KARTA INFORMACYJNA nr  4
Urząd Miejski w Ciechanowcu
Tytuł sprawy:
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o wydanie dowodu osobistego
- jedna aktualna fotografia
 
OPŁATY:
brak opłat
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich – kierownik Teresa Wyszyńska
pokój nr 6, tel. 086 2771 145 wew. 29
TRYB ODWOŁAWCZY:
Wojewoda Podlaski w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca
WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie dowodu osobistego
PODSTAWA PRAWNA:
 - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz.U. Nr 167, poz. 1131 z późn.zm.)
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015, poz. 212)
UWAGI:
Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, osoby od 0-13 lat zgłaszają się z opiekunem.
 
Data sporządzenia: 15.03.2007 r.
Data aktualizacji: 07.09.2016 r.
Opracował: Teresa Wyszyńska
Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Teresa Wyszyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Wyszyńska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2007-11-05

Data modyfikacji: 2016-10-06

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2007-11-05