Obwieszczenia 2020

Lp.

Numer sprawy

Data

Obwieszczenia

1.

RI.6733.7.2019

10.01.2020 r.

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000,00 do km 1+000,00 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec - Tworkowice w lok. 1+000,00 – 2+980,00, na działkach oznaczonych nr geod. 64, 129, 63/1, 62/1 położonych w obrębie Dąbczyn oraz działce oznaczonej nr geod. 511, położonej w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

2.

RI.6733.10.2019

10.01.2020 r.

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 82, 83, 84, 36, 35, 75, 33, 79/7 położonych w obrębie Kobusy, gmina Ciechanowiec

[pobierz]

3.

RI.6733.9.2019

16.01.2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy i rozbudowy drogi gminnej na działkach oznaczonych nr 323, 322 położonych w miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

4.

 RI.6721.2.2017

17.01.2020 r.

o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec

[pobierz]

Projekt Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec
- link do plików

5.

RI.6733.1.2020

22.01.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1752/2, 1752/1, 1399/5, 1827 (ul. Pałacowa); 1395, 1753/1, 200 (ul. Czyżewska); 1751, 1881, 1972, 1830, 1831, 1879, 1974/1, 343 (ul. Łomżyńska); 321, 286/4, 286/5, 286/6 (ul. Kuczyńska); 2221/2, 2221/3, 2221/4, 2222 (ul. Pl. 3 Maja); 2480/2 (ul. Kościelna); 2929, 2931/5, 2931/4, 2937/4, 2938/4, 2939/5, 2940/7, 3045/1, 3035/9, 2941/8, 2941/7, 2941/4, 2941/5, 2942/4, 2941/6, 2942/5, 2942/7, 2942/9, 2942/8, 3057/8, 3057/5, 3054/11, 3046, 2855, 2943/1, 2942/6 (ul. Wojska Polskiego); 2940/8, 2939/6, 1672/2 (ul. Kazimierza Uszyńskiego); 2972 (ul. Szkolna); 2203, 857/1, 2908, 2909, 2879/3, 2902, 2901, 2560, 2635, 2248/4, 2246/2, 2246/1 (ul. Mickiewicza); 2041 (ul. Dworska); 2078/6, 2078/1, 1950, 367, 1956/1, 1957, 1958, 1959/1, 2078/5, 2042/1, 1960/1, 1963/1, 1964/1, 3097/1, 3098/1, 2078/2, 2125/1, 2129/1, 2130/1, 2132/1, 1968, 1231/1, 368/1, 369/1, 370/1, 371/3, 371/2, 372/2, 2061, 2058, 2056, 2055, 2054, 2053/1, 2052/1, 2047, 2046/1, 2044, 2043/1, 1960/3, 3096/2, 2078/4, 389/1, 390/1, 391/1, 392/1, 393/1, 394/1, 395/1, 396/3, 397/1, 398/1, 399/1, 373/2, 400/1, 401/1, 2060, 1948, 3096/1, 3098/2, 396/1, 388 (ul. Wspólna); 2189 (ul. Mostowa); 511 (ul. Drohicka); 2789/1, 2789/2, 2768/1, 2769/1, 2770/1, 2771/1, 2772/1, 2773/5, 2773/5, 27773/3, 2774/1, 2775/1, 2776/1, 2777/23, 2777/11, 2636, 2777/10 (ul. Wierzbowa); 882, 3038/3 (ul. Podlaska) położonych w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

6.

RI.6733.2.2020

18.02.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Szerokiej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2481, 2972/1, 2482/1, 2485/1, 2491/1, 2493/1, 2494/1, 2495/3, 2496/1, 2497, 2498/1, 3068, 3069/1, 2511/7, 2512/1, 3070/3, położonych w obrębie Ciechanowiec, oraz 377/1, 378/1, 379/3, 379/5, 380/1, 381/1, 382/1, 383/1 położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec.

[pobierz]

7. RI.6733.3.2020 18.02.2020 r.

Obwieszczenie o wszczciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kuczyńskiej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 321, 323, położonych w obrębie Ciechanowiec.

[pobierz]

8. RI.6733.4.2020 18.02.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Drohickiej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2189, 511 położonych w obrębie Ciechanowiec.

[pobierz]

9. RI.6733.5.2020 18.02.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wspólnej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 376/2, 375/2, 374/2, 373/2, 372/2, 371/2, 371/3, 393/1, 392/1, 370/1, 369/1, 368/1, 390/1, 388, 1231/1, 1968, 2132/1, 2130/1, 2129/1, 2125/1, 2078/2, 3098/1, 3097/1, 388, 1964/1, 1963/1, 1960/1 położonych w obrębie Ciechanowiec.

[pobierz]

10. RI.6733.6.2020 18.02.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy wodociągu rozdzielczego w ulicy Wierzbowej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2777/11, 2777/23, 2775/1, 2770/1, 2768/1, 2789/1, 2826/2 położonych w obrębie Ciechanowiec.

[pobierz]

11. RI.6733.7.2020 09.03.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 268 oraz 1401 położonych w obrębie Ciechanowiec.

[pobierz]

12. RI.6733.8.2020 09.03.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej w mieście Ciechanowiec, na terenie działki oznaczonej nr geod. 268 położonej w obrębie Ciechanowiec.

[pobierz]

13. RI.6733.9.2020 09.03.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Drohickiej i Spółdzielczej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 511,  749/1, 2701 położonych w obrębie Ciechanowiec.

[pobierz]

14. RI.6733.10.2020 09.03.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w ulicy Sosnowej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 3148, 286/1, 286/3, 1401 położonych w obrębie Ciechanowiec.

[pobierz]

15. RI.6733.2.2020 27.03.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Szerokiej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2481, 2972/1, 2482/1, 2485/1, 2491/1, 2493/1, 2494/1, 2495/3, 2496/1, 2497, 2498/1, 3068, 3069/1, 2511/7, 2512/1, 3070/3, położonych w obrębie Ciechanowiec, oraz 377/1, 378/1, 379/3, 379/5, 380/1, 381/1, 382/1, 383/1 położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec.

[pobierz]

16. RI.6733.5.2020 30.03.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wspólnej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 376/2, 375/2, 374/2, 373/2, 372/2, 371/2, 371/3, 393/1, 392/1, 370/1, 369/1, 368/1, 390/1, 388, 1231/1, 1968, 2132/1, 2130/1, 2129/1, 2125/1, 2078/2, 3098/1, 3097/1, 388, 1964/1, 1963/1, 1960/1 położonych w obrębie Ciechanowiec.

[pobierz]

17. RI.6733.6.2020 30.03.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy wodociągu rozdzielczego w ulicy Wierzbowej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2777/11, 2777/23, 2775/1, 2770/1, 2768/1, 2789/1, 2826/2 położonych w obrębie Ciechanowiec.

[pobierz]

18. RI.6733.7.2020 28.04.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 268 oraz 1401 położonych w obrębie Ciechanowiec

[pobierz]

19. RI.6733.8.2020 28.04.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej w mieście Ciechanowiec, na terenie działki oznaczonej nr geod. 268 położonej w obrębie Ciechanowiec

[pobierz]

20. RI.6733.10.2020 28.04.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w ulicy Sosnowej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 3148, 286/1, 286/3, 1401 położonych w obrębie Ciechanowiec

[pobierz]

21. RI.6733.11.2020 07.05.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 96, 107/1, 132, 136 położonych w obrębie Kobusy oraz 353, 374/1, 374/2 położonych w obrębie Łempice, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

22. RI.6733.1.2020 14.05.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1752/2, 1752/1, 1399/5, 1827 (ul. Pałacowa); 1395, 1753/1, 200 (ul. Czyżewska); 1751, 1881, 1972, 1830, 1831, 1879, 1974/1, 343 (ul. Łomżyńska); 321, 286/4, 286/5, 286/6 (ul. Kuczyńska); 2221/2, 2221/3, 2221/4, 2222 (ul. Pl. 3 Maja); 2480/2 (ul. Kościelna); 2929, 2931/5, 2931/4, 2937/4, 2938/4, 2939/5, 2940/7, 3045/1, 3035/9, 2941/8, 2941/7, 2941/4, 2941/5, 2942/4, 2941/6, 2942/5, 2942/7, 2942/9, 2942/8, 3057/8, 3057/5, 3054/11, 3046, 2855, 2943/1, 2942/6 (ul. Wojska Polskiego); 2940/8, 2939/6, 1672/2 (ul. Kazimierza Uszyńskiego); 2972 (ul. Szkolna); 2203, 857/1, 2908, 2909, 2879/3, 2902, 2901, 2560, 2635, 2248/4, 2246/2, 2246/1 (ul. Mickiewicza); 2041 (ul. Dworska); 2078/6, 2078/1, 1950, 367, 1956/1, 1957, 1958, 1959/1, 2078/5, 2042/1, 1960/1, 1963/1, 1964/1, 3097/1, 3098/1, 2078/2, 2125/1, 2129/1, 2130/1, 2132/1, 1968, 1231/1, 368/1, 369/1, 370/1, 371/3, 371/2, 372/2, 2061, 2058, 2056, 2055, 2054, 2053/1, 2052/1, 2047, 2046/1, 2044, 2043/1, 1960/3, 3096/2, 2078/4, 389/1, 390/1, 391/1, 392/1, 393/1, 394/1, 395/1, 396/3, 397/1, 398/1, 399/1, 373/2, 400/1, 401/1, 2060, 1948, 3096/1, 3098/2, 396/1, 388 (ul. Wspólna); 2189 (ul. Mostowa); 511 (ul. Drohicka); 2789/1, 2789/2, 2768/1, 2769/1, 2770/1, 2771/1, 2772/1, 2773/5, 2773/5, 27773/3, 2774/1, 2775/1, 2776/1, 2777/23, 2777/11, 2636, 2777/10 (ul. Wierzbowa); 882, 3038/3 (ul. Podlaska) położonych w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

23. RI.6733.4.2020 15.05.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Drohickiej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2189, 511 położonych w obrębie Ciechanowiec

[pobierz]

24. RI.6733.3.2020 15.05.2020

obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kuczyńskiej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 321, 323, położonych w obrębie Ciechanowiec

[pobierz]

25. RI.6733.9.2020 15.05.2020

obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Drohickiej i Spółdzielczej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 511,  749/1, 2701 położonych w obrębie Ciechanowiec

[pobierz]

26. RI.6733.13.2020 27.05.2020

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN – 15 kV i nn 0,4 kV, linii napowietrznej SN-15 kV, złącza kablowego SN – 15 kV oraz stacji transformatorowych kontenerowych i słupowych 15/0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 272/2, 273/2, 224/2, 343, 369, 540, 281, 206/2, 357, 357/1, 176/1, 408/4, 403, 403, 32, 370, 368/6, 368/1, 367 położonych w obrębie Nowodwory, gmina Ciechanowiec oraz 309, 311, 343, 211, 205, 173/2, 174/2, 174/1, 145, 146, 172/1, 291/3, 304, 132, 131/2, położone w obrębię Usza Wielka, gmina Klukowo

[pobierz]

27. RI.6733.12.2020 27.05.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji dotyczącej budowy stacji regazyfikacji gazu LNG o przepustowości Q=800 Nm3, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową o przepustowości Q=800 Nm3 oraz infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki oznaczonej nr geod. 3038/3 położonej w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec

[pobierz]

28 RI.6733.14.2020 15.07.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy drewnianego budynku mieszkalnego jako eksponatu Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pod nazwą „Drewniany, wiejski dom z Niemyj Skłodów” wraz z przemieszczeniem istniejącego budynku „olejarni”, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 1753/2 położonej w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec

[pobierz]

29 RI.6733.11.2020 23.07.2020

Obwieszczenie o postanowieniach organów współdziałających w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 96, 107/1, 132, 136 położonych w obrębie Kobusy oraz 353, 374/1, 374/2 położonych w obrębie Łempice, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

30 RI.6733.12.2020 23.07.2020

Obwieszczenie o postanowieniach organów współdziałających w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy stacji regazyfikacji gazu LNG o przepustowości Q=800 Nm3, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową o przepustowości Q=800 Nm3 oraz infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki oznaczonej nr geod. 3038/3 położonej w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

31 RI.6733.13.2020 23.07.2020

Obwieszczenie o postanowieniach organów współdziałających w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN – 15 kV i nn 0,4 kV, linii napowietrznej SN-15 kV, złącza kablowego SN – 15 kV oraz stacji transformatorowych kontenerowych i słupowych 15/0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 272/2, 273/2, 224/2, 343, 369, 540, 281, 206/2, 357, 357/1, 176/1, 408/4, 403, 403, 32, 370, 368/6, 368/1, 367 położonych w obrębie Nowodwory, gmina Ciechanowiec oraz 309, 311, 343, 211, 205, 173/2, 174/2, 174/1, 145, 146, 172/1, 291/3, 304, 132, 131/2, położone w obrębię Usza Wielka, gmina Klukowo.

[pobierz]

32 RI.6733.15.2020 29.07.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy wodociągu rozdzielczego w ulicy Sosnowej w mieście Ciechanowiec, na terenie działek oznaczonych nr geod. 268, 1401  położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

33 RI.6733.12.2020 30.07.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy stacji regazyfikacji gazu LNG o przepustowości Q=800 Nm3, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową o przepustowości Q=800 Nm3 oraz infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki oznaczonej nr geod. 3038/3 położonej w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

34 RI.6733.11.2020 31.08.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 96, 107/1, 132, 136 położonych w obrębie Kobusy oraz 353, 374/1, 374/2 położonych w obrębie Łempice, gmina Ciechanowiec.

[pobierz]

35. RI.6733.22.2020 18.12.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej modernizacji zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu, na terenie działki nr geod. 1969/4 położonej w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec

[pobierz]

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Bartłomiej Nasiadka

Data wytworzenia: 2020-01-10

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-12-18

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-01-10