Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika Jednostki

Rok 2004

01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004, 06/2004

 

Rok 2005

01/2005, 02/2005, 03/2005

 

Rok 2006

01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006

 

Zarządzenia Burmistrza jako Organu Wykonawczego Gminy

Rok 2002

01/2002, 02/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002, 11/2002, 12/2002, 13/2002, 14/2002, 15/2002, 16/2002, 17/2002, 18/2002, 19/2002, 20/2002, 21/2002, 22/2002, 23/2002, 24/2002, 25/2002,

Rok 2003

001/2003, 002/2003, 003/2003, 004/2003, 005/2003, 006/2003, 007/2003, 008/2003, 009/2003, 010/2003, 011/2003, 012/2003, 013/2003, 014/2003, 015/2003, 016/2003, 017/2003, 018/2003, 019/2003, 020/2003, 021/2003, 022/2003, 023/2003, 024/2003, 025/2003, 026/2003, 027/2003, 028/2003, 029/2003, 030/2003, 031/2003, 032/2003, 033/2003, 034/2003, 035/2003, 036/2003, 037/2003, 038/2003, 039/2003, 040/2003, 041/2003, 042/2003, 043/2003, 044/2003, 045/2003, 046/2003, 047/2003, 048/2003, 049/2003, 050/2003, 051/2003, 052/2003, 053/2003, 054/2003, 055/2003, 056/2003, 057/2003, 058/2003, 059/2003, 060/2003, 061/2003, 062/2003, 063/2003, 064/2003, 065/2003, 066/2003, 067/2003, 068/2003, 069/2003, 070/2003, 071/2003, 072/2003, 073/2003, 074/2003, 075/2003, 076/2003, 077/2003, 078/2003, 079/2003, 080/2003, 081/2003, 082/2003, 083/2003, 084/2003, 085/2003, 086/2003, 087/2003, 088/2003, 089/2003, 090/2003, 091/2003, 092/2003, 093/2003, 094/2003, 095/2003, 096/2003, 097/2003, 098/2003, 099/2003, 100/2003, 101/2003, 102/2003, 103/2003, 104/2003, 105/2003, 106/2003, 107/2003, 108/2003, 109/2003, 110/2003

Rok 2004

111/2004, 112/2004, 113/2004, 114/2004, 115/2004, 116/2004, 117/2004, 118/2004, 119/2004, 120/2004, 121/2004, 122/2004, 123/2004, 124/2004, 125/2004, 126/2004, 127/2004, 128/2004, 129/2004, 130/2004, 131/2004, 132/2004, 133/2004, 134/2004, 135/2004, 136/2004, 137/2004, 138/2004, 139/2004, 140/2004, 141/2004, 142/2004, 143/2004, 144/2004, 145/2004, 146/2004, 147/2004, 148/2004, 149/2004, 150/2004, 151/2004, 152/2004, 153/2004, 154/2004, 155/2004, 156/2004, 157/2004, 158/2004, 159/2004, 160/2004, 161/2004, 162/2004, 163/2004, 164/2004, 165/2004, 166/2004, 167/2004, 168/2004, 169/2004, 170/2004, 171/2004, 172/2004, 173/2004, 174/2004, 175/2004, 176/2004, 177/2004, 178/2004, 179/2004, 180/2004, 181/2004, 182/2004, 183/2004, 184/2004, 185/2004, 186/2004, 187/2004, 188/2004, 189/2004, 190/2004, 191/2004, 192/2004, 193/2004, 194/2004, 195/2004

Rok 2005

196/2005, 197/2005, 198/2005, 199/2005, 200/2005, 201/2005, 202/2005, 203/2005, 204/2005, 205/2005, 206/2005, 207/2005, 208/2005, 209/2005, 210/2005, 211/2005, 212/2005, 213/2005, 214/2005, 215/2005, 216/2005, 217/2005, 218/2005, 219/2005, 220/2005, 221/2005, 222/2005, 223/2005, 224/2005, 225/2005, 226/2005, 227/2005, 228/2005, 229/2005, 230/2005, 231/2005, 232/2005, 233/2005, 234/2005, 235/2005, 236/2005, 237/2005, 238/2005, 239/2005, 240/2005, 241/2005, 242/2005, 243/2005, 244/2005, 245/2005, 246/2005, 247/2005, 248/2005, 249/2005, 250/2005, 251/2005, 252/2005, 253/2005, 254/2005, 255/2005, 256/2005, 257/2005, 258/2005, 259/2005, 260/2005, 261/2005, 262/2005, 263/2005, 264/2005, 265/2005, 266/2005, 267/2005, 268/2005, 269/2005, 270/2005, 271/2005, 272/2005, 273/2005, 274/2005, 275/2005, 276/2005, 277/2005, 278/2005, 279/2005, 280/2005, 281/2005, 282/2005, 283/2005, 284/2005, 285/2005, 286/2005, 287/2005, 288/2005

ROK 2006

Nr zarządzenia

Data wydania

W sprawie

Ważniejsza treść

289

02-01-06

w sprawie darowizny nieruchomości na cel publiczny

Burmistrz przeznaczy do przekazania w formie darowizny nieruchomość przy ul. Kuczyńskiej

290

13-01-06

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu

 

291

13-01-06

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu

 

292

16-01-06

w sprawie Regulaminu Komisji Przetargowej

 

293

30.01.2006

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

294

30.01.2006

w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006r.

 

295

01.02.2006

w sprawie dzierżawy nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej

 

296

01.02.2006

w sprawie przepisów wewnętrznych realizujących gospodarkę finansową przy realizacji projektu Nr NEB/PL/PDL/1.1/05/70 „Poprawa transgranicznej dostępności i spójności komunikacyjnej Miasta Ciechanowiec w ramach programu INTERREG III A / FACIS CBC 2004-2006

Burmistrz zatwierdził instrukcję obiegu dokumentów finansowo - księgowych

297

14.02.2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej

Burmistrz przeznaczył do wydzierżawienia nieruchomość przy ul. Wiatracznej i powołał Komisję Przetargową

298

15.02.2006

w sprawie określenia sposobu wykonywania Uchwał Rady Miejskiej

 

299

22.02.2006

w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej

Burmistrz przeznaczył do sprzedaży nieruchomość przy ul. Drohickiej i powołał Komisję Przetargową

300

27.02.2006

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

 

301

27.02.2006

w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej

Burmistrz przeznaczył do sprzedaży nieruchomość we wsi Przybyszyn i powołał Komisję Przetargową

302

02.03.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

Burmistrz powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów na zadania zlecone

303

09.03.2006

w sprawie przeprowadzenia kontroli

Burmistrz zarządził przeprowadzenie kontroli w OSP w Ciechanowcu

304

30.03.2006

w sprawie ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

 

305

30.03.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Burmistrz dokonał zmniejszenia planu dochodów i wydatków

306

30.03.2006

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

 

307

30.03.2006

w sprawie ustalenia struktury wewnętrznej i ilości etatów w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 

308

07.04.2006

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu

 

309

07.04.2006

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gimnazjum w Ciechanowcu

 

310

07.04.2006

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowych, księgowych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 

311

12.04.2006

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających organów samorządowych mieszkańców sołectwa Przybyszyn

 

312

12.04.2006

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Ciechanowiec

 

313

24.04.2006

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej

Burmistrz określił harmonogram wykonania uchwały RM podjętej na sesji w dniu 19.04.2006

314

27.04.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Burmistrz dokonał zmian w budżecie gminy - przeniesienie między rozdziałami

315

02.05.2006

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu

 

316

10.05.2006

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Łempicach

 

317

15.05.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z oddaniem w użytkowanie wieczyste części działki

 

318

22.05.2006

w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Kuczyńskiej

 

319

25.05.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej ..”

 

320

06.06.2006

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej

Burmistrz określił harmonogramy realizacji uchwał

321

06.06.2006

w sprawie ustalenia procentowych stawek renty planistycznej

 

322

14.06.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

323

21.06.2006

w sprawie ogłoszenia konkursu „Wzorowa posesja roku 2006”

 

324

23.06.2006

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości o 50%

 

325

23.06.2006

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego wykonanych robót zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Bujenka, Kosiorki, Malec i Pobikry”

 

326

27.06.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

327

28.06.2006

w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania komisji przetargowej

 

328

30.06.2006

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego i końcowego wykonania robót zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa transgranicznej dostępności i spójności komunikacyjnej gminy Ciechanowiec”

 

329

30.06.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

330

03.07.2006

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał RM

Burmistrz zatwierdził harmonogramy do realizacji

331

03.07.2006

w sprawie dzierżawy nieruchomości i powołania komisji przetargowej

 

332

17.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

333

17.07.2006

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

334

17.07.2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na „Modernizację budynku posterunku Policji”

 

335

17.07.2006

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową przy realizacji projektu „Międzynarodowe Święto Chleba w ramach programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA TACIS CBC 2004-2006”

Burmistrz zatwierdził i wprowadził do użytku wewnętrznego „Instrukcję obiegu i przechowywania dokumentów finansowych”

336

04.08.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Burmistrz dokonał przeniesień między rozdziałami i paragrafami

337

07.08.2006

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.

 

338

28.08.2006

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał RM

Burmistrz zatwierdził harmonogramy realizacji podjętych uchwał

339

08.09.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

340

11.09.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

 

341

15.09.2006

w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego wykonanych robót zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odbudową nawierzchni w ul. Dworskiej w Ciechanowcu”

 

342

22.09.2006

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym i inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu”

 

343

22.09.2006

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia czynności kasacyjnych

 

344

25.09.2006

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego wykonanych robót  zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kułaki, Pobikry, Koce Schaby, Przybyszyn - Kosiorki oraz Plac 3 Maja w Ciechanowcu” rozszerzonej o budowę chodnika wokół zalewo rzeki Nurzec

 

345

29.06.2006

w sprawie zamiany w budżecie gminy na 2006 r.

Burmistrz zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale „Pomoc Społeczna”

346

11.10.2006

w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania komisji przetargowej

 

347

11.10.2006

w sprawie powołania komisji do odbioru  końcowego wykonanych robót zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ciechanowcu”

 

348

18.10.2006

w sprawie wskazania osób do składu komisji wyborczych

 

349

18.10.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Burmistrz dokonał przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami

350

06.11.2006

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał RM

Burmistrz zatwierdził harmonogramy realizacji uchwał RM z XXXVIII sesji

351

07.11.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Burmistrz powołał 5 osobową komisję egzaminacyjną

352

07.11.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Burmistrz powołał 5 osobową komisję egzaminacyjną

353

10.11.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Burmistrz dokonał zmiany w planie wydatków dokonując przeniesień między rozdziałami i paragrafami

354

10.11.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Burmistrz dokonał zmian w budżecie zwiększając plan wydatków i dochodów budżetowych

355

14.11.2006

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 r.

Burmistrz ustalił projekt budżetu gminy na 2007 rok

356

15.11.2006

w sprawie powołania komisji do odbioru  końcowego wykonanych robót zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku OSP w Ciechanowcu”

 

357

17.11.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Burmistrz dokonał zmiany w planie wydatków dokonując przeniesień między rozdziałami i paragrafami

358

17.11.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Burmistrz dokonał zmian w budżecie zwiększając plan wydatków i dochodów budżetowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Murawski

Wprowadzający: Krzysztof Murawski

Data wprowadzenia: 2006-12-08

Data modyfikacji: 2007-06-20

Opublikował: Krzysztof Murawski

Data publikacji: 2006-12-08