KARTA INFORMACYJNA nr  1
Urząd Miejski w Ciechanowcu
Tytuł sprawy:
Sporządzanie zeznań świadków w sprawie potwierdzenia zatrudnienia w jednostce gospodarki uspołecznionej lub pracy w gospodarstwie rolnym
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wnioskodawca – osoby której dotyczy zeznanie:
a)       dowód osobisty
b)       książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn)
c)       inne dokumenty pozwalające na ustalenie okresu zatrudnienia (przy ustaleniu pracy w gospodarstwie rolnym dokumenty potwierdzające przejęcie gospodarstwa lub jego zbycie, akt zawarcia małżeństwa)
Świadkowie - dwóch świadków (mogą być osoby starsze lub równe wiekiem wnioskodawcy, które razem pracowały a w przypadku potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym zamieszkiwały w tej samej lub sąsiedniej miejscowości) :
a)       dowody osobiste
b)       odcinek renty lub emerytury, jeśli takie świadczenie świadek otrzymuje
OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1
pokój nr 18, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W dniu zgłoszenia się do Urzędu  Miejskiego lub w terminie wskazanym przez wnioskodawcę
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Organizacyjny
referent Celina Ratyńska, pokój nr 18
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Przekazanie sporządzonych i potwierdzonych zeznań świadków i oświadczenia wnioskodawcy
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)
UWAGI:
 
 
Data sporządzenia: 15.03.2007 r.
Data aktualizacji:
Opracował: Zofia Krystyna Markowska
Sprawdził: Wiesława Karolewska
Zatwierdził: Mirosław Reczko
 

Metryka strony

Udostępniający: Zofia Krystyna Markowska

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Murawski

Wprowadzający: Krzysztof Murawski

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2008-02-14

Opublikował: Krzysztof Murawski

Data publikacji: 2008-02-13