Obwieszczenia 2018

Lp.

Numer sprawy

Data

Obwieszczenia

1.

RI.6721.1.2017

08.02.2018 r.

o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej

[pobierz]

[Projekt Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej - link do plików]

2.

RI.6733.4.2018

12.02.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 1752/2 (obręb Ciechanowiec) oraz na terenie części działki oznaczonej nr geod. 528/3 (obręb Nowodwory), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

3.

RI.6721.2.2017

01.03.2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec

[pobierz]

4.

RI.6721.3.2017

01.03.2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Kuczyńskiej

[pobierz]

5.

RI.6733.4.2018

21.03.2018 r.

o możliwości zapoznania się z postanowieniami uzyskanymi w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 1752/2 (obręb Ciechanowiec) oraz na terenie części działki oznaczonej nr geod. 528/3 (obręb Nowodwory), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

6.

RI.6733.7.2018

28.03.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1970, 2041, 2190, 2189, 2198, 3094 (obręb Ciechanowiec), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

7.

RI.6733.4.2017

13.04.2018 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 1752/2 (obręb Ciechanowiec) oraz na terenie części działki oznaczonej nr geod. 528/3 (obręb Nowodwory), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

8.

RI.6733.7.2018

22.05.2018 r.

o możliwości zapoznania się z postanowieniami uzyskanymi w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1970, 2041, 2190, 2189, 2198, 3094 (obręb Ciechanowiec), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

9.

RI.6733.10.2018

23.05.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 1504 i 268, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

10.

RI.6733.13.2018

11.06.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, do celów oświetlenia drogowego we wsi Kozarze, gmina Ciechanowiec, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 1 i 296, położonych w obrębie Kozarze, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

11.

RI.6733.7.2018

15.06.2018 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr geod. 1970, 2041, 2190, 2189, 2198, 3094 (obręb Ciechanowiec), gm. Ciechanowiec

[pobierz]

12.

RI.6733.10.2018

15.06.2018 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 1504 i 268, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

13.

RI.6733.13.2018

16.07.2018 r.

o możliwości zapoznania się z postanowieniami uzyskanymi w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, do celów oświetlenia drogowego we wsi Kozarze, gmina Ciechanowiec, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 1 i 296, położonych w obrębie Kozarze, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

14.

RI.6733.13.2018

16.08.2018 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, do celów oświetlenia drogowego we wsi Kozarze, gmina Ciechanowiec, na terenie części działek oznaczonych nr geod. 1 i 296, położonych w obrębie Kozarze, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

15.

RI.6733.17.2018

12.09.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej SN, na terenie działek oznaczonych nr geod. 825, 512/1, 512/2, 512/3, 511, 513, 806, 434, 433, 432, 431, 422, 804, 808, 810, położonych w obrębie Antonin, gm. Ciechanowiec, oznaczonych nr geod. 636, 595, 596, 642, 611/1, 611/6, 611/4, 612, 613, 614, 615, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 976, 977, 978, 979, 983, 981, 925, 895/5, 895/6, 896, 894, 882, 3056/3, 3038/4, 3039, 3040, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

16.

RI.6733.18.2018

12.09.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej, na terenie działek oznaczonych nr geod. 380/1, 381/1, 382/1, 383/1, położonych w obrębie Zadobrze, gm. Ciechanowiec oraz oznaczonych nr geod. 3068, 2511/7, 2512/1, 3070/3, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

[pobierz]

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wojciuk

Data wytworzenia: 2018-01-30

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2018-09-12

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-01-30