania opinii

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

Projekt programu po zmianach

07.11.2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowefo Domu Samopomocy w Ciechanowcu

Zarządzenie i załączniki

11.10.2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy w 2020 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

ogłoszenie

projekt programu

formularz zgłaszania opinii

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

04.10.2019 r.

Informuję, że 1 października 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 i 1570), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Razem raźniej” złożona przez Stowarzyszenie "Zameczek", ul. Szkolna 7c/14; 18-230 Ciechanowiec.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie "Zameczek", zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 12  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta 

27.09.2019 r.

Informuję, że 20 września 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 i 1570), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Junior 2019” złożona przez Klub Sportowy Unia Ciechanowiec.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Klub Sportowy Unia Ciechanowiec, zamieszcza ofertę na 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: akieliszek@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 31  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

20.08.2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020-2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

ogłoszenie

projekt programu

formularz zgłaszania opinii

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

22.07.2019 r.

Informuję, że 17 lipca 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z Ciechanowca, w szczególności w okresie wakacyjnym i ferii zimowych pod nazwą „Wycieczka do parku linowego” złożona przez Stowarzyszenie „Razem”.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Razem”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

07.06.2019

Informuję, że 28 maja 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „III Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych” złożona przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 12  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

17.05.2019

Informuję, że 16 maja 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piknik NGO-sów” złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie UTW, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

Oferta

18.04.2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku

Zarządzenie i załączniki

wzór oferty

 Unieważnienie konkursu

28.03.2019

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2019 roku

 Zarządzenie i załącznik

wzór oferty

wzór sprawozdania

wzór umowy

Unieważnienie konkursu

04.02.2019

Informuję, że 29 stycznia 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Aktywna jesień życia” złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie UTW, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

01.02.2019

Informuję, że 25 stycznia 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dziedzictwo pokoleń ocalić od zapomnienia” złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie UTW, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: otomaszewska@ciechanowiec.pl,, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

31.01.2019

Ogłoszenie o konsultacjach projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2019"

Ogłoszenie

Formularz zgłaszania opinii

Projekt programu opieki

Sprawozdanie z przebiegu
i wyników konsultacji

10.10.2018

Informuję, że 8 października 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Akcja Edukacja” złożona przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą przy ul. Modlińskiej 6 lok. U3 w Białymstoku.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: akieliszek@ciechanowiec.pl lub otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta 

02.10.2018

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Ogłoszenie

Projekt do konsultacji

Formularz zgłaszania opinii

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

30.07.2018

Informuję, że 23 lipca 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Morskie inspiracje – projekt Krynica” złożona przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 12  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta
08.05.2018

Informuję, że 2 maja 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „II Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych” złożona przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 12  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta
17.04.2018

Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach na wspieranie realizacji zadań w 2018 roku

Zarządzenie
20.03.2018

Informuję, że 19 marca 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Coś dla ciała i ducha” złożona przez Stowarzyszenie „Zameczek”.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Zameczek”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: akieliszek@ciechanowiec.pl lub otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta
20.03.2018

Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w otwartych konkursach na wspieranie realizacji zadań w 2018 roku

Zarządzenie

20.03.2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2018 roku

Zarządzenie oraz załącznik

unieważnienie konkursu

20.03.2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku

Zarządzenie oraz załącznik

unieważnienie konkursu

20.03.2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Wyniki konkursu

19.03.2018

Regulamin pracy komisji konkursowych do oceny ofert  złożonych w otwartych konkursach w 2018 roku

Zarządzenie oraz załącznik

16.03.2018

Informuję, że 14 marca 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wszyscy mogą grać w Speedminton - Crossminton” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: akieliszek@ciechanowiec.pl lub otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

19.02.2018

Informuję, że 15 lutego 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Seminarium sportowo-szkoleniowe bezpieczni mieszkańcy III edycja” złożona przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: akieliszek@ciechanowiec.pl lub otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta

19.02.2018 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku

Zarządzenie oraz załącznik

unieważnienie konkursu

19.02.2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

Zarządzenie oraz załącznik 

Wyniki konkursu

19.02.2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiecw sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Wyniki konkursu

19.02.2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2018 roku 

Zarządzenie oraz załącznik

unieważnienie konkursu

05.12.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2018 roku 

Zarządzenie oraz załącznik

Odwołanie konkursu

12.10.2017

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Ogłoszenie

Formularz zgłaszania opinii

Projekt programu współpracy na 2018 rok

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

19.06.2017

Informuję, że 8 czerwca 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z 2016 r. poz. 1817), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bursztynowe kroki” złożona przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 12  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta
23.05.2017

Informuję, że 17 maja 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z 2016 r. poz. 239, 395), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zdrowo – sportowo i turystycznie” złożona przez Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Ciechanowcu.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Ciechanowcu, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. 23.05.2017 r.) w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty na adresy e-mail: akieliszek@ciechanowiec.pl lub otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta
11.05.2017

Informuję, że 28 kwietnia 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z 2016 r. poz. 1817), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „I Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych” złożona przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 12  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta
10.04.2017

Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w otwartych konkursach na wspieranie realizacji zadań w 2017 roku

Zarządzenie
10.04.2017

Regulaminu pracy komisji konkursowych do oceny ofert  złożonych w otwartych konkursach w 2017 roku

Zarządzenie

17.03.2017

Informuję, że 14 marca 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z 2016 r. poz. 239, 395), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Razem łatwiej, razem lepiej” złożona przez Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Ciechanowcu.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Ciechanowcu, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. 17.03.2017 r.) w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail akieliszek@ciechanowiec.pl lub otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

Oferta
14.03.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2017 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Wyniki konkursu

14.03.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiecw sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Wyniki konkursu

14.03.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2017 roku

Zarządzenie oraz załącznik

unieważnienie konkursu

14.03.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku

Zarządzenie oraz załącznik

unieważnienie konkursu

21.09.2016 Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy w 2017 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Ogłoszenie


Formularz zgłaszania opinii


Projekt programu współpracy na 2017 rok

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

01.08.2016 Informuję, że 29 lipca 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z 2016 r. poz. 239, 395), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Żyj zdrowo i aktywnie – myśl pozytywnie” złożona przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl lub klejzerowicz.a@ciechanowiec.pl, tel. 86 2772571/ 86 2771145 w. 27  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
Oferta
05.07.2016 Informuję, że 01 lipca 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z 2016 r. poz. 239, 395), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Moja przygoda z piłką nożną – edycja II” złożona przez Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl lub klejzerowicz.a@ciechanowiec.pl, tel. 86 2772571/ 86 2771145 w. 27  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
Oferta
07.06.2016 Informuję, że 30 maja 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z 2016 r. poz. 239, 395), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Scrabble rozwija, Scrabble przeciwdziała” złożona przez Stowarzyszenie „Zameczek” w Ciechanowcu.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Zameczek”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl lub klejzerowicz.a@ciechanowiec.pl, tel. 86 2772571/ 86 2771145 w. 27  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
Oferta
19.05.2016 Informuję, że 16 maja 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z 2016 r. poz. 239, 395), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Rękodzieło artystyczne wczoraj i dziś” złożona przez Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Roku” w Ciechanowcu.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie UTW, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym http://www.ciechanowiec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=337#top_s.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail akieliszek@ciechanowiec.pl lub otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
Oferta
13.04.2016 Informuję, że 12 kwietnia 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Senior w społeczeństwie obywatelskim” złożona przez Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Ciechanowcu.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Ciechanowcu zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: akieliszek@ciechanowiec.pl lub otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w.35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
Oferta
29.02.2016 Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach na wspieranie realizacji zadań w 2016 roku Zarządzenie
29.02.2016 Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach na wspieranie realizacji zadań w 2016 roku Zarządzenie
29.02.2016 Regulamin pracy komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach w 2016 roku Zarządzenie oraz załącznik
25.01.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Wyniki konkursu

25.01.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Wyniki konkursu

25.01.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Wyniki konkursu

25.01.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Unieważnienie konkursu

25.01.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2016 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Wyniki konkursu

14.09.2015 Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy w 2016 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Ogłoszenie

Formularz zgłaszania opinii

Projekt programu współpracy na 2016 rok

08.09.2015 Informuję, że 2 września 2015 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kreatywne warsztaty dekoratorskie z uczestnikami ŚDS w Ciechanowcu” złożona przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”.
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: akieliszek@ciechanowiec.pl lub otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
Oferta wraz z załącznikami
06.07.2015

Informuję, że 30 czerwca 2015 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Moja przygoda z piłką nożną” złożona przez UKS przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu. 
W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez UKS, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1,
18-230 Ciechanowiec.

Oferta
24.02.2015 Powołanie komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Zarządzenie
24.02.2015 Regulamin pracy komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach w sferze zadań w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Zarządzenie
29.01.2015 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Wyniki konkursu

29.01.2015 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2015 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Wyniki konkursu

29.01.2015 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Wyniki konkursu

29.01.2015 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku

Zarządzenie oraz załącznik

Wyniki konkursu

08.12.2014 Powołanie komisji konkursowej Zarządzenie
08.12.2014 Regulamin pracy komisji konkursowych Zarządzenie
14.11.214 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu

Ogłoszenie

załącznik do ogłoszenia - wytyczne

Zarządzenie

Wyniki konkursu

14.11.2014 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu

14.11.2014 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystryki w 2015 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Unieważnienie konkursu

14.11.2014 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Unieważnienie ogłoszenia

14.11.2014 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Unieważnienie konkursu

01.10.2014 Ogłoszenie o konsultacjach projektu ,, Wieloletniego programu współpracy w latach 2015-2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Ogłoszenie

Formularz zgłaszania opinii

Projekt wieloletniego programu współpracy 2015-2019

Sprawozdanie

19.09.2014 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowefo Domu Samopomocy w Ciechanowcu

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Wytyczne do prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy

Wyniki konkursu

26.08.2014 Ogłoszenie o konsultacjach projektu ,, Programu współpracy w 2015 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie

Formularz zgłaszania opinii

Projekt Programu Współpracy

Sprawozdanie

30.07.2014 Zgłaszanie propozycji w zakresie priorytetowych zadań publicznych w 2015 roku

Ogłoszenie

Formularz zgłaszania opinii

Priorytetowe zadania publiczne

Sprawozdanie

22.05.2014 Regulamin pracy komisji konkursowych

Zarządzenie

22.05.2014 Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie

24.04.2014

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu

24.04.2014

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu

17.03.2014

Informuję, że 6 marca 2014 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kształtowanie zdrowego stylu życia w każdym wieku” złożona przez Stowarzyszenie ,,Zameczek" i Stowarzyszenie ,,Uniewersytetu Trzeciego Wieku".  W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ,,Zameczek'i ,,UTW' zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta ' Kształtowanie zdrowego stylu życia w każdym wieku'
27.02.2014

Informuję, że 26.02.2014 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sztuka wzbogaca młodych i seniorów” złożona przez Stowarzyszenie ,,Zameczek" i Stowarzyszenie ,,Uniewersytetu Trzeciego Wieku".  W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ,,Zameczek'i ,,UTW' zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta ' Sztuka wzbogaca młodych i seniorów"

12.02.2014

 

Regulamin pracy komisji konkursowych Zarządzenie

12.02.2014

 

Powołanie komisji konkursowej Zarządzenie

15.01.2014

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu

15.01.2014

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu-unieważnienie 

15.01.2014

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu-unieważnienie

15.01.2014

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu-unieważnienie

11.12.2013

Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie
11.12.2013

Regulamin pracy komisji konkursowych

Zarządzenie

19.11.2013

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu

19.11.2013

 

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu-unieważnienie

19.11.2013

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu

19.11.2013

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu-unieważnienie

19.11.2013

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu

30.08.2013

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o konsultacjach projektu ,, Programu współpracy w 2014 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie".

Ogłoszenie

Program współpracy

Formularz zgłaszania opinii

06.05.2013

Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie
06.05.2013

Regulamin pracy komisji konkursowych

Zarządzenie

03.04.2013

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu

03.04.2013

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu

21.03.2013

Informuję, że 20.03.2013 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pływać każdy może” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu. W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez UKS zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta ' Pływać każdy może '
15.03.2013

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku.

Zarządzenie
15.03.2013

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku.

Zarządzenie
05.03.2013

 

Powołanie komisji konkursowej

 

Zarządzenie
05.03.2013

 

Regulamin pracy komisji konkursowych

 

Zarządzenie

11.02.2013

 

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku

 

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

11.02.2013

UNIEWAŻNIENIE

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i ekologii w 2013 roku

 

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu-unieważnienie

11.02.2013

 

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku

 

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

11.02.2013

UNIEWAŻNIENIE

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2013 roku

 

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu-unieważnienie

18.10.2012 Ogłoszenie o konsultacjach projektu ,, Programu współpracy w 2013 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie".

Ogłoszenie

Program współpracy

Formularz zgłaszania opinii

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

03.08.2012

Burmistrz Ciechanowca rozpoczynając prace nad opracowaniem ,,Programu Współpracy w 2013 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Ciechanowiec do zgłaszania propozycji dotyczących priorytetowych zadań publicznych w 2013 roku

Ogłoszenie

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

10.07.2012

Informuję, że 6.07.2012 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (j.t. Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Minisiatkówka - moje hobby” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu. W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez UKS zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail akieliszek@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w.35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Oferta
"Minisiatkówka - moje hobby"

13.04.2012

 

Regulamin pracy komisji konkursowych Zarządzenie

13.04.2012

ZAKOŃCZONY

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury w 2012 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu

13.04.2012

ZAKOŃCZONY

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Zarządzenie 

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu

13.04.2012

ZAKOŃCZONY

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2012 roku

Zarządzenie

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie

Wyniki konkursu

17.10.2011

ZAKOŃCZONY

 

Ogłoszenie o konsultacjach projektu ,, Programu współpracy w 2012 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Ogłoszenie

Program współpracy

Formularz zgłaszania opinii

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

04.04.2011

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Zarządzenie

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie

Formularz oferty

Wyniki konkursu

04.04.2011

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury w 2011 roku

Zarządzenie

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie

Formularz oferty

Wyniki konkursu

09.02.2011

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie  o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2011 roku

Zarządzenie

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie

Formularz oferty

Wyniki konkursu

09.02.2011

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Zarządzenie

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie

Formularz oferty

Wyniki konkursu

09.02.2011

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury w 2011 roku

Zarządzenie

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie

Formularz oferty

Wyniki konkursu

11.08.2010

ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki uzaleźnień

Zarządzenie

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wyniki konkursu

23.04.2010
ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie kultury

Ogłoszenie

Formularz oferty

wyniki konkursu

23.04.2010
ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

Ogłoszenie

Formularz oferty

wyniki konkursu

23.04.2010
ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki

Ogłoszenie

Formularz oferty

wyniki konkursu

30.07.2009r.
ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku

1.ogłoszenie i regulamin

2.formularz oferty

01.06.2009r.
ZAKOŃCZONY
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku

1.ogłoszenie i regulamin

2.formularz oferty

3.wyniki konkursu

14.04.2008r.
ZAKOŃCZONY
Burmistrz Ciechanowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom Gminy

1. ogłoszenie
2. formularz oferty
3. ogłoszenie o nierozstrzygnięciu konkursu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kieliszek

Data wytworzenia: 2017-10-12

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-14

Data modyfikacji: 2023-11-24

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-05-23