Obwieszczenia 2018

Lp.

Numer sprawy

Data

Obwieszczenia

1.

RI.6721.1.2017

08.02.2018 r.

o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej

[pobierz]

[Projekt Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej - link do plików]

2.

RI.6733.4.2018

12.02.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 1752/2 (obręb Ciechanowiec) oraz na terenie części działki oznaczonej nr geod. 528/3 (obręb Nowodwory), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

3.

RI.6721.2.2017

01.03.2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec

[pobierz]

4.

RI.6721.3.2017

01.03.2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Kuczyńskiej

[pobierz]

5.

RI.6733.4.2018

21.03.2018 r.

o możliwości zapoznania się z postanowieniami uzyskanymi w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 1752/2 (obręb Ciechanowiec) oraz na terenie części działki oznaczonej nr geod. 528/3 (obręb Nowodwory), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

6.

RI.6733.7.2018

28.03.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1970, 2041, 2190, 2189, 2198, 3094 (obręb Ciechanowiec), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

7.

RI.6733.4.2017

13.04.2018 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 1752/2 (obręb Ciechanowiec) oraz na terenie części działki oznaczonej nr geod. 528/3 (obręb Nowodwory), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

8.

RI.6733.7.2018

22.05.2018 r.

o możliwości zapoznania się z postanowieniami uzyskanymi w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1970, 2041, 2190, 2189, 2198, 3094 (obręb Ciechanowiec), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

9.

RI.6733.10.2018

23.05.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 1504 i 268, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

10.

RI.6733.13.2018

11.06.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, do celów oświetlenia drogowego we wsi Kozarze, gmina Ciechanowiec, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 1 i 296, położonych w obrębie Kozarze, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

11.

RI.6733.7.2018

15.06.2018 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1970, 2041, 2190, 2189, 2198, 3094 (obręb Ciechanowiec), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

12.

RI.6733.10.2018

15.06.2018 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 1504 i 268, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

13.

RI.6733.13.2018

16.07.2018 r.

o możliwości zapoznania się z postanowieniami uzyskanymi w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, do celów oświetlenia drogowego we wsi Kozarze, gmina Ciechanowiec, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 1 i 296, położonych w obrębie Kozarze, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

14.

RI.6733.13.2018

16.08.2018 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, do celów oświetlenia drogowego we wsi Kozarze, gmina Ciechanowiec, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 1 i 296, położonych w obrębie Kozarze, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

15.

RI.6733.17.2018

12.09.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej SN, na terenie działek oznaczonych nr geod. 825, 512/1, 512/2, 512/3, 511, 513, 806, 434, 433, 432, 431, 422, 804, 808, 810, położonych w obrębie Antonin, gm. Ciechanowiec, oznaczonych nr geod. 636, 595, 596, 642, 611/1, 611/6, 611/4, 612, 613, 614, 615, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 976, 977, 978, 979, 983, 981, 925, 895/5, 895/6, 896, 894, 882, 3056/3, 3038/4, 3039, 3040, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

16.

RI.6733.18.2018

12.09.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej, na terenie działek oznaczonych nr geod. 380/1, 381/1, 382/1, 383/1, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 3068, 2511/7, 2512/1, 3070/3, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

17.

RI.6733.18.2018

17.10.2018 r.

o możliwości zapoznania się z postanowieniami uzyskanymi w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej, na terenie działek oznaczonych nr geod. 380/1, 381/1, 382/1, 383/1, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 3068, 2511/7, 2512/1, 3070/3, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec.

[pobierz]

18.

RI.6733.18.2018

09.11.2018 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej, na terenie działek oznaczonych nr geod. 380/1, 381/1, 382/1, 383/1, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 3068, 2511/7, 2512/1, 3070/3, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

19.

RI.6733.17.2018

13.11.2018 r.

o możliwości zapoznania się z postanowieniami uzyskanymi w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej SN, na terenie działek oznaczonych nr geod. 825, 512/1, 512/2, 512/3, 511, 513, 806, 434, 433, 432, 431, 422, 804, 808, 810, położonych w obrębie Antonin, gm. Ciechanowiec, oznaczonych nr geod. 636, 595, 596, 642, 611/1, 611/6, 611/4, 612, 613, 614, 615, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 976, 977, 978, 979, 983, 981, 925, 895/5, 895/6, 896, 894, 882, 3056/3, 3038/4, 3039, 3040, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

20.

RI.6733.20.2018

16.11.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej nN 0,4 kV, budowie złącza kablowego nN 0,4 kV, oraz przebudowie złącza kablowego nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1972, 2220/2, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

21.

RI.6733.22.2018

17.12.2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji dotyczącej budowy, modernizacji kotłowni w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na terenie działki oznaczonej nr geod. 1753/2, położonej w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wojciuk

Data wytworzenia: 2018-01-30

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2018-12-17

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-01-30