Obwieszczenia 2024

Lp.

Numer sprawy

Data

Obwieszczenia

1.

RI.6733.4.2023 08.01.2024 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy drogi gminnej - ul. Wińskiej w Ciechanowcu, na terenie części działek oznaczonych nr 2979, 2989, 2982/2, 2981/4, położonych w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

2.

RI.6733.4.2023 19.01.2024 r.

Obwieszczenie o  wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy drogi gminnej - ul. Wińskiej w Ciechanowcu, na terenie części działek oznaczonych nr 2979, 2989, 2982/2, 2981/4, położonych w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

3.

RI.6733.1.2024 22.02.2024 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy sieci gazowej ś. c. PE40 o ciśnieniu poniżej 0,5 MPa, na terenie części działek oznaczonych nr 3038/5, 3035/3, 3035/12, położonych w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

4.

RI.6733.1.2024

08.03.2024 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy sieci gazowej ś. c. PE40 o ciśnieniu poniżej 0,5 MPa, na terenie części działek oznaczonych nr 3038/5, 3035/3, 3035/12, położonych w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

5.

RI.6733.2.2024

26.03.2024 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy instalacji radiokomunikacyjnej BT14488 Ciechanowiec, planowana inwestycja na nowej wieży H=54,45 m, na terenie części działki oznaczonej nr 1691/1, położonej w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

6.

RI.6733.2.2024

27.03.2024 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy instalacji radiokomunikacyjnej BT14488 Ciechanowiec, planowana inwestycja na nowej wieży H=54,45 m, na terenie części działki oznaczonej nr 1691/1, położonej w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2024-01-08

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Data modyfikacji: 2024-03-27

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2024-01-08