Obwieszczenia 2019

Lp.

Numer sprawy

Data

Obwieszczenia

1.

RI.6733.17.2018

17.01.2019 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej SN, na terenie działek oznaczonych nr geod. 825, 512/1, 512/2, 512/3, 511, 513, 806, 434, 433, 432, 431, 422, 804, 808, 810, położonych w obrębie Antonin, gm. Ciechanowiec, oznaczonych nr geod. 636, 595, 596, 642, 611/1, 611/6, 611/4, 612, 613, 614, 615, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 976, 977, 978, 979, 983, 981, 925, 895/5, 895/6, 896, 894, 882, 3056/3, 3038/4, 3039, 3040, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.

[pobierz]

2. RI.6220.23.2018 23.01.2019 r.

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach 30543 oraz 30577 w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi

[pobierz]

3.

RI.6720.1.2018

06.02.2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec w zakresie wprowadzenia udokumentowanego złoża kopaliny o nazwie „Nowodwory II”

[pobierz]

4.

RI.6220.8.2017

08.02.2019 r.

o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690"

[pobierz]

5.

RI.6733.17.2018

11.02.2019 r.

o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej SN, na terenie działek oznaczonych nr geod. 825, 512/1, 512/2, 512/3, 511, 513, 806, 434, 433, 432, 431, 422, 804, 808, 810, położonych w obrębie Antonin, gm. Ciechanowiec, oznaczonych nr geod. 636, 595, 596, 642, 611/1, 611/6, 611/4, 612, 613, 614, 615, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 976, 977, 978, 979, 983, 981, 925, 895/5, 895/6, 896, 894, 882, 3056/3, 3038/4, 3039, 3040, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.

[pobierz]

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Bartłomiej Nasiadka

Data wytworzenia: 2019-01-17

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-02-11

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2019-01-17