Wykaz decyzji

Wykaz decyzji, wydanych na podstawie art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.[1]), dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.[2]), lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, z wyjątkiem decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych, oraz z zastrzeżeniem art. 546 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne.

Tab. 1. Wykaz decyzji wydanych na podstawie art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Lp.

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Rodzaj inwestycji

Streszczenie ustaleń decyzji

Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości)

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Tab. 2. Wykaz decyzji wydanych na podstawie art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Lp.

Nr decyzji i data jej wydania

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres wnioskodawcy

Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2017 r. poz. 1566.

[2] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2017 r. poz. 2180.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wojciuk

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Modyfikujący: Michał Chojnowski

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2018-01-17