KARTA INFORMACYJNA nr  6

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Zgłoszenie pobytu czasowego

WYMAGANE DOKUMENTY:

-    dowód osobisty

-    właściciel budynku z dokumentem stwierdzającym własność budynku

-    wniosek zgłoszenie pobytu czasowego

OPŁATY:

bez opłaty

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1

pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

niezwłocznie

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Spraw Obywatelskich inspektor Stanisław Rusiniak

tel. 086 2771 145 wew. 29 pokój nr 6

TRYB ODWOŁAWCZY:

Wojewoda Podlaski w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

dokonanie zameldowania

PODSTAWA PRAWNA:

 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2017r. poz.657, z późn. zmianami)

UWAGI:

Zameldowanie dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika

 

Data sporządzenia:15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 19.01.2018 r.

Opracował: Stanisław Rusiniak

Sprawdził: Teresa Wyszyńska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Rusiniak

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2008-02-13