Obwieszczenia 2018

Lp.

Numer sprawy

Data

Obwieszczenia

1.

RI.6721.1.2017

08.02.2018 r.

o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej

[pobierz]

[Projekt Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej - link do plików]

2.

RI.6733.4.2018

12.02.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 1752/2 (obręb Ciechanowiec) oraz na terenie części działki oznaczonej nr geod. 528/3 (obręb Nowodwory), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

3.

RI.6721.2.2017

01.03.2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec

[pobierz]

4.

RI.6721.3.2017

01.03.2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Kuczyńskiej

[pobierz]

5.

RI.6733.4.2018

21.03.2018 r.

o możliwości zapoznania się z postanowieniami uzyskanymi w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 1752/2 (obręb Ciechanowiec) oraz na terenie części działki oznaczonej nr geod. 528/3 (obręb Nowodwory), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

6.

RI.6733.7.2018

28.03.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1970, 2041, 2190, 2189, 2198, 3094 (obręb Ciechanowiec), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

7.

RI.6733.4.2017

13.04.2018 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 1752/2 (obręb Ciechanowiec) oraz na terenie części działki oznaczonej nr geod. 528/3 (obręb Nowodwory), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wojciuk

Data wytworzenia: 2018-01-30

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2018-04-13

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-01-30