KARTA INFORMACYJNA nr  5

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Zgłoszenie pobytu stałego

WYMAGANE DOKUMENTY:

-    właściciel budynku z dokumentem stwierdzającym własność budynku

-    wniosek zgłoszenie pobytu stałego

-    dowód osobisty

OPŁATY:

 wolne od opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

niezwłocznie

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Spraw Obywatelskich, inspektor - Rusiniak Stanisław

pokój nr 6, tel. 086 2771 145 wew. 29

TRYB ODWOŁAWCZY:

Wojewoda Podlaski w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

dokonanie zameldowania

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2017r. poz.657 z późn. zmianami)

UWAGI:

Zameldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika

Data sporządzenia: 15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 19.01.2018 r.

Opracował: Stanisław Rusiniak

Sprawdził: Teresa Wyszyńska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Rusiniak

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2008-02-13