KARTA INFORMACYJNA nr 17.1

Urząd Miejski w Ciechanowcu

TYTUŁ SPRAWY

ZAŚWIADCZENIE O REWITALIZACJI

WYMAGANE DOKUMENTY

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł

(zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 783 z późn. zm.)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 15 (sekretariat), pn. - pt. w godzinach pracy urzędu,

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Inwestycji, podinspektor - Izabela Wojciuk

pokój nr 13, tel. (86) 277-11-45 wew. 24

TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie, za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia 

ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wydanie zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

UWAGI

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

Data aktualizacji: 31.10.2016 r.

Opracował: Zbigniew Wojciuk

Sprawdziła: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wojciuk

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2016-10-31

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2016-10-31