Obwieszczenia 2017

Lp.
Numer sprawy
Data
Obwieszczenia
1.
RI.6733.12.2016
04.01.2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek 80/5, 378/2, 377, 80/2, 81/17, 81/19, 81/22, 81/7, 81/8, 82/3, 375, położonych w obrębie Malec, gm. Ciechanowiec [pobierz]
2.
- 27.01.2017 r. o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec [pobierz]
3.
RI.6733.12.2016 13.02.2017 r. o możliwości zapoznania się z postanowieniami uzyskanymi w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek 80/5, 378/2, 377, 80/2, 81/17, 81/19, 81/22, 81/7, 81/8, 82/3, 375, położonych w obrębie Malec, gm. Ciechanowiec [pobierz]
4.
RI.6733.12.2016 15.03.2017 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV, budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek 80/5, 378/2, 377, 80/2, 81/17, 81/19, 81/22, 81/7, 81/8, 82/3, 375, położonych w obrębie Malec, gm. Ciechanowiec [pobierz]
5.
RI.6721.1.2017 28.04.2017r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej [pobierz]
6.
RI.6733.2.2017 29.05.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii napowietrzno-kablowych SN-15kV oraz 2 szt. stacji kontenerowych SN/nN, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 512, położonej w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec [pobierz]
7.
RI.6733.2.2017 03.07.2017 r. o możliwości zapoznania się z postanowieniem uzyskanym w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii napowietrzno-kablowych SN-15kV oraz 2 szt. stacji kontenerowych SN/nN, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 512, położonej w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec [pobierz]
8.
RI.6733.2.2017 27.07.2017 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii napowietrzno-kablowych SN-15kV oraz 2 szt. stacji kontenerowych SN/nN, na terenie części działki oznaczonej nr geod. 512, położonej w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec [pobierz]
9.
RI.6733.3.2017 08.09.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2360/6, 2451/6, 2452, 2453/1, 2453/2, 2453/5, 2453/6, 2454, 2518, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec. [pobierz]
10.
RI.6733.3.2017 24.10.2017 r. o możliwości zapoznania się z postanowieniem uzyskanym w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2360/6, 2451/6, 2452, 2453/1, 2453/2, 2453/5, 2453/6, 2454, 2518, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec [pobierz]
11.
RI.6733.3.2017 22.11.2017 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego, na terenie działek oznaczonych nr geod. 2360/6, 2451/6, 2452, 2453/1, 2453/2, 2453/5, 2453/6, 2454, 2518, położonych w obrębie Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec [pobierz]

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wojciuk

Data wytworzenia: 2017-01-04

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2017-11-22

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-01-04